Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Allaha iman ile ilgili en güzel yeni vaaz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Allaha iman ile ilgili en güzel yeni vaaz

  Reklam
  vaaz Allaha iman ile ilgili en yeni en güzel şekilde yayınlaya bilirmisiniz.


  Paylaş
  Allaha iman ile ilgili en güzel yeni vaaz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahı Tanımak
  Bu haftaki sohbetimizi bizleri hiç yoktan yaratan, eşi, ortağı, dengi olmayan, doğmamış ve doğrulmamış olan Allah’ımızı tanımaya ayırmak istiyorum
  O Allah ki; tüm kainatı emrimize amade kılmış, sanki bütün canlıları insanoğlunun hizmetkarı yaratmıştır Tüm bu nimetlerine karşılık ise bizden istediği iki şey var Birisi tüm bunlara bakarak Kendisini tanımamız, ikincisi, O’na hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmemiz Allah nasip ederse bu konuşmamızda Allah’ımızı tanımaya çalışacağız
  Bize Allah’ı en iyi yine Allah tanıtabilir Bu bakımdan Kuranı Kerim’e dönüyor ve Ona kulak veriyoruz “Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı” (39-Zuhruf/5) “Allah her şeyin yaratıcısıdır” (39-Zuhruf/62) “Allah’a inandıkları halde insanları Allah’ın yolundan çevirenlere iki kat azap edilecektir” (16-Nahl/88) “Allah’a güvenene Allah yeter”(65-Talak/3)
  Allah’tan başkasını yalnız O’na tahsis edilmesi gereken bir sevgiyle sevmek, sadece yaratana verilecek sevgiyi yaratılana vermek olur ki bu sevgide şirktir Kulunu çok seven Allah ondan bu sevginin karşılığını beklemektedir Kul bu sevgiye karşılık ibadet, taat ve hasenatla Allah’a yöneleceği yerde O’ndan başka şeylere yönelirse, Allah sevgisini onun üzerinden çeker Evet, aklı başında bir insan, Allah’ın azabı ve gazabından daha çok, sevmemesinden korkmalı Çünkü O’nun sevmemesi azapların en korkuncu, kayıpların en büyüğüdür Allah’tan umma ve korkma hali bulunmayan bir kimse iman etmiş olmaz Keza Allah’tan başka bir kimseye sevabını umarak ve gazabından korkarak itaat eden kimse ona ibadet etmiş sayılır “İnsanlardan kimi Allah’tan başka eşler tutar Allah’ı sever gibi onları severler”(2/165) (Beş Eser’den) Sevgi, korku ve ümit üçü birden yalnız Allah için duyulur Eğer bu üç his Allah’tan başkası için de duyulmuşsa, o şey Allah’a eş koşulmuş demektir ) “Allah’tan korkana Allah çıkış yeri yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır Allah’tan korkana Allah işinde kolaylık sağlar Allah^tan korkanın Allah kötülüklerini örter ve ona büyük mükafat verir”(65/3-4-5) Gerçekte insanların çoğu bir halifeyi, bir alimi, bir şeyhi yada bir idareciyi öylesine severler ki onu Allah’a eş koşarlar Her ne kadar o kimseyi Allah için sevdiğini iddia etse de işin aslı budur Her kim Resulden başkasını, Allah’ın ve Resulünün emirlerine ters olduğunu bile bile her emrettiği ve yasakladığı konuda itaat edilmesi gerekli birisi olarak bellerse, işte o kimseyi Allah’a ortak koşmuştur
  Allah’a inandığını söylediği halde O’nun emirlerini yapmayanın durumu şu askerin durumu gibidir Komutan kendisine hayati önemi olan bir planı verdikten sonra yerine getirilmesi için gerekli emirleri de vermiştir O planın doğru olduğunu bilen buna kalbiyle de inanan ve diliyle komutanın emirlerine uyacağını taahhüt eden bu adamın verilen emir v e talimatların hiçbirini tutmamasının iki sebebi olur Ya inanmamıştır Ya da inandığı halde zaafları yüzünden emri aksatmıştır İki halde de cezaya çarptırılırBirinci durumda inanmayanların cezasına,ikinci durumda da asilerin cezasına “İnsanlar sandı mı ki, “iman ettik” demeleriyle bırakılacaklarda, imtihana çekilmeyecekler? (Ankebut-2)Bu noktada İmam Ebu Hanifenin şu tespitini aktarmak yerinde olur ‘’Allah Teala mümine ameli,kafire imanı,münafığada ihlası farz kılmıştır
  İçinde bulunduğumuz şu zamanda insanların bir bölümü yüce Allah’ın varlığını inkar etmeyen fakat O’nu yeryüzü egemenliğinden azlederek yalnız göklerdeki egemenliğini onaylayan böylece hayat düzeninde O’nun şeriatini uygulamayan ve insan hayatı için değişmez olduğunu buyurduğu değerleri geçerli saymayan havralarda, kiliselerde ve mescitlerde ibadet etmeyi insanlara serbest görürken; sosyal hayatta Allah’ın şeriatinin hükmetmesini istemeyi yasaklayan bir zihniyete sahiptirler Bu insanlar böylece Allah’ın yeryüzü üzerindeki hakimiyetini ya inkar etmekte veya askıya almaktadır “Allah gökte de ilahtır, yerde de ilahtır”(43-Zuhruf/84) “Doğrusu kafirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez” (Yusuf-87)
  Allah teala kulunun sadece kendisine ümit bağlamasını istiyor Ancak kulun sarılması gerekli bir takım yükümlülükleri yerine getirdikten sonra Hastalanan bir kul doğal olarak doktora görünecek, ilaç kullanacak, gerekirse istirahat edecek Ancak iyileştikten sonra falanca doktor olmasaydı iyileşmem zordu gibi şifanın gerçek kaynağı olan Allah’ı geri plana iten bir düşünce imanı zora sokan bir düşüncedir Şu unutulmamalıdır ki, gerçekte şifayı yaratan Allah’tır, kulun aldığı tüm tedbirler ise birer vesiledir, sebep konumundadır Sebepler asıl yapılıp Allah’a şirk koşulmamalıdır Kişi Allah’a tevekkül etmesini bilince Allah’ın yardımı mutlaka gelecektir Allah nedenleri zikrederek vesilelere itimad edilmemesini, Allah’tan başka bir kimseden bir şey umulmamasını emrediyor “Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter”(33-Ahzap/3) “Allah’a inanmış olarak, kendini teslim eden en sağlam kulpa yapışmıştır”(31-Lokman/22)
  “Tağutu inkar edip Allah’a inanan kimse kopmak bilmeyen sağlam kulpa yapışmıştır”(Bakara-256) Allah’u teala bu ayette de açık bir şekilde ifade ettiği gibi iman etmeden önce tağutun reddedilmesini istiyor Tağut Allah’ın hükümlerine ters olarak yeni hükümler ortaya koyan her şeydir Bu bir insan olabileceği gibi şeytan da olabilir Kişi tağutu inkar etmekle “Lâ ilâhe”nin manasını yerine getirir Ondan sonra da Allah’a iman etmelidir ki bu da “İllallah”ın manasıdır
  Günümüz insanının en fazla aldandığı noktalardan birisi de Allah’ın varlığına inanmakla iman ettiklerini sanmalarıdır Oysa Kuranı Kerim, müşriklerin de Allah’ın varlığına iman ettiklerini söylüyor Demek ki müşrikler Allah’a iman etmeyen kimseler değildi Fakat Allah cc onların bu imanını kabul etmemektedir Çünkü Allah’ın istediği iman bu çeşit bir iman diğildir “Onlara sizi kim yarattı diye sorsanız, muhakkak ki Allah derler(Zuhruf-87) “Onlara; yer ve gökleri kim yarattı diye sorsan, muhakkak ki Allah derler(Zümer-38) “Onlara; göklerden yağmuru yağdırıp yeri ölümünden sonra onunla dirilten kimdir diye sorarsan, muhakkak ki “Allah” derler De ki hamd Allah’a mahsustur Fakat çoğu akıllarını kullanmıyorlar(Ankebut-63) Buna göre kim kendinde kanun koyma hakkını görürse, o, Allah’a şirk koşmuştur ve küfre girmiştir Heva ve hevesini ilah edinmiştir Allah ve Resulüne inandığını iddia etse bile Bu konuda mezhep imamımız bakın ne diyor: “Yalnız Allah’ı bilmek iman sayılmaz Öyle olsaydı yahudi ve hıristiyanların, Zebur’a inananların hepsi müminlerden sayılırdı” Bir insan kelimei şehadeti alenen söylemeli ve kalbiyle inanıp tasdik etmelidir Farzları ve haram olan şeyleri bilmesede o, mümindir, aksi halde kafir olmuştur Tevhidde artıp eksilmez Allah’ın sıfatlarının bazısında O’na ortak ve eş kabul etmeyipte bazısında eden bir kimse muvahhid sayılmaz
  Yine Allahu teala Kuranı Kerim’de müşriklerin şöyle dediğini bildiriyor: “İlahları tek bir ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir!dediler müşrikler dediler ki: Allah dileseydi ne biz, ne de babalarımız O’ndan başkasına ibadet etmezdik Ve O’nun emri olmadan hiç bir şeyi de haram kılmazdık”(Nahl-35) Bu iki ayeti kerime İslamın, dini sadece Allah’a has kılmak ve şirkin kökünü kazımak amacıyla geldiği üç esası belirtiyor Bunlar Allah Tealanın birliğine iman etmeme, Allah’tan başkasına ibadete yönelme ve Allah’ın hükümleri dışında haram ve helal hükümleri koymadır Yani akide, ibadet ve yasama (kanun koyma) işleri Öyle ki onlardan birinin bozulması veya eksilmesi “Lâ ilâhe illallah”ın bozulmasıdır “Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na aittir”(Araf-54) Emir sahibi O’dur Yani karar vermek; bu böyle olmalı veya olmamalı, şu sevaptır şu da günah ve yanlıştır, bu güzeldir bu da çirkindir, şu serbesttir şu da yasaktır gibi herşeyi belirlemek O’nun hakkıdır Yine Yusuf suresinde “Hüküm yalnız Allah’a aittir” Buyurularak bu gerçeğe işaret ediliyor
  Buraya kadar olan bölümlerde gördük ki; iman davası büyük ve meşakkatli bir davadır Haliyle bu yolun yolcuları olan müslümanlar olarak bizler de, hayatımızın her safhasında bu zora talip olmalıyız Bilmeliyiz ki, bizden daha üstün olan sahabe ve yüzbinlerce müslüman bu zor şartlar altında imanlarını muhafaza etmeye çalıştılar Bu amaç uğruna birçokları canlarını feda ettiler Ayeti kerimede de bildirildiği üzere “Yoksa siz sizden öncekilerin hali başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız?” (Bakara-214)Evet cennet sevdalıları, haydi refah ve huzur dolu sonsuz bir hayat için eza ve cefalarla dolu bir yaşama
  Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun!

allaha iman vaaz,  iman ile ilgili vaaz,  allaha iman ile ilgili vaaz,  imanla ilgili vaazlar,  iman ile ilgili vaazlar,  iman vaaz,  allaha iman hakkında vaaz