Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan CA'FER-I SÂDIK kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  CA'FER-I SÂDIK kimdir?

  Reklam
  CA'FER-I SÂDIK kimdir? nasıl yaşamıştır hayat hikayesi nasıl oldu


  Paylaş
  CA'FER-I SÂDIK kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  CA'FER-I SÂDIK (83-148/700-769)


  Imamiyye mezhebinin kabul ettigi oniki imamın altıncısı. Künyesi Câ'fer
  es-Sâdik Muhammed Bâkir b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib'tir. Babası,
  Muhammed Bâkir'in yerine imamete geçmistir. Oniki imamin altincisidir. Hz.
  Hüseyin'in sehit edilmesinden sonra Peygamber çocuklari siyasetle
  ugrasmamislar; kendilerini ilme vermislerdir. Bu evde yetisen Câ'fer de
  kendini ilme verdi; fikih, hadis, ve öteki ser'î ilimler yaninda kimya ve
  diger ilimleri de tahsil etti. Talebesi Tarsuslu ibn Hayyan'in, Câfer'in
  besyüz risalesini toplayarak bin yaprak tutan bir kitap yazdigi rivayet
  edilir. (ibn Hallikân, Vefeyâtü'l-A yân, Misir 1948, I, 291).
  Câbir ibn Hayyan, Câ'fer-i Sâdik'tan çok yararlanmis, ondan itikad ve iman
  usulünü ögrenmis bunun yaninda maddî varliklarin tabiati ve özelliklerine
  ve bunlarin birbirine karistirilmasina (eczacilik-simya) dair bilgiler de
  almistir. Câbir'in Câ'fer'den ilim ögrenmek için belirli bir saati vardi.
  O saatte, imamin yanina ondan baskasi giremezdi. Risalelerinin büyük
  kismini hocasi Câ'fer'in adina yazmistir (Muhammed Ebu Zehra, el-imamü's
  Sâdik, 77).
  Ebû Hanife, imam Mâlik ve Süfyân-i Sevrî gibi büyük bilginler Câ'feri
  Sâdik'tan ilim ögrenmis ve hadis rivayet etmislerdir. Câ'fer-i Sâdik fazla
  konusmazdi. Süfyan-i Sevrî, Câ'fer'i ziyarete gitmis; uzun süre sustugunu
  görünce konusmasini rica etmis; bunun üzerine Câ'fer söyle demistir:
  "Allah'in nimetine sükret; sükür, nimetin artmasina vesîle olur. Nimet
  verildigi zaman da istigfara devam et. Devletin zulmüne karsi da Lâ havle
  velâ kuvvete illâ billah de."
  Ebû Hanife de, Hicaz'a gidip, iki yil Câ'fer'in yaninda kalmis, ondan çok
  seyler ögrenmis ve bu iki yil için "Eger iki yil olmasaydi Nûman
  mahvolurdu" demistir (Ebû Zehra, a.g.e., s. 37-39).
  imam Câ'fer'in ilmi önce kesbî olarak baslamis, sonra vehbî ilimle
  desteklenmis, ilhâma mazhar olmustur. Bu yüzden imâmiye mezhebi
  mensuplari, imamlarin ve bu arada Câ'fer-i Sâdik'in hatadan sâlim oldugu
  inancindadir. Her biri yildizlar gibi olan ashab-i kiram'in bile görüs ve
  ictihadlarinda zaman zaman hata ettikleri olmustur. Sahabeden sonra gelen
  imamlarin ilham disindaki sözlerinde yanilmasi mümkündür. Câfer-i Sâdik da
  insandir, masum degildir. Çünkü ismet (masumluk) sifati yalniz
  peygamberlere mahsustur.
  Câ'fer-i Sâdik, ahlâk, fazilet ve takvada ileri idi. imam Mâlik onun
  hakkinda söyle der: "O, üç halde bulunurdu: Ya namaz kilar, ya oruç tutar,
  veya Kur'an okurdu. Hiç bir zaman temiz olmadan Allah'in Rasûlü'nü agzina
  almazdi. Bos yere konusmazdi. Kendisini her gördügümde kalkar, altindaki
  minderi bana verirdi." (Ebû Zehra, a.g.e., s. 77).
  Alta yün, üste ipekli giyerdi. Süfyan ona "Bu senin ve babalarinin
  elbisesi degildir" deyince Câ'fer ona "O zaman darlik zamani idi. simdi
  genislik zamanidir. simdi hersey bol." demis, sonra cübbesini açip alttan
  beyaz yünlü elbisesi görününce, "iste" demis "Allah için giydigimiz elbise
  budur. Bu üstteki de sizin için giydigimiz elbisedir. Allah için olani
  gizledik. Sizin için olani gösterdik." (Hilye, III, 193; el-Kevâkib, I,
  95). imamiye, Câ'fer-i Sâdik'in bazi vehbî ilimlere sahip oldugunu, Hz.
  Peygamber'in bu ilmi Hz. Ali'ye verdigini, Hz. Ali'den Ali Zeynelâbidin'e,
  ondan Muhammed Bâkir'a, ondan da Câ'fer-i Sâdik'a geçtigini, bu ilmin
  "cifr ilmi"* oldugunu söyler. Cifr ilmi, harflerin ilmidir. Câfer'i
  Sâdik'in cifr'i bildigi ve onu söyle tarif ettigi bildirilir: "O, deriden
  bir kaptir. Onda, peygamberlerin ve israilogullari bilginlerinin bilgisi
  vardir." (Seyyid Hüseyin Muzaffer, es-Sâdik, 109).
  Bu gibi rivayetler genellikle Kuleynî yoluyla gelmektedir. Kuleynî,
  Câ'fer-i Sâdik'in, gûya Kur'an'da eksiklikler veya ilâveler bulundugunu
  söylediginden bahs eder ki; Murtaza Tûsî, büyük imamiye bilginleri onu
  yalanlamislar ve Câfer-i Sadik'dan bunun aksini rivayet etmislerdir. Ebû
  Hanife ve imam Mâlik, Câ'fer-i Sâdik'in görüslerine muttali olmus, ancak
  yukaridaki cifr ilmi vb. iddialar onlarin eserlerinde yer almamistir.
  Hamdi DÖNDÜREN
  Kaynak: Sâmil Islam ansiklopedisi