Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ebu-l HASAN NEDEVi kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ebu-l HASAN NEDEVi kimdir?

  Reklam
  Ebu-l HASAN NEDEVi kimdir? nasıl yaşam öyküsü olmuştur hakkında bilgi


  Paylaş
  Ebu-l HASAN NEDEVi kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ebu-l HASAN NEDEVi
  Bir yıldız kaydı

  Yusuf KARACA

  1999 yılının son günü şafak vakti gökteki yıldızlar kaybolmadan önce
  dünyamızdan bir yıldız göklere doğru kayıp gitti. Binbir çilelerle
  boğuşan, derd üstüne dertler içinde kıvranan İslam dünyasının manevi
  dinamiklerinden, ilim ve gönül sultanı Ebul Hasan Nedevi 31 Aralık 1999
  Cuma günü şafak vakti İslâm dünyasını üzüntü içinde bırakarak sonsuzluk
  Samanyolu’na kaydı gitti. Hayatın her saatini değil, her saniyesini
  yeryüzü Müslümanları için harcayan gecesi ibadetle, gündüzü itaatle
  (yeryüzündeki bütün İslâm topluluklarının çıkmazlarını, hikmet ve
  basiretle çözmek için ilmin tecrübesini siyasi ve dinî etkisini kullanan)
  gönül dünyamızı feneri, Müslümanların gökkubbesinin parlak yıldızı 86
  yıllık ömrünü bitirip sonsuzluk kervanına doğru kaydı gitti.

  1913 yılında Hindistan’ın Lucknow şehrinin Rayberek kasabasına 2 km.
  mesafede Sei Nehri ırmağının kıyısındaki sülâle çiftliği olan Tekiye
  Kelan’da doğdu. Türk-Moğol İmparatorluğu’nun en haşmetli döneminde
  dedelerinden ünlü Şah Alemallah’ın Kabe’den getirdiği toprağı temel
  harcına katarak Kabe ölçüsüne göre inşaa ettiği mescitle kurulan bu
  çiftlik o günden bugüne dünya çapında bilginlerin, ermişlerin, siyasilerin
  doğup büyüdüğü ve gömüldüğü yer olmuştur. Hind-Moğol tarihinde değişik
  dönemlere ait bilgi ve belgelerde bu aileden bilgiler bahsedilmiştir.
  Hz.Hasan ve Hüseyin soyundan geldiği için bu aileye (Hasenî ve Hüseynî)
  denir. Babası AbdülHayy’ın bıraktığı eserler Arap ve İslâm dünyasında
  kaynak eser kabul edilirler. “Nüzhetü’l-Havatır” isimli eseri Hint-Türk
  kültürünü insanlığa tanıtan 8 ciltlik belge eserdir. Ebul Hasan Nedevi’nin
  dedelerinin herbiri din, dil, tarih, kültür ve edebiyat ve maneviyat
  alanlarında izler ve eserler bırakmış kimselerdir. Babası Abdül Hayy 1889
  yıllarında kurulan (Benim de 1959’dan 1962’ye kadar eğitim gördüğüm) Nedve
  İslâmî İlimler Akademisi’nin 3’üncü başkanlığını yapmış ondan sonra büyük
  oğlu Dr. Abdül Ali bu görevi yürütmüştür. Ebul Hasen Nedevi ise, 1950’lili
  yıllarda bu görevi üzerine almış son senelerinde şeref başkanı olarak
  devam ettirdiği bu hizmeti destan gibi sürdürmüştür.

  Yeryüzünün her tarafından binlerce öğrenci ve Hindistan içinden onbinlerce
  genci bu akademi, İslâm bilgini ve hizmetkârı yapmıştır. Hoca Ebul Hasan
  Nedevi son yıllarda bu hizmeti bütün Hindistan’a yaymak ve çok geniş
  boyutlara ulaştırmak için ülkenin birçok köşelerine Nedve’nin şubelerini
  açmış, genellikle başlarına Lucknow şehrindeki merkezden mezun olan
  yetenekli kimseleri getirerek bir devlet gibi bu büyük hizmeti
  başarmıştır.

  250Milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan’da çöken koca bir Türk
  İmparatorluğu’nun yetimleri olan, kimsesiz, sahipsiz Müslümanlara bu büyük
  çaplı eğitim hizmetini veren kişiyi çok iyi tanımak lazım. Daha 17 yaşında
  iken “İman Rüzgarı Esince” adındaki eserini kaleme almış ve ilk baskısı
  1932’li yıllarda Beyrut’ta yapılmıştır. Bütün dünyaya kendini tanıtan
  muhteşem eseri ise “Müslümanların Duralması İle Dünya Neler Kaybetti?”dir.
  Bu eser Avrupa’da özellikle İngiltere’de yankılar meydana getirmiş bir
  İngiliz müzesi kitap yasağı uygulaması dolayısıyla bu kitabın İngiltere’ye
  girmesini yasaklamıştır, diyerekİngilizler’in ihanet belgelerine sünger
  çekmek istenmiştir.

  100’den fazla irili-ufaklı eser yazan Ebul Hasan Nedevi Oxford
  Üniversitesi’nin İslâmî Araştırmalar Bölümü’nün fahri başkanlığında son
  nefesini verdiği andaki güne kadar devam ettirmiştir. Urdu dilinde ve
  Arapça’da en önde gelen ediplerden kabul edilir. Geçen sene Arap
  Emirlikleri Devleti kendisine bir madalya vermiş ve özel Emirlik uçağıyla
  Hindistan’dan getirtilerek şerefine toplantı düzenlenmiş, devlet merasimi
  ile hizmetleri değerlendirilmiştir. Şu anda özellikle Arap dünyasının
  yazılı ve sesli medyası büyük bir takdir duygusu ile O’ndan bahsediyor.
  Taziye için dünyanın her tarafından binlerce insanın Lucknow’a ulaşmaya
  başladığını devlet erkanından birçok yetkilinin ve ileri gelen Müslüman
  ilim ve siyaset yetkililerinin akın ettiğini, bu elim kaybı bana telefonda
  bildirdikleri sırada anlattılar. O’nun kişiliğini şu birkaç cümle bize çok
  iyi tanıtır zannediyorum. Başbakan İndira Gandhi seçim arefesinde kendisi
  ile görüşmek istemiş ve kalkıp Lucknow’a gelmişti. Bunun Müslümanların
  oylarını almak için yapıldığını bilen Üstad, İndira Gandhi’yi, 3 gün
  beklediği halde kabul etmemiştir. Ancak seçimden 6-7 ay sonra görüşme
  gerçekleşmiştir. Daha sonra Başbakan olan oğlu Rajiv Gandhi, Üstad’la çok
  iyi ilişkiler kurmuş, üstadın büyük çabaları ve Rajiv’in O’na olan derin
  saygısı sayesinde Müslümanların aile hukukunu belirleyen özel kanun
  çıkarılarak Müslüman toplumda büyük bir rahatlama meydana gelmiştir. Geçen
  sene Üstad ciddi bir rahatsızlık geçirdiğinde şimdiki başbakan Vajpaye
  Cumhurbaşkanı’nı da temsil ederek Delhi’den Lucknow’a ziyaretine gelmiş ve
  özel bir uçakla Delhi’ye götürürek en iyi hastanede devlet tarafından
  tedavi ettirilmesini sağlamış ise de, Üstad nazikane bir üslupla kabul
  etmemiştir. Daha sonra muhalefet başkanı Sonia Gandhi de ziyaretine
  gelmiştir.

  Üstad Ebul Hasan Nedevi Türklere büyük bir saygı beslerdi. Bu milletin
  İslâm’a hizmetlerini büyük bir şükran ve hayranlıkla yad ederdi. 1951’de
  Mısır’da geçici öğretim görevi yaparken en çok oradaki Türk öğrencilerle
  görüşür bundan büyük bir zevk alırdı. O günlerden beri tanıdığı ve çok
  sevdiği Emin Saraç Hocamız özel dostlarındandı. 8 ciltlik “İslâm Önderleri
  Tarihi” diye tercüme ettiğim şaheserlerinden biri olan eserine yazdığı
  özel ön sözündeki bir bölümle sözümüzü bitirelim. Çünkü bir destan gibi
  geçen ilim ve İslâmı’n kılıçsız mücahidinin hayatı bu birkaç satırla da
  anlatılamaz.

  “Bu eserimin aziz oğlum, çok sevdiğim talebem Yusuf Karaca (Nedevi)
  tarafından Türkçe’ye çevrildiğini duyduğumda sevincime diyecek yoktu. Bu
  eserin Türkçe ile yayınlanması Kartal yavruları gibi olan Türk gençlerinde
  İslâm’ın geleceğine güveni artıracak azim ve cesaretini yükseltecek ve bu
  fitnelerin kaynaştığı bir dönemde kendilerine güven ve dinamizmi
  hızlandıracaktır.

  Derin bir muhabbet duyduğum Türk milletine, bir İslâm davetçisi olarak
  benim mesajlarla dolu bu eserimi ulaştırdığın tercüme ederek büyük bir
  hizmet yaptığın için sana duacıyım. Sevgili oğlum Yusuf Karaca”

  Çok sade ve gösterişsiz bir hayat yaşayan bu dev insan, bu dahi bilgin, bu
  yorulmaz mücahid, bu sevgi ve dahi mesaj taşıyıcısı bıraktığı eserlerle
  dünya durdukça yaşayacaktır. Ruhun şad olsun, dökülen göz yaşları senin
  mesajlarının meyvesini verecek olan fidanların hayat suyu olsun. Sana
  sayısız dualarımızla....

  Allah Rahmet eylesin (AMİN)