Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Zerdüştçülük nedir kimdir dini ve hala zerdüştler varmı. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Zerdüştçülük nedir kimdir dini ve hala zerdüştler varmı.

  Reklam
  Zerdüştçülük nedir kimdir dini ve hala zerdüştler varmı.


  Paylaş
  Zerdüştçülük nedir kimdir dini ve hala zerdüştler varmı. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zerdüştçülük, Zerdüştilik, sonradan Zerdüştleri küçümsemek için onlara Mecusi denmiştir Yerel dilde Mazdayasna, dünyanın en eski tektanrıcı dinlerinden biridir Yaklaşık 3,500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran'da kurulmuşturMÖ 600 ve MS 650 yılları arası Pers İmparatorluğu'nun resmi dini olmuşturİranlıların müslümanlıktan önceki dini olarak bilinir Günümüzde Zerdüştçülüğe dünya çapında inananların sayısının 250,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir[1]
  Zerdüştçülük, tek tanrı olan Ahura Mazda inanışını öğretir Zerdüştçülüğün en önemli özelliği, en eski tek tanrılı din olarak kabul edilmesidir Zerdüştçülüğü dualist bir din olarak alğilayan batılı bilim adamları da olmustur Bu dinde müminlerin beden öldükten sonra dirilip Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanılır

  Zerdüştçülüğün temelinde iyilik ve kötülükın savaşı yatar Zerdüşt, yeryüzündeki kavganın tanrının ruhu Spenta Mainyu ile şeytanın ruhu arasında olduğuna inanırdı ve her inananın iyilik için savaşması gerekirdi

  Zerdüşt, Gatalar denen dörtlükler yazmıştır Bu dörtlükler Avesta denen kutsal kitapta toplanmıştır Bu yazılar Zerdüşt'ün neye inandığını anlatan tek belgedir Zerdüştçülükteki şeytan inancı ile batı dinlerindeki melek anlayışı arasında benzerlikler vardır

  Zerdüştçülüğün İslamiyet'in İran'da yayılmasına kadar genişlemeye devam etmiştir MS 600 civarında Müslümanlarin Pers (İran) topraklarını ele geçirmesinden sonra islamiyete geçmişlerdir çok az sayıda zerdüşt kalmıştır Geleneksel olarak Zerdüştiler yeryüzünün insan kalıntılarıyla bozulmaması gerektiğine inanırlardı Ölülerini defnetmek yerine üstü açık kulelerin kuyularına atıp, cesetleri akbabalara ve doğal etkenlere karşı korumasız bir şekilde bırakırlardı

  Temel ibadetler

  Zerdüştiler Batılı kültürlerde sanıldığı gibi ateşe tapmazlar Zerdüştiler dünyada bulunan elementlerin saf olduğuna ve ateşin tanrının ışığı veya irfanı olduğuna inanırlar Dini törenlere ya da ayinlere çok fazla önem vermeden, "iyi sözler, iyi düşünceler ve iyi hareketler" ilkelerine odaklanırlar Zerdüştiler günde birkaç sefer dua ederler[4] Zerdüştler'in dini törenlerinde ateşin önünde ayinler yapmalarının sebebi,ateşin karanlığı önlemesidir(zira Zerdüşt inancına göre,kötülük karanlıkla özdeşleşmiştir)

  zerdüşt kimdir hayatı

  Zerdüşt genellikle tarihi bir figür olarak kabul edilmekle birlikte yaşadığı dönem hakkında genel bir ortak kabul yoktur Bazı bilginler yaklaşık olarak MÖ 1200 yıllarında yaşadığını tahmin etmekteyken diğerleri onu MÖ 18 yüzyıl ile 6 yüzyıl arasındaki bir tarihe yerleştirmektedirler

  Hayatı:
  MÖ 628 yılında Rey’de doğdu 551 yılında Tahran yakınlarında öldü Zerdüşt dinler tarihinde başlıca iki açıdan önem taşır: Bir yandan Yakındoğu ile Akdeniz Bölgesi’nin Helenistik döneme (MÖ 323 – 30) özgü gizli bilimleri ve büyü uygulamalarıyla bağlantılı olduğuna inanılan efsanevi bir kişiliğe dönüşmüş, öbür yandan da tek tanrılı öğretisi ile batılı araştırmacıların ilgisini çekmiştir Zerdüşt’ün ya da eski İran düşüncesinin Yunan, Roma ve Yahudi düşüncelerini etkilediği tezi tartışmalı olsa bile, Zerdüşt’ün dini düşüncelerinin yaygın etkisi malumdur [kaynak belirtilmeli] Zerdüşt Dini’ni inceleyenlerin karşılaştığı sorunların başında, bu dinin ne oranda Zerdüşt’ün bağlı olduğu kabilenin dininden, ne oranda da onun kendi görüşlerinden ve yaratıcılığından esinlendiği konusu gelir Sasaniler dönemindeki (224 – 651) Mazdekçilik’in ne ölçüde Zerdüşt’ün öğretilerine dayandığı bir başka tartışma konusudur Avesta kitabının önemli bir bölümünü oluşturan Gathalar (Zerdüşt’ün sözleri olduğu sanılan şarkı ve ilahiler), Pehlevi Dili’ndeki dini metinler Bundahişn ile Denkart ve çeşitli Yunan yazarların eserleri gibi kaynakların Zerdüşt’ün görüşlerini ne ölçüde doğru yansıttığı de tartışılıyor Zerdüşt’ün hayatı ile ilgili bilgiler de yetersizdir Çoğunlukla efsanelere, tahminlere dayanır Zerdüştçü inanışta İskender’den 258 yıl önce ortaya çıktığı kabul edilir İskender Ahameniş Hanedanı’nın (MÖ 559 – 330) Merkezi Parsa’yı (Persepolis) MÖ 330′da aldığına göre Zerdüşt, Aral Gölü’nün güneyindeki Harezm’in kralı olduğu sanılan Viştaspa’ya kendi dinini MÖ 588′de benimsetmiş olmalıdır O sırada 40 yaşında olduğu rivayeti doğruysa MÖ 628′de doğmuş olması gerekir
zerdustler ,  türkiyede zerdüşt varmı,  zerdüşt ün hayatı,  günümüzde zerduşt varmıdır,  zerdus dini