Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Üfürükçülük hakkında bilgi verirmisiniz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Üfürükçülük hakkında bilgi verirmisiniz

  Reklam
  Üfürükçülük hakkında bilgi verirmisiniz


  Paylaş
  Üfürükçülük hakkında bilgi verirmisiniz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ÜFÜRÜKÇÜLÜK
  Üfürükçülük, cahiliyyeAraplarının kendilerini âfetlerden koruduğu inancıyla, cinlerden yardımdileyerek söyledikleri bazı yabancı ve anlamsız ifadelerdir. Kur’an,üfürükçülük ve sihir yapanları, “düğümlere üfleyenler” (Felak: 113/4) olarak tanıtırve şerlerinden Allah'a sığınılmasını tavsiye eder. Düğümlere üfleyenler, sihirya da büyü yapan kimselerdir. Bunlar, insanların duyu ve sinir sistemlerinietkileyerek yanıltabilirler ve büyülerler. Bunu gerçekleştirmek için,büyülerinde iplik veya mendil gibi bir şeye düğümler atarak üzerine üflerler.

  Şirk unsuru taşımayan okuyupüflemede bir sakınca yoktur. Ama, unutulmamalıdır ki, kişinin kendisi ve çokyakınları, inanarak, okuduğu duanın anlamını bilip şuurla Allah'a dua etmeleriduanın kabulü için daha uygun şartlar oluşturur. Bununla birlikte birbaşkasının ayet ve hadislere dayalı ve Allah'a yapılan dua ile ve hiçbir şirkunsuruna bulaşmadan hastaya okuyabilir. Rivayet edildiğine göre Hz.Peygamberimiz, birisi hastalandığında ona sağ eli ile mesh eder, sonra da şuduayı yapardı: “Ey insanların Rabbı!Rahatsızlığı gider, şifa ver, şifa veren Sensin! Senin şifandan başka şifayoktur. Hastalık bırakmayan şifa ver!” (Müslim, Selam 46)

  Yine, Hz. Peygamber’e rukye meselesi sorulunca, “Sizden kim, din kardeşine faydaverebilirse, bunu yapsın.” (Müslim, Selam 61)diyerek rukyeye müsaadeetmiştir. Rukye: Ulemânın beyanına göre, rukye, manevî doktorluktur. Herhangibir hastalıktan dolayı halk, ağzı dualı, salih ve takva sahibi kâmil birmüslümana başvurur, kendilerini ona okutmakla şifa ararlardı. (Bkz. Sahih-iMüslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Y. c. 9, s. 625) [1]
  [1] Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 211. 3. 3
  üfürükçüler din istismarı yapan
  şarlatanların ta kendileridir
  böyle kimselere inanmayınızüfürükçülük hakkında bilgiler