Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir?

  Reklam
  Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir? tanıta bilirmisiniz Allah razı olsun


  Paylaş
  Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Erzurumlu İbrahim Hakkı

  Anadolu'da yaşayan evliyânın ve âlimlerin büyüklerinden.
  Babası Osman Efendi de velî bir zâttı. İbrâhim Hakkı
  1703 (H.1115) senesinde Erzurum'un Hasankale kasabasında
  doğdu. İbrâhim Hakkı hazretleri kendisini kısaca şöyle
  anlatmaktadır:

  "Hicrî bin yüz on beş tarihinde bir bahar günü, İbrâhim
  Hakkı, Hasankale kasabasında doğdu. Bin yüz kırk
  senesine kadar ilim öğrenmek için çalıştı. Ârif olup
  dünyâyı unutarak, Allahü teâlânın aşkıyla yanıp
  kavruldu. İşini, gücünü, malını, mülkünü her şeyini
  bırakarak cenâb-ı Hakka yöneldi."

  İbrâhim Hakkı, yedi yaşına geldiğinde annesi
  SeyyideHanîfe Hâtun'u kaybetti. Babası Osman Efendi,
  İbrâhim'i amcasına emânet etti ve tasavvufta kendisini
  yetiştirecek bir rehber, âlim aramak için sefere çıktı.
  Kısa sürede Siirt'in Tillo kasabasında İsmâil Fakîrullah
  hazretlerinin büyüklüğünü, Allahü teâlâ katındaki
  yüksekliğini anladı. Ondan ilim öğrenmek ve hizmet etmek
  için geceli-gündüzlü çalıştı. Dokuz yaşına basan öksüz
  İbrâhim Hakkı, babasının hasretiyle yanıyordu. Amcası
  Molla Ali Efendi, İbrâhim Hakkı'yı alarak Tillo'ya
  babasının yanına götürdü.

  İbrâhim Hakkı hazretleri Tillo'da babasına kavuşmasını
  şöyle anlattı: "Ben dokuz yaşında idim. Ali amcam beni
  babamın yanına götürdü. Bir ikindi vaktinde Tillo'ya
  girdik. Dergâha vardığımızda, babam ile hocası namaz
  kılıyorlardı. İlk bakışta İsmâil Fakîrullah
  hazretlerinin mübârek yüzü, bana, pederimden daha yakın
  geldi. O anda yüzünün cezbesi gönlümü aldı. Aklım, onun
  güzelliğine, duruşundaki heybete ve olgunluğa hayran
  kaldı. Gönlümü ona kaptırdım. Babam beni kendi odasına
  götürdü. Şefkat ile ilim öğretip, lütf ile terbiye
  etmeye başladı."

  İbrâhim Hakkı; babasından, tefsîr, hadîs, fıkıh gibi
  zâhirî ilimleri öğrendi. Babasının arkadaşı
  MollaMuhammedSıhrânî hazretlerinden de, astronomi,
  matematik gibi zamânın fen ilimlerini tahsîl etti.
  Allahü teâlânın zâtında ve sıfatlarında mârifet sâhibi
  olmak, hasta kalbine şifâ bulmak için de İsmâil
  Fakîrullah hazretlerinin sohbeti ve hizmetiyle
  şereflendi.

  İbrâhim Hakkı hazretleri, Tillo'ya geldiği günlerde
  gördüğü bir rüyâyı şöyle anlattı: "Rüyâmda gökyüzünü
  beyaz serçelerle dolu hâlde gördüm. Bir ara serçeler hep
  birden halkın üzerine doğru saldırdılar. Bana
  saldıranları babam uzaklaştırdı. Ancak bir serçe fırsat
  bulup, sağ koltuğuma sokuldu. Sabahleyin rüyâmı babama
  anlattım. Babam koltuğumun altına baktıktan sonra, orada
  tâûn, vebâ hastalığının belirtilerini gördü. Hastalığa
  yakalandığım ilk beş gün kendimden habersiz olarak
  yattım. Altıncı gece gözümü açtığımda babamı başucumda
  ağlar gördüm. Muhterem hocamız İsmâil Fakîrullah
  hazretleri de yanındaydı. Mübârek ellerini kaldırdı.
  Bana uzun uzun duâ ettikten sonra babama; "İbrâhim'in
  işi bitmiş iken Allahü teâlâ ihsân ederek onu yeniden
  diriltti." buyurarak müjde verdi."

  Yine şöyle anlatmıştır:

  Yaz mevsimiydi. Bir Cumâ gecesi babam murâkabe
  yapıyordu. Ben de yatıp uykuya dalmıştım. Rüyâmda
  Tillo'nun harman yerine bir anda binden çok süvâri ve
  piyâde asker geldi. Atlılar inerek bir yere toplandılar.
  Boyları iki adam yüksekliğinde olan bu askerler, at ve
  diğer malzemelerini harman yerine bırakıp, üstâdımız
  İsmâil Fakîrullah hazretlerinin dergâhı kapısında saf
  saf dizildiler. Ben kalabalığı seyrederken, dergâh
  kapısının sağ yanında duran saftan birisi eğilip beni
  kucağına aldı. Tebessüm ederek öptü ve sol tarafında
  olanın kucağına verdi. O da alıp muhabbetle öptü ve
  solunda duranın kucağına verdi. Bu şekilde sıra ile
  sekizinci kimsenin kucağına geldim. O da beni öptü, onun
  solunda dergâhın kapısı vardı. Beni yavaşça şefkatle
  yere bıraktı. Kapı açıktı, içeri girdim. Mübârek hocamız
  Fakîrullah hazretlerinin huzûrunda sekiz seçilmiş zâtın
  ayakta durduğunu gördüm. Hocamız da ayağa kalktı ve
  onlarla müsâfeha edip sarıldılar. Bu hâle şaşırmıştım. O
  sırada uyandım. Bu rüyânın lezzeti canıma can katmıştı.
  Sevincimden rüyâmı hemen babama anlattım. Meğer babam,
  uyanık olduğu hâlde, benim rüyâda gördüklerimi görmüş,
  hâdiseye muttalî olmuş ve onlarla konuşmuştu. Babam bana
  şöyle tenbih etti ve; "Bu rüyâyı kimseye söyleme. Bu
  rûhlar için iyi olmaz." buyurdu. Sabah oldu Cumâ
  namazından sonra dergâhın kapısı önünde oturmuş
  duruyordum. Siirt tarafından at üzerinde ak sakallı bir
  ihtiyâr geldi. Kapının önüne gelince atından indi. Benim
  yanıma gelip elimi tuttu ve öptü, şaşırdım kaldım. Zîrâ
  bu kimseyi tanıyamamıştım. Hocamızın huzûruna girmek
  için izin istedi. Verdiği hediyeleri içeri götürdükten
  sonra hocamın yanına gittim ve; "Kapıda yaşlı bir kimse
  huzûrunuza çıkmak için izin istiyor efendim." dedim.
  "Gelsin." buyurdular. Misâfiri buyur ettim. İçeri
  girince oturması işâret edildikten sonra; "Ve
  aleykümselâm ey Seyyid Hamza! Bu Cumâ gecesi bize çok
  misâfir geldi." buyurdu. Hocamızın bu tatlı hitâbından
  Seyyid Hamza çok şaşırdı. İlk defâ gördüğü bu kimse
  kendi ismini nereden bilmişti. Ve gece gelen
  misâfirlerin arasında olduğunu nasıl anlamıştı. Bunları
  hem düşündü, hem de kalkıp hocamın elini öptü. Bir
  müddet ağladı. İzin isteyip dışarı çıktı. Bizim odaya
  buyur ettim. İçerde babama hâlini şöyle anlattı: "Ben
  Siirt'in ileri gelenlerinden Seyyid Hamza'yım. Bu âna
  kadar Tillo'ya hiç gelmedim. Bu büyük âlim ve velîyi de
  hiç ziyâret etmemiştim. Bu gece rüyâmda beş yüz kadar
  nûr yüzlü atlı âlim ile beş yüz piyâde evliyâya Siirt
  önünde karıştım. Onlarla birlikte Şeyh İsmâil Fakîrullah
  hazretlerini ziyarete geldik. Bu kasabayı ve yolunu
  rüyâda görerek öğrendim. Harman yerine geldiğimizde
  atlılar atından indi. Beraberce bu dergâhın kapısına saf
  saf dizildik. Sıra ile mübârek hocanızı ziyâret ettik.
  Bu dergâhın kapısı önünde şu küçük oğlunu gördüm.
  Evliyâlar kucaklarına alıp sıra ile sevdiler. Kapının
  önüne gelince çocuk içeri girdi. Ben de kapının önüne
  geldiğimde uyandım. Hâlâ o rüyânın tesiri altındayım,
  duyduğum o lezzet hâlâ devâm ediyor. Sabah olunca atıma
  binip rüyâda geldiğim yol ile doğru buraya geldim.
  Kimseye sormadan dergâhı bulup, sizleri tanıdım.
  Hazret-i Şeyh'e geldim. Bu gördüğüm rüyâyı anlatacaktım.
  Bir gün sonra da ona talebe olup hizmetiyle ve
  sohbetiyle şereflenecektim. Ben daha anlatmadan; "Ey
  Seyyid Hamza! Bu gece bize çok misâfir geldi." diyerek
  hem ismimi hem de rüyâda olanları anlattı. Şaşırıp
  kaldım." Seyyid Hamza'nın bu şaşırmasına babam şöyle
  cevap verdi: "Senin bu gördüğün rüyânın aynısını bu
  oğlum da gördü. Lâkin avâmın gördüğü rüyâları, seçilmiş
  evliyâ uyanık iken görüp müşâhede etmiştir. Allahü
  teâlânın ihsanları sonsuzdur."

  İbrâhim Hakkı hazretleri on yedi yaşında yetim kalmasını
  şöyle anlattı: 1719 (H.1132) senesinde, benim çok
  sevdiğim babam ve anam, dert ortağım, üzüntülerimin
  gidericisi, hücredaşım, gurbet yoldaşım Derviş Osman
  Efendi, Cumâ gecesi sabaha yakın dünyâdan âhirete göçtü.
  Hak yolunda can verip Allahü teâlâya kavuştu. Maksadına
  ulaşarak rahmet deryâsına daldı. Bu yetim o gece başka
  misâfir odasında yattı. Sabahleyin kalkıp, hasta babamı
  görmek istediğimde, oradakiler bana; "Git, önce namazını
  kıl, sonra gel. Hasta şimdi rahatladı." dediler. Bu söze
  inanıp mescide gittim. Herkes burnunu tutuyordu.
  Hepsinin nezle olduğunu sandım. Namazdan sonra odamıza
  geldiğimde babamın vefât ettiğini gördüm. Benim de
  rahatım gitti. Gönül evim karardı. Bir anda babamın
  ayrılık hasretiyle virânelerdeki kuşlara döndüm. Öyle
  feryâd etmek istedim ki, sesim göklere çıkacaktı. Ben bu
  hâlde iken o merhamet menbâı mübârek hocam geldi. Benden
  o üzüntü ve elemi aldı. Ben de kalkıp kendi kendime;
  "Şimdi ayıptır, sabredeyim. Hocam gittikten sonra nasıl
  ağlayacağımı ben bilirim." dedim. Mübârek hocamız
  herkese selâm verip, garîb oğlu Derviş OsmanEfendinin
  başı ucunda oturdu. Şehid rûhuna bir Fâtiha okuyup,
  sevâbını bağışladı ve murâkabeye daldı. Ben hocamın
  karşısında babamın da ayak ucunda idim. Bir anda Allahü
  teâlânın ihsânlarına kavuştum. Vefât eden babam, mübârek
  başını kaldırdı. Kimyâ tesiri olan nazarıyla yüzüme
  bakıp, tebessüm ederek tâziyede bulundu. O anda mübârek
  göğsünden şimşek gibi bir nûr parladı. Kalbim titredi,
  üzüntü ve elem gidip, yerine sürûr ve lezzet doldu.
  Babamı bu hâlde görünce, bayramlıklarını giymiş bir
  çocuk gibi sevindim. Üzüntülü duran ahbablar bu
  sevincime bir mânâ veremeyip hayret ettiler. Allahü
  teâlânın ihsânı ve mübârek hocamın himmeti bereketi ile
  olan bu hâdiseyi oradakiler görememişti.

  Hocamız oradan ayrıldıktan sonra babamın yüzünü açıp
  baktım. Güler gibi bir hâli vardı. Yüzü nûrlu, bedeni
  sıcak ve yumuşak idi. Sanki uyuyordu.Cenâze namazına
  çevre köyler ve bütün Siirt halkı geldi.Namazını hocamız
  kıldırdı. Onun vefâtına benden başka herkes üzüldü.
  Âlemin babası olan hocamız, bu yetimine şefkat edip
  iltifât eylediğinden, merhum babamdan sonra onun
  hizmetleri bize mîras kaldı. Mübârek hocam, bu bozuk
  huyluyu nice hikmet şurupları ile terbiye eyledi. Kalb
  hastalıklarından beni kurtardıktan sonra, kendi
  muhabbeti ile yaktı. Böylece bende, âhiret hâllerinde
  yakîn hâsıl oldu. Tevekkül etme, dert ve belâlara,
  ibâdete ısrarla devâm etmeye tahammül, her işe rızâ
  gösterme hâli hâsıl oldu. Pek kıymetli, lezîz nîmetler
  ihsân edildi. Hepsinden daha evlâsı ve kıymetlisi
  ise,Allahü teâlânın zâtında ve sıfatlarında bilgi sâhibi
  olmaya, mârifetullaha kavuştum.

  İbrâhim Hakkı hazretleri, babasının vefâtından sonra
  hocasının emriyle Erzurum'a gitti. Amcalarının da
  teşvikleriyle sekiz sene ilim tahsîl etti. Burada
  tahsîlini bitirdi, fakat gönlü, hocası İsmâil Fakîrullah
  hazretlerinin ateşiyle yanıyordu. 1728 (H.1140)
  senesinde yirmi beş yaşında iken tekrar Tillo'ya geldi.
  Burada hocasının 1734 (H.1147) senesinde vefâtına kadar
  hizmetiyle şereflendi. Sonra Erzurum'a döndü. Küçük
  yaşta ayrıldığı Hasankale'ye gelip, yerleşti.

  İbrâhim Hakkı hazretleri, Hasankale'de evlendi, sonra
  İstanbul'a gitti. Mahmûd Han ile görüştü ve saray
  kütüphânesinde çalışmalar yaptı. Bir sene sonra talebe
  yetiştirmek için Abdurrahmân Gâzi Zâviyesine tâyin
  edilerek Erzurum'a geldi.Talebe yetiştirmek için, uzun
  ve yorucu bir çalışmaya girdi. Hanımı Firdevs Hâtun'dan,
  İsmâil Fehim ve Ahmed Naîmî isminde iki oğlu dünyâya
  geldi.

  1755 (H.1169) senesinde tekrar İstanbul'a gitti.
  Sarayda, dîvân kâtibi Ali Efendi başta olmak üzere,
  pekçok kimselerle dost oldu. Sultan Üçüncü Mustafa Han
  zamânında da Abdurrahmân Gâzî zâviyesinin berâtı
  yenilendi.

  İbrâhim Hakkı hazretleri, 1763 (H.1177) senesinde
  hâtıralara bağlılığı ve vefâ duygusunun çokluğundan,
  hocasının memleketi olan Tillo'ya gitti. İsmâil
  Fakîrullah hazretlerinin torunu Fâtıma Hâtunla evlendi.
  Orada kaldı. Talebe yetiştirmeye burada da devâm eden
  İbrâhim Hakkı bir sene sonra hacca gitti. Dönüşünde
  tekrar talebe okutmaya devâm etti.

  İbrâhim Hakkı hazretleri, zaman zaman Tillo'da, "Cebel-i
  Ra'sil Kuvâ" ismindeki tepeye çıkardı. Talebelerine de;
  "Bu tepe, yakında büyük bir nâma kavuşacaktır." derdi.
  Bu tepeye bir musallâ taşı yaptırdı. Her uğradığında
  oraya otururdu. Ölümü, âhireti ve hesâbı düşünürdü. Yine
  bir gün üç talebesi ile bu tepeye çıktı. Üçünün de ismi
  Mahmûd'du. Onlara; "Sübhânallah! Hepinizin adı da
  Mahmûd. Herbiriniz de amcalarınızın kızı ile
  evleneceksiniz. Fakat sâdece biriniz Allahü teâlânın
  evliyâ kulları arasında yüksek derecelere sâhib olup;
  "Memduh" lakabıyla isimlendirilecektir. Ona her taraftan
  akın akın talebe ilim öğrenmeye gelecektir. O, bu tepeye
  bir ev yaptırıp herkesin hidâyete kavuşmasına vesîle
  olacaktır." buyurdu. Talebeler de kendi kendilerine;
  "Mübârek hocamızın müjde verdiği o kimse ben olsam."
  diye temennî ettiler. Bir müddet sonra içlerinden ikisi
  ayrıldı. İbrâhim Hakkı hazretleri yanında kalan
  Mahmûd'a; "Biraz önce müjde verdiğim Mahmûd sensin.
  Fakat bu sırrı, ben sağ olduğum müddetçe kimseye
  söyleme." buyurdu.

  1778 (H.1192) senesinde ömrünün sonlarına yaklaşan
  İbrâhim Hakkı, vasiyetnâmesini yazdı. Sık sık
  hastalanması sebebiyle bizzat kendisi kitap yazmak için
  uğraşamıyordu. Ancak yazdırmak sûretiyle kalan ömrünü
  bereketlendirmek istiyordu. Bu sebeple oğullarının kâtib
  olarak yardım etmelerini istedi. Kendisi söyleyip
  oğulları yazdılar. Nihâyet 1781 (H.1195) târihinde bir
  Perşembe günü vefât etti. Tillo'da, hocası İsmâil
  Fakîrullah hazretlerinin kabrine komşu olacak şekilde
  defnedildi. Ölümü için de; "Hudâyı bilmeye ancak cihâne
  geldi sultânım." mısraı târih olarak düşürüldü.

  Hayâtını ilim öğrenmek, öğretmek ve kitap yazmakla
  geçiren İbrâhim Hakkı hazretlerinin vefâtında, iki oğlu
  ve iki kızı vardı. Oğulları, İsmâil Fehim ve Muhammed
  Şâkir'dir. Babasının neslinin devâmını Muhammed Şâkir
  sağladı. Kızları Şemsî Âişe ile Hanîfe Hâtun'dur.

  İbrâhim Hakkı hazretleri, tefsîr, hadîs, fıkıh gibi
  naklî ilimlerin yanında, aklî ilimlerle de uğraşmış,
  canlılar hakkında çeşitli teoriler ileri süren Fransız
  doktoru Lemarck, İngiliz Ch. Darvin, Hollandalı Hugo de
  Vries gibi batılı ilim adamlarından çok önce, canlılar
  hakkında, en basitinden en mükemmeli olan insana kadar
  düzgün bir tekâmül bulunduğunu yazmıştır. Bu konuyu ele
  alırken, bu tekâmülde arada görülen belli noktaları,
  husûsî özellikleri ve her birinin hudutlarını tesbit
  etmiş, hepsinin ayrı ayrı cinsler olduğunu ayrıca
  belirtmiştir. O sâdece biyoloji ilmi ile değil; fizikten
  kimyâya, matematikten astronomiye kadar, devrindeki
  bütün ilimlerle uğraşmış, bir ilim ve mârifet hazînesi
  olan Mârifetnâme'sinde, bütün bunlara yer vermiştir.
  Mevâlîdi, yâni canlı cansız bütün varlıkların yaradılış
  sırrını bilmek ve irfânı tahsîl etmek, onda pek açık
  olarak görülmektedir.

  Hayâtında hiçbir zaman okumayı ve okutmayı elden
  bırakmayan İbrâhim Hakkı hazretleri, ideal insan tipi
  olarak, ârif insanı göstermiştir. Kendisi de bu ölçü
  içinde kalmıştır. Ona göre, ârif; gönülle ve akılla
  bilendir. Fakat gönülle bilmek ârifin yegâne
  husûsiyetidir. Bu yüzdendir ki o, gönüle, eserlerinde
  büyük yer vermiştir. Gönül, sevgilinin mekânıdır. Aşk
  sâyesinde bu sevgi vardır. Bu yollarda hikmet (fen ve
  sanat) vardır. Mevâlîd (varlıkların sırrını anlama) bu
  yolla olmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse İbrâhim
  Hakkı; gönül sâhibi olan, fen ve sanata yer veren büyük
  bir âlim, hakka rızâ gösteren bir velîdir. Eserlerinin
  ismine ve mahlasına bakınca, bütün bunların hepsi
  görülür. Dîvânının adı İlâhînâme' dir. Bu ismi boşuna
  koymamıştır. Hakîkaten hepsi ilâhîdir. Mârifetnâme ise
  ârifîn kitabı demektir.