Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin, kırk yıl yatsı namazı abdestiyle sabah namazını kıldığı söyleniyor Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin, kırk yıl yatsı namazı abdestiyle sabah namazını kıldığı söyleniyor

  Reklam
  İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin, kırk yıl yatsı namazı abdestiyle sabah namazını kıldığı söyleniyor bu doğrumu?


  Paylaş
  İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin, kırk yıl yatsı namazı abdestiyle sabah namazını kıldığı söyleniyor Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin, kırk yıl yatsı namazı abdestiyle sabah namazını kıldığı söyleniyor, bu doğru mudur?

  Yazar: Sorularla İslamiyet, 28-2-2011

  Öncelikle şunu belirtelim ki, yatsı namazı imsak vaktine kadar kılınabilir. Yatsı namazı için tercih edilen vakit, gecenin üçte biri veya yarısı geçinceye kadar devam eder. Çünkü Allah elçisi şöyle buyurmuştur:
  "Ümmetime zorluk vermesem, yatsı namazını gecenin üçte birine veya yarısına kadar geciktirmelerini onlara emrederdim."(eş-Şevkânî, II,11).
  Enes (r.a), Hz. Peygamber (asv)'in yatsı namazını gecenin yarısına kadar geciktirip, sonra kıldığını bildirmiştir (eş-Şevkânî, II,12). Hz. Aişe (r.anhâ)'den de şöyle dediği nakledilmiştir:
  "Hz. Peygamber bir gece yatsı namazını geciktirdi. O kadar ki mescidde bulununlar uyumuştu. Sonra çıkıp namaz kıldı ve şöyle buyurdu: Eğer ümmetime zorluk vermesem bu vakit yatsı namazının vaktidir." (Buhârî, Mevâkît, 24; eş-Şevkânî, I, 12).
  İmam-ı Azam Ebu Hanife de yatsı namazını faziletli vaktinde kılıp, sabah namazına kadar da ilimle ve ibadetle meşgul olmuş olabilir.
  Davud-i Tai (ks) anlatıyor: Tam yirmi yıl Ebu Hanife'ye hizmette bulundum. Bir kere olsun ayağını uzattığını görmedim. Bir gün de­dim ki:
  "İnsanların yanındayken ayaklarınızı uzatmıyorsunuz. Hiç ol­mazsa insanlar gittikten sonra yalnız kalınca olsun ayağınızı uzatıp istirahat buyursanız?.." Bana cevabı şöyle oldu:
  "Ben asıl insanlar gi­dince ayağımı uzatmaktan korkarım. Çünkü Rabbimin huzurunda olduğumu yalnızken daha fazla düşünürüm."
  Bir gün bir talebesi imama: "İnsanlar sizin için geceleri uyuma­dığınızı söylüyorlar?" dedi.
  Cevabında, "Bundan sonra geceleri uyuma­yacağıma söz veriyorum." dedi.
  Talebeleri niçin diye sorunca, "Allah Teala: 'Öyle kullar vardır ki yapmadıkları şeylerle kendilerinin methedilmesini isterler.' buyuruyor. Şimdi ben o insanlardan olmamak için uyumayacağım." dedi ve otuz sene bir rivayete göre kırk sene geceleri uyumayıp yatsının abdesti ile sabah namazını kıldı.
  Birçok kıymetli kitapta secde etmesinin çokluğundan Ebu Hanife'nin dizleri deve di­zi gibi sertleşmişti.
  (bk. Camisab Özbek, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı ve Müctehidlerin Farklı Görüşleri, c.1, 2. bölüm, Ravza yayınları