Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Neden Her Yıl Muharrem Ayı Kutlanıyor Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Neden Her Yıl Muharrem Ayı Kutlanıyor

  Reklam
  Neden Her Yıl Muharrem Ayı Kutlanıyor


  Paylaş
  Neden Her Yıl Muharrem Ayı Kutlanıyor Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir tespit açısından belirtmek gerekirse, Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği vardır Birincisi oruç, ikincisi Hicrî takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidirMuharrem ayında tutulan oruç tarihi seyri yönüyle de bir özellik taşıyor Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de yaşayan Yahudilerin oruçlu olduğunu öğrendi
  Muharrem ayının bilinmeyen üç özelliği
  O gün Muharrem ayının 10 günü Aşura günüydü "Bu ne orucudur?" diye sordu Yahudiler, "Bugün, Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun'u boğdurduğu gündür Hz Musa (as), bir şükür olarak bugün oruç tutmuştur" dediler

  Peygamberimiz onlara, "Biz, Musa'nın sünnetini yaşatmaya sizden daha çok yakınız ve hak sahibiyiz" diyerek kendisi ve Müslümanlar o gün oruç tuttular O yıl henüz Ramazan orucu farz olmamıştı Fakat ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca Müslümanların oruç ayı Ramazan oldu Aşura günü orucu konusunda ise Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı, "İsteyen tutar, isteyen tutmayabilir" dedi Böylece bu oruç, müstehab bir oruç olarak kaldı

  Bilgin sahabilerden İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste de ifade edildiği üzere, bir karışıklığa meydan vermemek ve Yahudilere benzememek için Aşura gününden önceki günle sonraki gün ilave edildi, böylece üç gün oruç tutmak sünnet olarak uygulanır oldu Dolayısıyla ne Peygamberimiz, ne Sahabiler, ne mezhep imamları ve müctehidler, ne de daha sonraki İslam âlimleri Muharrem ayının ilk on günü oruç tutulması konusunda bir beyanda bulunmamışlardır Bunun dışındaki bir uygulamanın İslam ibadet tarihinde bir yerinin ve kaynağının olmadığını söylemek gerekir

  Muharrem ayının İslam tarihinde bir takvim başlangıcı olması, Hz Ömer'in halifeliği döneminde tespit edilmiş, o tarihten bu yana pek çok İslam ülkesince kullanılagelmiştir 1 Muharrem'in (dün) Hicrî yılbaşı olması, Noel kutlaması gibi bir geleneği olmamakla beraber, yılın ilk günü olması açısından bir önemi de bulunmaktadır

  Kur'ân'da ise Muharrem'in ayının farklı bir özelliğinden söz edilir Tevbe Sûresinde (âyet:36), "Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın yazdığı şekilde, on ikidir Bunlardan dördü haram aylarıdır, dosdoğru hesap işte budur" şeklinde bildirildiği gibi, bu dört aydan biri de Muharrem ayıdır Haram ayları, değerli, önemli ve bu yönüyle de farklı özelliği olan aylardır ve o aylara karşı saygılı olunması bildirilmiştir

  Peygamberimizin ifadesiyle "Şehrullahi'l-Muharrem- Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, bollaştığı bir aydır Allah'ın ayı, günü, yılı olmaz, ama Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde bildirilmiştir

  Muharrem ayının peygamberler tarihinde de ayrı bir yeri vardır Başta Hz Adem olmak üzere, Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Musa, Hz Davud, Hz Yakub, Hz Yusuf, Hz Eyyub, Hz Yunus ve Hz İsa gibi peygamberler Aşura günü, özel olarak bazı nimetlere ermişler, bazı sıkıntılardan kurtulmuşlardır Bu yönüyle bir yıl dönümü kabul edilmektedir

  Hz Hüseyin (ra) ve evlatlarının hunharca şehit edilmesi meselesine gelince, esas itibariyle şehitler mükâfatını almış, en yüce mertebelere ulaşmıştır, Yüce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur

  Kaderî hükme boyun eğen her mü'min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez

  Duyguları onu birtakım taşkınlıklara götürmez Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmüdür Bu açıdan bunu bir "yas merasimi" haline dönüştürmek sünnetin ruhuna uygun düşmemektedir

  (Mehmet Paksu Mübarek Aylar, Günler ve Geceler; Peygamberimizin Ramazan'ı ve Oruçları) 3. 3
  maşallah çok güzel bilgiler Allah razı olsun kardeşim..