Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan ahiret inancı olmayan kişilerin kendisine ve topluma verdiği zararlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  ahiret inancı olmayan kişilerin kendisine ve topluma verdiği zararlar

  Reklam
  ahiret inancı olmayan kişilerin kendisine ve topluma verdiği zararlar


  Paylaş
  ahiret inancı olmayan kişilerin kendisine ve topluma verdiği zararlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnanmayanlar ahirette nasıl bir ruh hali içinde olacaklar?

  Yazar:
  Sorularla İslamiyet 2009-12-17

  Nebe Suresi, ayet 40:

  "Biz, sizi, yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: "Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım."

  Açıklama:

  "Biz sizi yakın bir azap ile uyardık." Bu cümle, âyetinin başındaki
  "fâ"nın gösterdiği, şartı zikredilmemiş olan dileme lüzumunun niçinini ve azabın yakınlığını beyan eder. Yani o hak, haber verilmiş olunca o dilemenin lüzumu şunun içindir: Çünkü biz size bu haberi vermekle bir azabın tehlikesini bildirdik ki, o azap uzakta değil, yakındır. Kişi ondan kendini kurtarmak için vakit geçirmeden iman edip çalışmalıdır. Zira o yakın azap O gündür ki, kişi o gün iki elinin ne takdim etmiş olduğuna ondan önce iyi ve kötü ne yapmış olduğuna bakacaktır. Çünkü iş kulun dilemesine bağlanmış olduğu için herkes kendi kazancına bağlıdır. O azap ancak kazancın tam karşılığı olarak verilecektir. Ve kafir diyecektir ki: Ah, ne olaydı da ben bir toprak olaydım. Yani dünyada bir toprak olaydım, dileme sahibi insan olarak yaratılmayaydım, yükümlü olmayaydım da bugün azap görmeyeydim. Yahut, bugün toprak olaydım da tekrar diriltilmeyeydim.

  İbnü Ömer, Ebu Hureyre ve Mücahid'den rivayet edildiğine göre, Yüce Allah o gün hayvanları da huzura getirecek, birbirlerinden haklarını alıp ödeştirecek ve sonra onlara,
  "toprak olun" buyuracak, hepsi toprak olacak. İşte kâfir bunu gördüğü zaman onlar gibi toprak olmayı isteyecektir. Nitekim Tekvir sûresinde "Yabani hayvanlar toplandığı vakit."(Tekvir, 81/5) âyetinin tefsirinde de gelecektir. Bu mânâlara göre toprak, hakiki mânâsında kullanılmıştır. Fakat bazıları son mânâya göre bunun, alçakgönüllülükten mecaz olma ihtimali olduğunu da söylemişlerdir ki şöyle demek olur: Keşke dünyada gururlanmasaydım, azgınlıkla kafa tutmasaydım, alçakgönüllü olup Allah'a iman ve itaat etseydim. Fakat görünen mânâ, ilkidir. İşte o büyük haberde ihtilaf eden kâfirler, o gün gerçeği anlayıp böyle diyeceklerdir. (bk. Elmalılı Hamdi, Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)
ahiret inancı taşımayan kimselerin kendilerine ve topluma verdiği zararlar,  ahirete inanmayanların verdiği zararlar,  ahiret inancı taşımayan kişilerin kendine ve topluma,  ahiret inancı taşımayanlar,  ahiret inancı olmayanın kendine ve topluma zararı,  ahiret inancı taşımaya kimselerin ve kendilerine topluma verdiği zararlar,  ahiret inançı taşımayan toplumlarına zararlar