Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ

  Reklam
  Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ


  Paylaş
  Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  Cin; Mâhiyeti veHakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller:
  “Cin”, gözle görülmeyen canlı varlık; ins (insan)inmukabili demektir. Kur’an’da bildirildiğine göre, cinler de insanlar gibiibâdet için yaratılmıştır (51/Zâriyât, 56). Bu yüzden cinler de insanlar gibimükelleftir, sorumludur. Müslüman olanları ve kâfirleri vardır. Erkeği, dişisi,evlenmeleri ve çoğalmaları sözkonusudur. Her fânî gibi ölümlüdürler, dumansızateşten (ışın) yaratılmışlardır. Bu yüzden vücut yapıları insanlardanfarklıdır. İnsanlarla evlenmeleri, cinsleri ayrı olduğu için mümkün değildir.İnsanların cinlerle evlenmeleriyle ilgili olarak kaydedilenler, eski din vekültürlerden geçen birtakım hurâfelerdir. İslâm hukuku böyle bir durumu kabul etmez. Onlarlacinsel temas yapıp çocuk sahibi olmak mümkün değildir. Zinâ yaparak hâmilekalıp doğum yapan bir kadına: “bu çocuğun babası kimdir?” diye sorulduğunda bukadının, “cindir” şeklinde cevap vermesi kabuledilecek bir husus değildir.

  Bunun gibi, “şurayı cinler soydu, şu eşyamı aldılar,kızımı onlar kaçırdı” gibi iddiaların geçersizliği ortadadır. Toplumumuzda,cinlerle evli olduğunu söyleyenler ya şarlatandır, ya da ruhsal açıdan rahatsızkimselerdir, tedaviye ihtiyaçları vardır. Cinlerin kâfir olanlarına “şeytan”denilmektedir. İblis (Şeytan) da cinlerdendir (18/Kehf, 50). Onların gaybıbilmeleri sözkonusu değildir. Cinlerin ve onlarla irtibat halinde bulunduğunuiddia edenkâhin, falcı, cinci diye anılan kimselerin gaybı bilme iddiaları yalandanibarettir. Bunların verdikleri haberlere dayanılarak birtakım insanlarsuçlanamaz, böyle kişilerin sözleri mahkemelerde delil olamaz; bunlar iftiradanibarettir.

  Bu tür şahıslara gelecekle veya kayıp eşya ile ilgilisorular yöneltmek ve cevaplarına inanmak haramdır. İslâm’a göre, mahkemedecinlerin verdiği bilgiler değil; insan cinsinden âdil tanıkların şâhitliğigeçerlidir. Cinlerle irtibat kurmak, peygamberlerle ilgili olmak şartıyla vemûcize şeklinde mümkündür. Diğer insanların onlarla irtibat kurdukları,emirleri altına aldıkları hususu, kendi iddialarından ibarettir ve bize göreyalandır. Kur’an ve hadislerden bu işinHz. Süleyman’a mahsus bir mûcize olduğu anlaşılmaktadır.
  Cinlerin eşyanın yerini değiştirmeye güçleriyetse bile, Cenâb-ı Hakk’ın buna izni yoktur ve bu iş “sünnetullah”a aykırıdır.Böyle bir şeye müsaade edilseydi, insanoğlunun tâbi olduğu hukuk sistemi altüstolurdu. Onların canları istediği zaman şekil değiştirmeleri de mümkün değildir.Peygamberlerin, âlimlerin veya diğer insanların kılığına girmeleri de, Allah’ınkoymuş olduğu öteden beri devam edip gelen kanunlara aykırıdır. Böyle bir şeyinsanoğlunun dinini ve hukuk düzenini bozacağından Yüce Allah tarafından bunaizin verilmemiştir