Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan 41 yasin i şerif Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  41 yasin i şerif

  Reklam
  41 yasin okuduktan sonra yapacagımız güzel bir dua rica ediyorum sizlerden .. çok teşekkür ederim ALLAH'IN RAHMETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN


  Paylaş
  41 yasin i şerif Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ya Rabbi!...günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşıyanlarımıza hayırlar ihsan eyle!...

  Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayırmaya sebep olanfakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebsinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit güahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındak, bunlardan bizleri koru ya Rabbi!...

  Ya Rabbi!...Bizlere sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamıza da mağfiret eyle!...

  Ya Rabbi!...Kendini, sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, ehl-i beytin, ashâb-ı Kirâm'ın ve bütün Evliyâ-ı Kirâmın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!...

  Ya Rabbi! Dinini severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle! Bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster!..

  Ya Rabbi!...Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şâd eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş, ve Allah için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her türlü düşmandan koru!.. Çünkü Sen her şeye kadirsin!...Dualarımızı kabul eyle!...

  Allah'ım !...Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen bilgiden ve kabul edilmeyecek duadan sana sığınırız!...


  -----------------------------------------------------------------------  Elhamdü lillahi rabbil alemin
  Güzel bir dua örneği Vel akibetü lil müttakin
  Vela udvane illa alez zalimin
  Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein
  Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım,
  Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım
  Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım
  Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri ( oku ) olan, alemlerin RABBİ ALLAH’ım
  Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım
  Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ
  Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ
  Bütün hamd ü senalar sanadır Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım
  Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız
  Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -
  Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık Senden yardım bekliyoruz
  Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki : - senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır
  Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve
  ( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur
  Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım : -
  ‘’Bana dua edin, duanızı kabul edeyim’’ buyurdun
  ‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim’’ buyurdun
  Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza icabet eyle,
  Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,
  En güzel isimlerinle bize tecelli eyle
  Bizi, hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle
  Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle
  Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle
  Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle
  Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle
  Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rü’yetini görenlerden eyle YA RABBİ
  ALLAHIM : -
  Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle
  O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle
  Şüphesiz sen vaadinden dönmesin
  Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle
  Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seni yelerini yaşayanlardan eyle
  Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle
  O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle
  Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle
  Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle
  Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle
  Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle
  Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ
  ALLAHIM : -
  Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle
  Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle
  Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle
  Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle
  Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle
  Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle
  Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle
  ALLAHIM : -
  Kuranı kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle
  Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle
  Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle
  Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle
  Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ
  ALLAHIM : -
  Okuduğumuz kuranı kerimi ve hatmi şerifi izzetinde kabul eyle
  Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle
  Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pak ruhlarına ikram eyle
  İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumin, masumin ruhlarınada hediye eyledik vasıl eyle YA RABBİ
  Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarını da hissedar eyle
  Dualar bekleyen kaffe i ehli imanın ruhlarını da haberdar eyle
  Bu duayı ukuyan kardeşlerimizin, mevtalarını da hissedar eyle
  Ruhlarını şad eyle
  Makamlarını cennet eyle
  Derecelerini ali eyle
  Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle
  Seyyi’atlarını hasenatla tebdil eyle
  Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle
  Sabrı cemiller lutfeyle
  Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle YA RABBİ
  ALLAHIM : -
  Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle
  Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle
  ( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH )
  Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle
  Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle
  Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ
  ALLAHIM : -
  Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle
  Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle
  Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle
  Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle
  Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle
  İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle
  Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle
  Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ
  ALLAHIM : -
  Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle
  Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle
  Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle
  Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd olan güzel kullarından eyle
  Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle
  Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ
  ALLAHIM : -
  Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle
  Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle
  Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emien eyle
  Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle
  Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle
  Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle
  Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle
  Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle
  alıntı