Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Teşehhud'de şehadet parmağını aşağı yukarı hareket ettirmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Teşehhud'de şehadet parmağını aşağı yukarı hareket ettirmek

  Reklam
  s.a merak ediyorum acaba neden ettehıyyatü duasında işaret parmağı kalkıyor ve tam olarak ne zaman inip kalkmalı..allah razı olsun..


  Paylaş
  Teşehhud'de şehadet parmağını aşağı yukarı hareket ettirmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  TEŞEHHUD'DE ŞEHADET PARMAĞINI AŞAĞI YUKARI HAREKET ETTİRMEK

  Ali İbnu Abdirrahman El-Muaviyyi, şöyle dedi:
  Ben namaz içinde küçük çakıl taşları ile oynarken, Abdullah İbnu Umer (r.a.) bu hareketimi gördü. Namazdan çıkınca beni bu hareketimden menetti:
  Rasûlullah (s.a.v.) namazda nasıl yapıyorduysa sende öyle yap dedi.
  Rasûlullah (s.a.v.) nasıl yapardı? dedim.
  Namazda (teşehhud için) oturduğunda sağ avucuna sağ uyluğu üzerine kordu. Muteakiben bütün parmaklarını yumarak baş parmağı takip eden parmak ile işaret ederdi. Sol avucunuda sol uyluğu üzerine koyardı.
  (Bu hadisi Müslim (580) Ebu Davud (987) ve Nesei (3/36) rivayet etmişlerdir).


  İbnu Umer (r.a.)'dan, (şöyle dedi )
  Rasûlullah (s.a.v.) teşehhude oturduğu vakit, sol elini sol dizi üzerine ve sağ elini de sağ dizi üzerine koyar, elli üç akderek şehadet parmağı ile işaret ederdi.
  (Bu hadisi Muslim (580) rivayet etmiştir).  Abdullah İbnu Zubeyr (r.a.) dan. (şöyle dedi )
  Rasûlullah (s.a.v.) (namazda) oturduğu vakit teşehhud duasını okurdu. Oturuşunda sağ elini sağ uyluğu üzerine, sol elini sol uyluğu üzerine kordu. Ve şehadet parmağı ile işaret ederdi. Bunu yaparken de baş parmağını orta parmağı üzerine kordu. Sol elini de sol dizinin üzerine uzatırdı.
  (Yani sol dizini sol avucu ile avuçlardı, sanki sol dizi sol avucunun bir lokması haline gelirdi.
  (Bu hadisi Muslim (579) rivayet etmiştir.)


  İbnu Umer (r.a.)'dan, (şöyle dedi )
  Rasûlullah (s.a.v.) namazda (teşehhud için) oturduğunda (şehadet) parmağı ile kıbleye doğru işaret ederdi. Bakışlarını da ona (şehadet parmağına) dikerdi.
  (Bu hadisi Ebu Avane (2/246) İbnu Huzeyme (719) veİbnu Hibban (1938) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)


  Vail İbnu Hucr (r.a.)'dan, (şöyle dedi )
  Raûlullah (s.a.v.)'i (namazda teşehhud için oturduğunda) baş ve orta parmağım halka yapıp, şehadet parmağını kaldırıp (onunla) (Allah'ın birliğine şehadet ederek) dua ettiğini gördüm.
  (Bu hadîsi Ebu Davud (957) İbnu Mace (912) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)


  İŞARETTEN MAKSAD PARMAĞI HAREKET ETTİRMEKTİR

  Vail tbnu Hucr (r.a.)'dan, şöyle dedi:
  Rasûlullah (s.a.v.)'in nasıl namaz kıldığını görmek istedim. Ve (şöyle yaptığını) gördüm........... Sonra parmaklarından ikisini (yani baş parmak ile orta parmağı) halka yapıp (şehadet) parmağım kaldırdı ve hareket ettirerek onunla (Allah'ın birliğine şehadet ederek) dua ediyordu.
  (Bu hadisi' Nesei (3/37) İbnu Huzeyme (714) İbnu Carud (208) ve Beyhaki (2/132) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)


  Vail İbnu Hucr (r.a.)'dan, şöyle dedi:
  (Yukarıdaki hadis gibi zikrettikten sonra şöyle devam etti.) Rasûlullah (s.a.v.)'i gördüm ki, (teşehhude oturduğu vakit şehadet parmağını) hareket ettirerek onunla dua ediyordu. Ve sonra, soğuk bir zamanda geldim. Herkesin üzerinde (kışlık) elbiseleri vardı. (Parmaklarını) elbiselerinin altından hareket ettirdiklerini gördüm.
  (Bu hadisi Ahmed (4/318) ve ibnu carud (208) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)


  Nafi'den, şöyle dedi:
  Abdullah İbnu Umer (r.a.) namazda (teşehhud için) oturduğunda, ellerini dizlerinin üzerine koydu. (Şehadet) parmağı ile de işaret ederek bakışları da onu (yani parmağını) takib ediyordu. Ve sonra şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v.) bu (yani parmak işareti) şeytana demir kamçıdan daha şiddetlidir" dedi.
  (Bu hadisi Ahmed (2/119) Bezzar (5631) ve Taberani Kitabu 'd-Dua 'da (642) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir.)  Saad İbnu Ebi Vakkas (r.a.)'dan, şöyle dedi:
  Ben, (teşehhudde) parmaklarımla dua (işaret) ederken yanımdan Resûlullah (s.a.v.) geçti (benim bu hareketimi görünce) şehadet parmağını göstererek "Tekle tekle" dedi.
  (Bu hadisi Ebu Davud (1499) Tirmizi (3557) ve Nesei (3/38) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)


  Abdullah Ibnu Zubeyr (r.a.)'dan, şöyle dedi:
  Rasûlullah (s.a.v.) (namazda) ilk ve son teşehhud için oturduğunda ellerini dizlerinin üzerine koyar ve sonra (şehadet) parmağı ile İşaret ederdi.
  (Bu hadisi Beyhaki (2/132) ve Nesei sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)

  ****************************


  Şâyet namaz iki rekâtli ise yani sabah, cuma ve bayram namazı gibi iki rekât olarak kılınıyor ise, ikinci secdeden başını kaldırdıktan sonra sağ ayağını dikip, sol ayağını yatırarak oturur.
  Sağ elini şehadet parmağı dışında diğer bütün parmaklarını kapatarak sağ uyluğu üzerinde koyar. Şehadet parmağı ile tevhide işaret eder.
  Şâyet elinin serçe parmağı ile yüzük parmağını kapatır, baş parmağı ile orta parmağını halka yaparak, şehadet parmağıyla işaret ederse bu da güzeldir.
  Çünkü her iki şekil de Nebi Sallallahu aleyhi vesellem'den sabit olmuştur. Efdal olan ise kimi zaman bunu, kimi zaman ötekisini yapmaktır. Sol elini sol baldırı üzerine parmakları açık ve bitişik uzunlamasına yerleştirir.
  Sol eli ile diz kapağını tutar, sağ elini az önce parmaklar ile ilgili yapılan iki açıklama şeklinden birisi ile dizi üzerinde koyar. Çünkü sünnet bu şekilde de varid olmuştur.
  Daha sonra bu oturuşta teşehhüd duasını okur ki o da şudur:
  Bütün yüce övgüler, dualar, güzellikler Allah'ındır. Ey Peygamber selam sana! Allah'ın rahmeti ve bereketleri de (üzerine olsun). Selam bizlere ve Allah'ın salih kullarına. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
  [ Muslim, I, 302, H. no: 402]

  Allah'ım, İbrahim'e ve İbrahim'in âline salât (rahmet) eylediğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed'in âline (ümmetine) da salât (rahmet) eyle! Çünkü sen her hamde layık olansın, şanı pek yüce olansın. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in âline (ona iman edenlere) bereketler ihsan eylediğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed'in âline (ümmetine) de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz ki sen her hamde layık olansın. Şanı pek yüce olansın."
  [ Muslim, I, 305, H. no: 406]

  Dört husustan Allah'a sığınması sünnettir. Bunun için şöyle der:
  "Allah'ım ben sana, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve Mesih Deccal'in fitnesinden sığınırım."
  Sonra dünya ve âhiret hayırlarından dilediği şekilde dua eder. Annesine, babasına ve onların dışındaki diğer müslümanlara dua etmesinde bir sakınca yoktur. Kıldığı namaz farz ya da nafile olsun farketmez. Arkasından sağına ve soluna "es-selamu aleykum ve rahmetullah... es-selamu aleykum ve rahmetullah" diyerek selam verir.
  Bunları diliyle söylerken, kalbiyle de düşünür.

  Dua esnasında teşehhud getirirken şehadet parmağı ile işaret eder. Dua ettikçe hareket ettirir. Bununla dua edilen yüce Allah'ın yüceliğine işaret eder.
  Buna göre "et-tahiyyatu lillahi ve’s-salavatu ve’t-Tayyibât" derken işaret etmez. "es-Selamu aleyke eyyuhe'n-nebiyyu" derken işaret eder. "es-Selamu aleyna ve ala ibadillah’is-salihin” derken işaret eder. “Eşhehu enla ilahe illallah”ı okurken işaret etmez. Allahumme salli ala Muhammed..." okurken işaret eder. "Allahumme barik ala Muhammedin..." okurken işaret eder. "eûzu billahi min azabi cehennem" okurken işaret eder. "Ve min azabi'l-kabr" okurken işaret eder. "Ve min fitneti'l-mahya ve'l-memat" okurken işaret eder. "Ve min fitneti'l-Mesihi'd-Deccal" derken işaret eder.

  Teşehhude dair birden çok şekli gösteren sahih hadisler vârid olmuştur. Bundan dolayı bizim sünnete uyarak, sünneti canlandırmak ve kalbin huzuru için kimi zaman bunu, kimi zaman ötekisini yapmamız gerekir.
  TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ : Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-Tayyar, Çeviren M. Beşir ERYARSO
ettehiyyatü okurken işaret parmağını kaldırmak,  namazda ettehiyyat okunurken sağ elin işaret parmağı derde ve nasıl kaldırmak gerekir,  namazda parmak sallamak,  serçe parmak sallamak,  serçe parmağı sallamak,  ettehiyyatü parmak kaldırmak sahih hadis,  ettehiyyatü okurken parmak kaldırmak