Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan teravih namazının kılınışı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  teravih namazının kılınışı

  Reklam
  hayırlı ramazanlar.teravih namazını nasıl kıla bilirim


  Paylaş
  teravih namazının kılınışı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  hayırlı ramazanlar

  Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek`atlar halinde kılmaktır Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek`atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır 6 rek`atta bir selâm vererek de kılınabilir Teravihi iki rek`atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek`at birden kılmak da mümkündür Ancak gece namazlarını 8 rek`attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek`atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdırEğer iki rek`attan sonra oturmayıp 4 rek`atta bir oturulmuş ise, o 4 rek`atlar iki rek`at sayılır Selâm verilmese bile, her iki rek`at sonunda mutlaka oturulmalıdır * Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır Bu sebeble 4 rek`at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır Bu süre içinde istiyen kendi kendine bir şeyler okur Yahut tefekkür eder Yahut da tesbihte bulunur Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar
  * Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tehıyyat`dan sonra salâvatlar da okunur Bu, sünnet-i müekkededir Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez Ayrıca 3 rek`atın başında da Fâtiha`dan önce yine Sübhâneke okunur
  * Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir
  * Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz
  * Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür`atle yapması mekruhtur Mes`ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta`dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır
  * Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf`in 27 gecesi tamamlamalıdır Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir Böylece rek`at sayısı da daha kolay bilinir
  * Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir Cemaat ise ayakta kılarlar Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur
  *Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir
  * Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur
  * Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır
  * Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir
  * Teravih namazının her iki rek`atında teravih namazına niyet etmek gerekmez Çünkü 20 rek`attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir * * * 3. 3
  Allah razı olsun..peki bir şey soamak istiyorum..
  3.rekata kalkınca sübhanekeden sonra besmelemi euzü besmelemi çekiyoruz...