Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan baba hakkı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  fatmademirci

  Reklam

  baba hakkı

  Reklam
  babalık görevini yapmayan kötülük yapan bir babaya nasıl davranmalı


  Paylaş
  baba hakkı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir arkadaşı Hz. Muhammed'e (asm) annesini şikâyet eder.
  "Huyu ve ahlakı kötü" der. O (asm) cevap verir.
  "Ama seni dokuz ay karnında taşırken kötü huylu değildi." Arkadaşı tatmin olmamıştır.
  "Ey Allah’ın Elçisi! Gerçekten kötü huylu."
  "Ama seni iki sene emzirirken kötü huylu değildi." Adam yine de ısrar eder. O (asm) da devam eder:
  "Senin yüzünden uykusuz kalırken kötü huylu değildi." Arkadaşı dayanamaz.
  "Ama ben de karşılığını ödedim."
  “Ne yaptın?”
  “Sırtımda taşıyarak hac yaptırdım.” Hz. Muhammed (asv)'in dudaklarında acı bir tebessüm belirir.
  “Bir tek doğum sancısının bile karşılığını ödemiş olmadın.”  Esma Bintu Ebî Bekr (radiyallahû anha) anlatıyor: "Henüz müşrik olan annem yanıma geldi. nasıl davranmam gerekeceği hususunda Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'den sorarak :"Annem yanıma geldi, benimle (görüşüp konuşmak) arzu ediyor, anneme iyi davranayım mı?" dedim. "Evet" dedi, "ona gereken hürmeti göster. " (Buharî, Hibe 28, Edeb 8, Müslim, Zekat 50 (1003); Ebu Davud, Zekat, 34 (1668)

  Kafir bile olsa anne ve babaya karşı hürmet etmek ve nafaka vermek meselesinin ehemmiyeti şuradan anlaşılmaktadır ki, yukarıdaki hadis üzerine vahiy gelmiş ve mesele Kur'an-ı Kerîm'de hükme bağlanmıştır. "Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik, onlara adaletle muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah, adalet yapanları sever." (Mümtahine sûresi, 8. ayet)

  Değerli kardeşimiz;  İslam dini evladın anne ve babaya karşı son derece saygılı olmasını istemiş ve onlara karşı en küçük bir hürmetsizliği dahi haram kılmıştır. Bu bakımdan evlat anne ve babanın meşru dairedeki isteklerine uymalı ve onların hayır dualarını almalıdır. Anne babanın bedduasından ise sakınmalıdır. Ancak haksız olarak beddua ederlerse Allah her şeyin iç yüzünü bilmektedir. Elbette anne baba dahi olsa haksız olarak yapılan bedduadan dolayı evladı hesaba çekmeyecektir ve haklarını helal etmemelerinden dolayı evladı sorumlu tutmayacaktır. Yeterki evlat anne ve babasına karşı vazifeyi aksatmasın.

  Rasûlüllah Efendimiz: "Ben lânetçi olarak gönderilmedim." (Müslim, Birr 87) buyurur. Bir mü'mine lânet (Beddua) etmenin, onu öldürmek gibi olduğunu bildirir. (Buhârî, edep 44) Yapılan bir lânetin (bedduanın) yerine vardığında haksız yere yapıldıgını görünce sahibine döneceğini haber verir. (Tirmizî, Birr 48; Ebû Dâvûd, Edep 45)

  Dua ve bedduaları kabul edecek olan Allahtır. Eğer haksız iseler anne baba da olsa bedduaları kabul olmaz. Ancak anne baba haksız da olsa çocukların onlara isyan etmesi ve onları rencide etmesi doğru değildir. Onların her türlü helal isteklerine uymak gerekir. Ancak haram isteklerine uyulmaz.

  Ayrıca haksız yere yapılan beddua geçerli değildir. Anne ve baba olmak evlatları üzerinde sınırsız tasarruf hakkını gerektirmez. Anne ve babanın yaptığı haksızlıklara karşı, evladın güzel bir lisanla onları kırmadan uyarması gerekir. Şayet güzel lisandan anlamıyorlarsa ya da kırılacaklarsa susmak daha uygundur.


  Selam ve dua ile...
  Sorularlaislam

  Kafir anne babaya dahi hürmet emrediliyorsa Müslüman anne babayı siz düşünün artık...Ayrıca gösterilen bu hürmet ve saygılar babanın kalbini günahlardan arındırabilir.Bunun için dua elden bırakılmamalı.


kötü huylu babaya hürmet