Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hazretİ Ömer'İn satin aldiĞi serÇe kuŞu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hazretİ Ömer'İn satin aldiĞi serÇe kuŞu

  Reklam
  Çocuğun biri yakaladığı bir serçe kuşuyla oynayıp du-ruyordu. Oradan geçmekte olan Hazret-i Ömer çocuğa sordu:
  - Küçük bey, bak zavallı kuşun kanatlarından tüyler dökülüyor, çırpına çırpına da tâkattan düşmüş görünü-yor. Ne olur bırak hayvancağızı!
  Çocuk yaramaz olduğu kadar da merhametsizdi.
  - Hayır, ben bu kuşla oynuyorum. İsterse kanatlan
  kopsun, karşılığını verdi.
  Halife buna üzülmüştü. Bir teklif daha yaptı:
  - Sana bir altın versem kuşcağızı bırakır mısın?
  - Hayır bırakmam.
  - Ya iki altın versem.
  - Hayır, yine bırakmam.
  - Peki üç altına ne dersin? Küçük yaramaz buna dayanamadı:
  - Üç altına razıyım. Hazret-i Ömer:
  - Al sana üç altın, deyip parayı uzattı ve serçe kuşu-nu alıp havaya doğru fırlattı. Pırıl pırıl çırpındığı kanatla-rıyla bir anda gözlerden kaybolan serçenin arkasından sevinçle bakan Halife:
  - Hayvanlara merhamet etmemiz lâzım. Hayvana acı-mayana Allah da acımaz, diyerek yoluna devam etti.
  Seneler sonra, vefat etmiş olan Hazret-i Ömer'i müba-rek bir zat rüyasında gördü. Şöyle bir sual sordu:
  - Yâ Ömer, Rabbin seni nasıl karşıladı, rahatın na-sıl?
  Şöyle cevap geldi:
  - Rabbim beni çok iyi karşıladı. Rahatım çok iyi.
  - Ne sebebten Allah seni iyi karşıladı? Hazret-i Ömer şu bilgiyi verdi:
  - Ben bir serçe kuşunu yaramaz bir çocuğun elinden kurtarmıştım. Meğer kuşcağızın yuvada aç bekleyen yav-rusu varmış. Yaramaz çocuk onu öldürseymiş, yavrusu aç kalacak, yuvada ağzını aça aça ölecekmiş. Ben üç al-tın verip de serçeyi kurtarınca yavrusunu da ölümden kurtarmış olduğumdan Rabbim bundan memnun olmuş. Bu yüzden beni cehennem ateşinden kurtardı, iyi karşı-ladı.
  Hazret-i Ömer'in bu cevabı Peygamberimizin şu hadîsini hatırlatmaktadır:
  ''Siz yeryüzündeki canlılara acıyın ki, gökyüzünde melekler de size dua etsin, merhamet dilesinler. Allah'ın merhametini kazanasınız.''


  Paylaş
  Hazretİ Ömer'İn satin aldiĞi serÇe kuŞu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razzı olsun tebessüm için 3. 3
  Rabbim razı olsun,öğretici paylaşım için teşekkürler...serçekuş soruları ve cevapları,  serçe kuş ile ilgili sorular,  hz ömer kuşlara,  Hz. ömer kuş,  hz Ömer kuş,  serçe kuş ile ilgili 10soru,  serçe kuş kitabı soruları