Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan ALVARLI EFE HAZRETLERİ kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  ALVARLI EFE HAZRETLERİ kimdir?

  Reklam
  ALVARLI EFE HAZRETLERİ kimdir? yaşayışı ve hakkında bilgiler


  Paylaş
  ALVARLI EFE HAZRETLERİ kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ALVARLI EFE HAZRETLERİ
  HAYATI
  Pederleri: Muhterem Hace Hüseyin Efendi (Gedai)
  Hace Hüseyin efendi Hazretleri'nin Mahdumları;
  1.Muhammet Lütfi Efendi Hazretleri: Bu hazırlığı, etrafında kıyam ettiği
  kimsedir.
  2.Hasbi Efendi:
  3.Ahmet Efendi: I. Cihan Harbi’nde şehit olur.
  4.Hacı Emin Efendi: I. Cihan Harbi’nde şehit olur.
  5.Hace Mahmud Vehbi Efendi: Hicri 1365 Ramazan-ı Şerifin l2. Günü Hakk'ın
  rahmetine kavuşur.

  Doğumu :
  Hicri 1285 tarihinde Hasankale'ye bağlı Kındığı Köyü'nde dünyaya geldi.
  Babası Hace Hüseyin Efendi; yeteri kadar malumat bilinmemektedir. Validesi
  Seyyide Hatice Hanım'dır. Efe hazretleri ilk tahsilini muhterem
  pederlerinin yanında tamamlar.
  Sivaslı Camiine Tayini: I3O7'de, 22 yaşında iken Hasankale'nin Sivaslı
  Camii’ne imam olur.
  Pir-i Küfrevi Hazretleri'ni Ziyareti: l307 senesinde, muhterem pederleri
  ile birlikte Pir-i Küfrevi Hazretlerinin feyz dolu huzuruna çıkar.
  Sohbetleriyle müşerref olur. Hazreti Pir, Efe Hazretlerini halife nasb
  ettiğini emreder. Efe Hazretleri henüz 2I yaşındadır. DİNARKOM: Bir müddet
  vazife yaptığı Hasankale'den Erzurum’un Dinarkom Köyüne tayini yapılır.
  Erzuruma Doğru: Efe Hazretleri kahredici Rus istilası sırasında
  Dinarkom'dan 16 Şubat 19I6 `da Erzurum’a taşınır. Erzurum'un istilası ise
  Efe Hazretlerini derinden yaralar.
  Bu acılarını şu mısralar ile terennüm eder:

  Kopdu bugün kıyamet
  Yer yüzü al kan oldu
  Görülmemiş alamet
  Kardan bir tufan oldu.

  Tercan Yavi: İstila görmüş baht-ı kara yurdun derdi için Tercan'ın Yavi
  Nahiyesine gelir. Köyde ve çevresinde kendisinin gönlüne girdiği herkesi,
  bu acılı istilaya karşı silahlandırır ardından Ermeni mezalimi baş
  gösterir.

  Ermeni Katliamı: Artık zamanı gelmiştir. Ermenilerin katliama başlaması
  üzerine, köyden ve diğer köylerden topladığı 60 kadar çete halinde bir
  müfreze ile Rusların karargah deposu olan köye, taarruz eder. Erzurum’a
  döndüğünde ise acı manzara ile karşılaşır. Muhterem pederleri ağır
  yaralıdır ve ardından da vefat eder.

  Hac Yolculukları: l. Haccı; l947 yılında 11 kişiyle 110 gün sürer.
  2. Haccı; l949'da, 3.'sü ise I950'de yapmıştır. Bu yolculukları İstanbul'a
  kadar trenle, oradan Cidde'ye ise uçakla gitmiştir.
  Aşk Duygusu: Efe hazretlerinin tüm şiirlerinde ve gazellerinde Allah aşkı
  ve Hz. Muhammet (sav) sevgisiyle yanıp tutuştuğu görülür.

  Ahlakı: Efendimizin Ahlakı'dır.

  Siması: Mütebessimdi. Nurani idi. Beyaza yakın buğday benizli idi ve
  mübarek kaşlarının arası açıktı.
  Abdurrahman Efendi Anlatıyor: Efendi Hazretleri'ni görür görmez sanki,
  Sahabe-i Kiram bakiyesi, Sahabe-i Kiramdan kalma bir zat gibi gördüm.
  Mübarek şekli, şemali. Hali etvarı, kemali ve ilmi, irfanı beni tesir
  altına aldı. Hemen kendisiyle irtibat kurdum. Ve kendisine intisap ettim.6
  ay yedek subaylığımı tamamladıktan sonra Konya'ya gittim ve duramadım.
  Erzurum 'a geri döndüm. Aralıksız 10 yıl orada kaldım. Zaten O ‘nun yüzüne
  bakanın gözleri kamaşır, sakalı göğsünde, yüzünün nurundan müteessir
  olurdu. Devamlı bir daha bakamazdı. Öyle kamil bir insandı.

  Sohbetleri: Tevhid derslerini talim mahiyetindedir. Hadis-i şeriflerden
  bahseder, Peygamber sevgisini ve Sahabe sevgisini işlerdi.

  Alvar Köyü: Vazifesini tekrar Hasankale'ye naklettirir. Müftülüğü kabul
  etmez. Alvar Köylülerinin ısrarlı talepleri üzerine o köye teşrif eder.
  Efe Hazretlerinin duygu ve düşüncesinin Piştiği yer Alvar Köyü'dür.
  Dünyaya Değer Vermeyişi: Dünyaya karşı alakasız yaşar. 90 senelik
  hayatında taş taş üstüne koymamış, ev sahibi olmayı hatırlamamış, dünya
  metaı ve malına malik olmayı arzu etmemiştir. Gayet temiz giyerdi.

  Şefkat Ve Merhameti: Pek çok misalleri hala yaşıyor. Düşkünlere ve
  hastalara karşı çok merhametli idi.

  Sakın incitme bir canı
  Yıkarsın arşı Rahman 'ı
  der.
  Mürüvveti: O'nun meclisi herkese açıktı. Bunalan o dergaha koşar.
  İfadesindeki sihir herkesi büyülerdi. Sarhoşların, O'nun huzurunda
  tövbekar olduklarını görürüz.

  Adalet, merhamet, insaf gerektirir ehl-i imane
  Mürüvvet et kıyas-ı nefs ile zulmetme insane. der.

  Vefatı: 1939’a kadar o köyde kalır. Çok büyük alaka gördüğü o köyden
  rahatsızlığı sebebiyle ayrılır. l2 03 1956'da semamızdan bir yıldız daha
  kayar gökyüzü mateme bürünür. Şiddetli kış Erzurum'u beyaz kefene
  sarmıştır.
  Tevafuka bakın ki; Pederleri ile aynı günde vefat eder. Erzurum'un
  kurtuluşu aynı gündür.

  Allah rahmet etsin. (Amin)alvarlı efe kimdir,  alvarlı efe hazretleri kimdir,  efe hazretleri kimdir,  alvarlı efe hazretleri vikipedi,  alvarlı efe hazretleri hayatı,  erzurumlu efe hazretleri,  alvarli efe kimdir