Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz. Muhammed'in İsimleri ve Anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz. Muhammed'in İsimleri ve Anlamları

  Reklam
  Hz. Muhammed'in İsimleri ve Anlamları nelerdir ben çok merak ettim öğrenmek istiyorum.


  Paylaş
  Hz. Muhammed'in İsimleri ve Anlamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Abdullah: Allah (cc)' ın kulu

  Âbid:
  Kulluk eden, ibadet eden

  Âdil:
  Adaletli

  Ahmed:
  En çok övülmiş, sevilmiş

  Ahsen:
  En güzel

  Alî:
  Çok yüce

  Âlim:
  Bilgin, bilen

  Allâme:
  Çok bilen

  Âmil:
  İşleyici, iş ve aksiyon sahibi

  Aziz:
  Çok yüce, çok şerefli olan

  Beşir:
  Müjdeleyici

  Burhan:
  Sağlam delil

  Cebbâr:
  Kahredici, gâlip

  Cevâd:
  Cömert

  Ecved
  : En iyi, en cömert

  Ekrem:
  En şerefli

  Emin:
  Doğru ve güvenilir kimse

  Fadlullah:
  Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan

  Fâruk:
  Hakkı ve bâtılı ayıran

  Fettâh:
  Yoldaki engelleri kaldıran

  Gâlip:
  Hâkim ve üstün olan

  Ganî:
  Zengin

  Habib:
  Sevgili, çok sevilen

  Hâdi:
  Doğru yola götüren

  Hâfız:
  Muhafaza edici

  Halîl:
  Dost

  Halîm:
  Yumuşak huylu

  Hâlis:
  saf, temiz

  Hâmid:
  Hamd edici, övücü

  Hammâd:
  Çok hamdeden

  Hanîf:
  Hakikate sımsıkı sarılan

  Kamer:
  Ay

  Kayyim:
  Görüp, gözeten

  Kerîm:
  Çok cömert, çok şerefli

  Mâcid:
  Yüce ve şerefli

  Mahmûd:
  Övülen

  Mansûr:
  Zafere kavuşturulmuş

  Mâsum:
  Suçsuz, günahsız

  Medenî:
  Şehirli, bilgili ve görgülü

  Mehdî:
  Hidayet eden, doğru yola erdiren

  Mekkî
  : Mekkeli

  Merhûm:
  Rahmetle bezenmiş

  Mes'ûd:
  Mutlu

  Metîn:
  Çok sağlam ve güçlü

  Muallim:
  Öğretici

  Muktedâ:
  Peşinden gidilen

  Mübârek:
  Uğurlu, hayırlı, bereketli

  Müctebâ:
  Seçilmiş

  Mükerrem:
  Şerefli, yüce

  Müktefî:
  İktifâ eden, yetinen

  Münîr:
  Nurlandıran, aydınlatan

  Mürsel:
  Elçilikle görevlendirilmiş

  Mürtezâ:
  Beğenilmiş, seçilmiş

  Muslih:
  Islah edeci, düzene koyucu

  Mustafa:
  Çok arınmış

  Müstakîm:
  Doğru yolda olan

  Mutî:
  Hakka itaat eden

  Mu'tî:
  Veren ihsân eden

  Muzaffer:
  Zafer kazanan, üstün olan

  Müşâvir:
  Kendisine danışılan

  Nakî:
  Çok temiz

  Nakîb:
  Halkın iyisi, kavmin en seçkini

  Nâsih:
  Öğüt veren

  Nâtık:
  Konuşan, nutuk veren

  Nebî:
  Peygamber

  Neciyullah:
  Allah' ın sırdaşı

  Necm(i):
  Yıldız

  Nesîb:
  Asil, temiz soydan gelen

  Nezîr:
  Uyarıcı, korkutucu

  Nimet:
  İyilik, dirlik ve mutluluk

  Nûr:
  Işık, aydınlık

  Râfi:
  Yükselten

  Râgıb:
  Rağbet eden, isteyen

  Rahîm:
  Mü'minleri çok seven

  Râzî:
  Kabul eden, hoşnut olan

  Resûl:
  Elçi

  Reşîd:
  akıllı, olgun, iyi yola götürücü

  Saîd:
  Mutlu

  Sâbir:
  Sabreden, güçlüklere dayanan

  Sâdullah:
  Allah' ın mübârek kulu

  Sâdık:
  Doğru olan, gerçekci

  Saffet:
  Arınmış, seçkin kişi

  Sâhib:
  Mâlik, arkadaş, sohbet edici

  Sâlih:
  iyi ve güzel huylu

  Selâm:
  Noksan ve ayıptan emin olan

  Seyfullah:
  Allah' ın kılıcı

  Seyyid:
  Efendi

  Şâfi:
  Şefaat edici

  Şâkir:
  Şükredici

  Tâhâ:
  Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi

  Tâhir:
  Çok temiz

  Takî:
  Haramlardan kaçınan

  Tayyib:
  Helal, temiz, güzel, hoş

  Vâfi:
  Sözünde duran, sözünün eri

  Vâiz:
  Nasihat eden

  Vâsıl:
  Kulu Rabb'ine ulaştıran

  Yâsîn:
  Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil

  Zâhid:
  Mâsivadan yüz çeviren

  Zâkir:
  Allah' ı çok anan