Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan "İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya 21/91) ayetinde neden biz üfledik yazıyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  movsar

  Reklam

  "İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya 21/91) ayetinde neden biz üfledik yazıyor?

  Reklam
  "İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya 21/91) ayetinde neden biz üfledik yazıyor?


  Paylaş
  "İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya 21/91) ayetinde neden biz üfledik yazıyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Soru

  "İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya 21/91) ayetinde neden biz üfledik yazıyor?

  |
  Cevap

  Değerli kardeşimiz;


  Evvela şunu belirtelim ki, Kur’an’da Hz. Adem (as) için de söz konusu edilen “Ruhumuzdan üfledik/üfledim” mealindeki ayetlerde yer alan “ruhumuz”dan maksat Allah’ın bir parçası olan ruhu değildir. Çünkü parçaları olan bir varlık olma Allah’ın vasıflarına terstir.
  Ünlü tefsir alimi Kadı Beyzavî’nin de ifade ettiği gibi, Kur’an’da -meal olarak-yer alan “ruhumuz”dan maksat bizim yarattığımız, bizim mahlukumuz olan ruh demektir. Ruhun Allah’a izafe edilmesi ona şeref kazandırmak içindir. Nitekim, “Evim, bahçem, kalemim” ifadesinden de bunların “benim” parçam değil, bana ait mülküm olduğunu anlıyoruz.
  Biz kelimesi Kur’an’ın bir çok ayetinde yer almaktadır. Örneğin, “Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız”(Hicr, 15/9) mealindeki ayette de “biz” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, Allah’ın azametini, büyüklüğünü göstermeye yöneliktir. Ayrıca Allah’ın bin bir isim ve sıfatlarına da işaret eder.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet