Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İnternnetten Yazışmak Bekar bir kadının tanımadığı bir erkekle internetten yazışmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İnternnetten Yazışmak Bekar bir kadının tanımadığı bir erkekle internetten yazışmasını nasıl değerlendirmek gerekir?

  Reklam
  Bekar bir kadının tanımadığı bir erkekle internetten yazışmasını nasıl değerlendirmek gerekir?


  Paylaş
  İnternnetten Yazışmak Bekar bir kadının tanımadığı bir erkekle internetten yazışmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadın ve erkeğin internet üzerinden tanışıp konuşmaları caiz mi Beraber gezip eğlenebilirler mi?


  Bir müslümanın başka Müslüman kardeşleriyle ister karşılıklı isterse sanal ortamda olsun konuşup dertleşmesi güzel bir şeydir Ancak bu aynı cins olanlar içindir Bir erkeğin bir kadınla konuşması ise bazı yönlerden dikkat etmeyi gerektirir

  Örneğin aşk, sevgi, gıybet, yalan ve şehevi hisleri uyandıran şeylerden olursa bu kesinlikle doğru değildir Bu konuda kişinin evli veya bekar olması fark etmez Evli birinin günahı ise daha fazla olur

  Fakat dini konularda Allah’ı, ölümü, ahireti ve dini duygu ve düşünceleri hatırlatan konuşmalar olursa elbette bunlar yasak olmadığı gibi sevabı da vardır Ölçünüz bu olmalıdır Bu ölçülerle hareket ettiğiniz zaman günaha girmeyeceğinizi ve kendinizi koruyacağınızı söyleyebiliriz Ayrıca yaptığınız işi bir de vicdanınıza sormanızı tavsiye ederiz Vicdanınız rahat değilse o işten vazgeçiniz

  İleride evlenecek iki çiftin, sadece yanlarında akrabalarından birer kişi bulunmak şartıyla bir yerde oturup yalnız konuşmaları caizdir, hatta sünnettir Fakat flört tarzı ilişkilerde kadın ve erkeğin yanlarında akrabaları bulunsa bile konuşmaları caiz değildir Dinimiz zinayı yasakladığı ve haram saydığı gibi zinaya götüren yolları da tıkamış ve haram saymıştır

  Aynı şekilde de internetten tanışılan birisi ile istediğiniz gibi havadan sudan konuşmak ve chatleşmek caiz değildir şayet ona islamiyeti anlatıp sevdirmeye çalışsanız o başka meseledir Yoksa başka tarzda konuşup sohbet etmek insanı yanlış neticelere götüreceğinden caiz görülmemektedir
  Ayrıca Sağlam ailelerin ve aile bağlarının kurulabilmesi ve tesis edilebilmesi için, evliliğin sağlam temellere dayandırılması gerekir Bu nedenle, İslamiyet görücü usulü teşvik etmekle beraber, adayların birbirleriyle görüşmesini de esas kabul etmiştir

  Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, birbirlerini hiç tanımayan ve ailece de tanışmayan iki kişinin internette birbirlerine verdikleri ifadelere güvenip de evlilik gibi ciddi bir işe yeltenmemeleri gerekir Çünkü, bu şekilde ki bir tanışma hüsran ile sonuçlanabilir Bizim kanaatimiz sizin veya herhangi bir insanın böyle bir yöntemle evliliği seçmemesidir

  Sünnette bu hususta iki yol görüyoruz Birisi, kişinin güvendiği bir kadını evlenmek istediği bir kıza bakması için göndermesidir Enes bin Mâlik’in bu konuda şöyle bir rivayeti vardır:

  “Resulullah (asm) Ümmü Süleym’i bakması için bir kadına göndermiş, ‘ayak üstlerine bak, ağzını kokla’ buyurmuşlardır” Bu isteklerden gaye, bacaklarının düzgün olup olmaması, diğeri de ağız kokusunun olup olmadığıdır1

  Bu mesele iki taraflıdır, yani aynı husus kadın için söz konusudur Evlenecek kız da, evlenme niyetinde olduğu erkeğe birisini göndererek, aradığı özellikler neyse onu öğrenebilir

  Evlenecek tarafların birbirini araştırmasının sünnetteki diğer bir şekli de doğrudan birbirlerini görmeleridir Bunda erkek evleneceği kızın yüz ve beden güzelliğini öğrenir Burada ancak yüzüne, ellerine ve boyuna bakabilir Yüz güzelliğe, eller zerafete ve hayra delalet eder Boy da uzunluk ve kısalığı hakkında kanaat verir

  Bu meselede Peygamberimizin bizzat verdiği ruhsat vardır
  Ebû Humeyd’in rivayetine göre Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:
  “Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediğinde ona bakmasında bir sakınca yoktur Ancak evlenme niyetiyle bakması caizdir Bunu baktığı kadın bilmese de hüküm değişmez”2

  Hattâ bu hususu Sevgili Peygamberimizin (asm) teşvik ettiğini de görüyoruz Şöyle ki:
  Muğîre bin Şûbe bir kadınla evlenmek istiyordu Peygamberimiz (asm), ona, “Git, onu gör Zira görmek, aranızda âhenk olması bakımından daha iyidir”3

  Bir başka hadis-i şerifte de Peygamberimizin nasıl yol gösterdiğini öğreniyoruz:
  “Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman onunla evlenmesini teşvik edici özelliklerine bakabilirse baksın”4

  Bu hadis-i şerifler bakmanın lüzumunu, faydasını ve hikmetlerini anlatıyor Bakma ve görüşme esnasında bazı sınırlamalar da vardır Birincisi görüşme yeri ile alakalıdır Bu meseleye şu hadis-i şerif ışık tutuyor:

  “Sizden kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla başbaşa kalmasın Zira bunu yaparsa üçüncüleri şeytan olacaktır”5

  Bunun için evlenmek düşüncesiyle görüşecek olan tarafların yanında mutlaka üçüncü bir şahıs hazır olmalıdır Aksi halde “halvet” olarak tabir edilen “başbaşa yalnız kalma” söz konusu olur ki, bu caiz değildir Bu görüşmenin içine konuşma, sohbet etme, tarafların birbirlerinden talep ve isteklerini dile getirmeleri de mümkündür Çünkü gerek konuşmadaki tutukluk veya kekemelik, gerekse ses tonu; tarafların düşünce ve kültür seviyeleri daha çok konuşunca açığa çıkar

  Bu görüşme ve konuşmalardan bir müddet sonra tarafların birbirleri hakkındaki kanaat ve intibaları belli olur Çok geçmeden kararlarını bildirirler Dinî müsaade bir defalık görüşme için vardır Üç-beş defa görüşme hem ciddiyetten uzaktır, hem de kurulacak ailenin sağlığı açısından bir faydası yoktur

  Bu meseleye Şâfiî mezhebinin bakışı aile müessesesinin vakar ve ciddiyetini göstermesi bakımından dikkat çekicidir Evlenmek isteyen kişinin, talip olmadan önce kıza bakması gerekir Bundan kızın ve ailesinin haberinin olmaması lâzımdır Bu şekilde davranmak kızın ve ailesinin şerefi açısından daha münasiptir Eğer kızı beğenirse talip olur, böylece kız da, ailesi de incinmemiş olur Makul ve tecrübeye şayan olan görüş de budur Kızın izni olsun olmasın, bakmanın caiz olduğunu gösteren hadis-i şerifler de bu görüşü teyid etmektedir6

  Nikâha kadar bundan sonraki görüşmelerde, herhangi yabancı bir kadına bakmada olduğu gibi, şehevî bir duygu taşımamak kaydıyla bakmakta bir mahzurun olmadığı açıktır

  1 Hâkim, el-Müstedrek, 2: 166
  2 Neylü’l-Evtâr, 6: 110
  3 Neseî, Nikâh: 17
  4 Hâkim, el-Müstedrek, 2: 165
  5 Buharî, Nikâh: 111
  6 İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 9: 24

  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar
erkeklerle mesajlaşmak günah mı,  internet üzerinden bir bayanla mesajlaşmak günahmı,  zengin erkeklerle yazismak,  erkeklerle yazışma,  internetten yazışma,  bekar bir bayanla,  kadınlarla internette yazışma günah mı