Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Cin ile şeytan arasındaki fark ve benzerlikleri kısaca özetleyebilir misiniz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Cin ile şeytan arasındaki fark ve benzerlikleri kısaca özetleyebilir misiniz?

  Reklam
  Cin ile şeytan arasındaki fark ve benzerlikleri kısaca özetleyebilir misiniz?


  Paylaş
  Cin ile şeytan arasındaki fark ve benzerlikleri kısaca özetleyebilir misiniz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şeytanlar da cindir, cinlerin kafirlerinden oluşur.

  Cin ve şeytanlar, saf ateşten, yani, dumansız ateş alevinden yaratılmış ruhanî varlıklardır. Cinler de melekler gibi görünmeyen gizli varlıklar olup çeşitli suret ve şekle girmeye ve zor işler başarmaya muktedir, fakat cins ve mahiyet bakımından meleklerden ayrı yaratıklardır.

  Cinler arasında da insanlar gibi evlenme vardır. Onlar da Allah`a îman ve ibâdetle mükelleftirler. Bâzıları isyankâr olup kâfir, bâzıları da itâatli mü`mindirler. Ancak şeytanların hepsi isyankâr ve kâfirdirler. Sırf şer işleyen, insanları yoldan çıkarmakla meşgul olan varlıklardır.

  Şeytanların mü`mini ve itâatlisi yoktur. Cinler, Allah`ın izni ve hükmü olmadan hiç kimseye ne iyilik, ne de kötülük yapabilirler. Cinler gaybı bilmez, Allah`ın peygamberlerine bildirdiği İlâhî vahye muttali olamazlar.

  Cinler insandan evvel yeryüzünün idare ve tedbirini görmekle vazifelendirilmişlerdir; ancak yeryüzünde çok kötülük yaptıkları, fesad çıkardıkları için, sonunda bu görevden azledilmişlerdir. Yerlerine, insanoğlu tayin edilmiş, yeryüzünün sâhipliği makamına getirilmiştir.

  Peygamberimiz Efendimiz (asm), insanlara olduğu gibi cinlere de elçi olarak gönderilmiş, tebliğ vazifesini cinler arasında da yerine getirmiştir. Kur`ân-ı Kerîm`de Cin sûresinde bu husus, açık bir şekilde beyan buyurulmuştur.