Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Eski Çağlarda Kadın Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Eski Çağlarda Kadın

  Reklam
  Eski Çağlarda Kadın nasıldı gerçekten çok merak ediyorum.


  Paylaş
  Eski Çağlarda Kadın Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Eski Çağlarda Kadın

  • Babil'de,
   • Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir
   • Fahişeler vardı, en ince gömlekleri giyer, ilgi çekmek için yollarda yürürlerdi.
   • Kadın, kocasını dostu ile birlikte idare ederdi.
   • Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü.
  • Çin'de
   • Kadın insan değildir.
   • Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi.
   • Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.
  • Hindistan'da,
   • Kadın köledir. Bugün bile bazı erkeklere, özellikle Brahmanlar'a, eşleri kul köle olmaktadır. *2
    • Geleneğe göre bir Brahman'ın karısı erken kalkarak yıkanmalı ve evi temizlemelidir. Ancak ondan sonra kocasını uyandırmalıdır.
    • Kocasının yatağından belli bir mesafede, ayakta durarak ellerini önünde kavuşturarak "Selam, Tanrı Krişna"" der.
    • İlk çocuğun doğumundan sonra ayrı odalarda uyurlar.
   • Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi
   • Bazı inkarlara rağmen, kendi istekleriyle veya zorla, kocalarının cenaze ateşinde sayısız dulun yakıldığına kuşku yoktur. 18.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar, yabancı gözlemcilerin aktardığı pek çok örnek vardır. Konuyla ilişkin detaylar, ilgili araştırmalar ve kanuni belgelerde bulunabilir. Yasaklanma ancak, 19.yüzyılda, ingiliz hükümranlığı altında gerçekleşti. buna rağmen yaşadığımız yüzyılda da bazı dul yakma olaylarına rastlanmıştır. *2
   • Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi
   • Kızlar, daha küçükken, tanrıya birer hediye olarak tapınaklara veriliyoru. Resmi bir düğünde, bir rahip veya zengin bir hami tarafından törensel olarak bozuluyor veya taş bir linga üzerine oturtuluyorlardı. Eğitiliyorlar, tapınak ziyaretçilerine bir ücret karşılığı sunuluyorlardı. Tapınak fahişeliği, dulların yakılması geleneği ile birlikte sona erdirildi.*2
   • Kadınlar, gece gündüz ailelerindeki erkeklere bağımı tutulmalıdır (Manu Yasaları) *2
   • Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir.
   • Buda: "Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Budizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam ederdi. Bugün artık bu dinin uzun zaman yaşıyacağını zannetmiyorum. Zira bu dine kadın girmiştir."(Edyanu'l Hind 72)
  • Hristiyanlıktan Önce Batıda,
   • Her erkeğin her kadınla cinsel ilişki kurabildiği bu devrede Avrupa insanı için evlilik kavramı yoktu.
   • Kadın toplumun malı sayılır. Kendisine ait olsun olmasın bütün erkekler istedikleri kadınlarla cinsel ilişki kurabilirlerdi. Bu şekilde doğan çocuk toplumun malı sayılırdı.
   • Bu toplumlarda çocuğun soyu babaya değil anaya göre tayin edilirdi.
   • Hristiyanlık öncesi Batı'da gebelik, ataların ruhunun kadının vücuduna girerek çocuk halinde şekillenmesi ile izah olunur.
   • Eski İngilizler'de, çocuğun doğuşu, kadının vücuduna giren bir ölünün ruhunun insan şekline bürünmesine bağlanırdı.
  • Hristiyanlıkta,
   • Kadın şeytanca kötülüklere yol açar
   • Allah'ın emirlerini çiğner ve erkeğin ahlakını bozar
   • Kadın günahın anası; fesat ve fitnenin kaynağıdır
   • Kadının mevcut olması utanılacak bir durumdur
   • Kadın, günahın ahlaksızlığın, ruhi ve manevi alçaklığın canlı bir heykelidir
   • Kadın, şeytanın insan nefsine giriş kapısıdır. Allah'ın yasalarını iptal eden, allah'ın çehresini bozan iğrenç bir mahluktur. (Aziz Tertolyan)
   • Her erkeğin başı İsa idi, her kadının başı da erkekti. İsa'nın başı ise Tanrıydı. Erkek Tanrının şânı ve çehresidir. Kadın erkeğin şanıdır. Erkek kadına bağlı değildir. Kadın ise erkeğe bağlıdır. Erkek kadın için doğmadı, fakat kadın erkek için doğdu. Mesih adına kadın kendini kötülüğün sembolü saymalıdır. (Aziz Saint Paul)
  • Mısır'da,
   • Firavunlar devrinde kız kardeşlerle evlenirdi.
   • Firavunlar tahtlarını başkalarıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır.
  • İran'da
   • Mecusilerin devrinde kız kardeş ve anne gibi kan yakınlığının bir saygınlığı yoktu. Onlar kızkardeşleriyle evlenir ve bunuda teşvik ederlerdi.
  • Roma'da
   • Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra, babasının ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı. Kaldırmazsa onu kabul etmediği anlamına gelirdi.
   • Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi.
   • Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi
   • Koca isterse karısını öldürebilirdi
   • Boşanma sistemi 520 yılına kadar bilinmiyordu
   • Kadınlar vatandaş değildi.
  • Rusya'da
   • Erkek ve kadına farklı hukuki muamele yapılırdı.
   • Fuhuş yapan, zina eden kadına çok ağır ceza verilirdi. Cinsel organları oyularak çıkarılırdı. Erkeklere böyle bir ceza verilmezdi.
  • Yahudilikte, *2
   • Tevrat'ın emirlerini yerine getirme sorumluluğu erkeğe aitti ve kadının ev işleriyle ilgili sorumlulukları vardı.
   • Talmud'da, kadın olarak yaratılmadıkları için erkeklerin edecekleri bir şükür duası yer almaktadır ve bu dua (Jewish Daily Prayer book) Onaylı Günlük Dua Kitabı'nda bulunmaktadır. "Kutsanmışsın, Ey Tanrımız, evrenin Kralı, beni bir kadın olarak yaratmayan"
   • Talmud kadınlardan sıjk sık küçük düşürücü şekilde bahseder.
   • En berbat kötülük bile kadınların kötülüğünden iyidir. Günahın başlangıcı kadındandı, onun yüzünden hepimiz ölüme yazgılıyız. (Meseler Kitabı 25-6)
   • Bir erkek evlendiği kadını beğenmezse, kadının bakire olmadığını iddia edebilirdi. Kadın bakire olduğunu ispat edemezse kadın ölene kadar taşlanırdı, çünkü babasının evinde ------yu oynamış oluyordu.
   • Adetli bir kadının elbisesine dokunanın bile yıkanması gerekiyordu.
  • Yunanlılar'da

   • İnsan üzerinde bir yük
   • Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek
   • Kadın pisdir, şeytani varlıklardan biridir
   • Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
   • Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alınmıştır
   • Miras hakkı yoktur
   • Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur
   • Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir
   • Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur
   • Eflatun, "Kadın elden ele orta malı olarak gezmeli"
   • Aristo, "Kadın yaratılışta yarı kalmış bir erkektir."
   • Yunan mitolojisinde ilk kadının ismi "Pandora"dır. Topraktan ve sudan yaratılmıştır. İnsanın başına gelen tüm bela ve felaketlerin sebebi bu kadındır. O, kötülüklerin kalpalı olduğu kağağı açmış ve bütün müsübet ve felaketleri dünyaya yaymıştır.
   • Fahişelerin evleri siyaset, sanat ve edebiyat merkezleri halindeydi.
   • Sanat adına çıplak heykeller ve aşk tanrıçaları yapılırdı

eski çağlarda kadın,  eski çağda kadın,  ilk çağda kadın,  eski çağlarda cinsellik,  ilk çağlarda kadın,  ilk çağlarda kadın erkek ilişkileri,  eski çağlarda cinsel yaşam