Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Bilgisayardan okutarak takip etsem hatim olurmu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  ezgi

  Reklam

  Bilgisayardan okutarak takip etsem hatim olurmu

  Reklam
  kuran yeni öğreniyorum bilgisayardan okutarak takip etsem hatim olurmu


  Paylaş
  Bilgisayardan okutarak takip etsem hatim olurmu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı Kerimin baştan sona okunmasına hatim denir Bilgisayardaki sesli Kuranı Kerimi dinlemekle hatim indirilmiş olunur Kuranı Kerim meali Kuran yerine geçmediği için meal okumakla hatim indirilmiş olunmaz

  Allah yolunda yapılan en küçük bir iş ve amel bile neticesiz kalmaz Hele Kur’an okumak gibi Kainatın en büyük bir hadisesi hiç sevapsız kalmayacaktır Kur’anın yüzüne bakmak bile sevap olursa Kur’anın anlamını veren bir kitabı okumak elbette sevabı vardır Fakat Kur’an-ı aslından okumak ile mealinden okumak arasında fark vardır Esas olan Kur’an okumayı aslından öğrenmek ve manasını anlamak içinde mealden okumaktır Ancak hiçbir Kur’an meali aslının yerini tutmayacağından namazda Kur’an yerine okunmaz Namazımızda mutlaka Kur’an-ı Kerimi aslından okumalıyız Allah kelamı olan arapça olandır Bunun yeri ve sevabı ayrıdır Her harfine kat kat sevap verilir

  Bizi yaratan Allah, Kur’an-ı kerimi Arapça olarak bize göndermiş Elbetteki manasını öğrenmek için Türkçe, İngilizce gibi mealleri okumamız gerekir Ancak namaz ibadetinde okuduğumuzda mutlaka aslından orjinalini okumalıyız Çünkü onun aslı Arapça’dır Allah kuran’ı Arapça olarak indirmiştir Tercümesi kuran yerine geçemez

  Örneğin bir çekirdeğin aslını bozarak parçalara ayırsak, sonra da toprağa eksek ağaç olamayacaktır Çünkü özellikleri kaybolmuştur Bunun gibi kuran ayetleri, kelimeleri ve harfleri birer çekirdek gibidir Başka dillere çevrilince özelliğini kaybedeceği için kuran olmayacaktır

  Kur'an-ı kerim'de altı yerde “kur'anen arabiyyen” ifadesi geçer Yani cenab-ı hak, kur'an-ı kerim'i arapça olarak indirdiğini bildirir İbrahim suresinin 4 Ayetinin meali de şöyledir:

  “hak dini onlara açıklasın diye, her peygamberi biz kendi kavminin lisanıyla gönderdik Sonra Allah, dilediğini sapıklığında bırakır, dilediğini de doğru yola iletir Onun kuvveti her şeye galiptir ve o her şeyi hikmetle yapar”

  Bu durumda kur' an'ın manası nasıl Allah'tan gelmişse, lafzı, ifadesi ve yazılışı bakımından da ilahidir Kur' an dendiği zaman hem onun arapça olarak okunan lafzı ve kelimeleri, hem de anlaşılan manası akla gelir ve hakikatte de öyledir Bu iki hususiyeti birbirinden ayırmak, farklı mütalaa etmek mümkün değildir Kur'an ancak kendi lisanı üzerine okunabileceği için, sadece o lisanın kendi harfleriyle yazılır, o harflerle okunur

  Araplardan başka farsça, hintçe, çince, uzakdoğu dilleriyle konuşan müslümanlar da, biz türkler de müslüman oluşumuzdan bu yana kur'an'ı arapça olarak yazmış, o dille okumuşuz İslam alimlerinin de ortak görüşü, kur'an'ın başka dille yazılamayacağı yolundadır Bunda ittifak vardır

  Zaten kur'an'ı başka bir dille yazmak mümkün olmadığı gibi, başka bir dille doğru olarak okumak da mümkün değildir Çünkü kur'an harflerinin kendisine has özellikleri vardır Bu harflerin bazılarının karşılığı ve okunuş şekli başka dilin alfabelerinde mevcut değildir Söyleniş bakımından birbirine benzer harfler olsa da, mahreçleri (ağızdan çıkış yerleri) itibariyle de farklıdır Mesela, arapça için “lügat-ı dad” denir; yani fatiha suresinin sonundaki “veleddallin” deki “dad” harfi hiçbir lisanda bulunmamaktadır Bu harfin bulunduğu bir kelimeyi başka bir lisanın ifade etmesi mümkün değildir

  Mesela türkçede sadece “h” harfi yerine arapça'da üç çeşit “h” harfi vardır Noktasız “ha” noktalı hırıltılı “ha” ve ”he” Aralarındaki farkı küçük bir misalle açıklayalım Noktasız ha ile yazılan “mahluk”, noktalı hırıltılı ha ile yazılan “mahluk” ve he ile yazılan “mahluk” Her üçünün de türkçe de yazılışı ve okunuşu aynıdır Halbuki arapça’da birincisi tıraş edilmiş, ikincisi yaratılmış, üçüncüsü ise helak edilmiş anlamındadır İşte kur’an’ı latince yazıdan okuyan birisi bu farkları anlayamayacağından, sözgelimi Allah’ın yaratmasından bahseden bir ayeti, farkına varmadan “tıraş etmek” veya “helak etmek” manasına okuyabilecektir
  Yine kur'an harflerinin içinde üç adet “ze” vardır Biri ince “ze”, biri peltek “zel”, diğeri de “zı” dır

  Türkçe deki “s” yerine üç harf bulunur “sin, sad” ve peltek “se” Arapça'ya has bir harf vardır ki, o da “ayın” olarak okunan harftir Bu harf başka bir dilde pek bulunmamaktadır

  Şimdi kur'an harflerini bilmeyen bir kişi, yukarıdaki harfler türkçe ile yazıldığı zaman nasıl okuyacaktır? Bu harfleri çıkaramadığı gibi, okuduğu kelime ve ayetler de birer kur'an kelimesi ve ayeti olmaktan uzak olmaz mı?
  İşte latin harfleriyle yazılmış olan kur' an'ı daha bunlar gibi pek çok mahzurlardan dolayı doğru olarak okumak mümkün değildir Kur' an okumasını öğrenmek isteyen kimse ancak onu aslından okumak suretiyle öğrenebilir Böylece sıhhatli bir neticeye varmış olur

  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet
bilgisayardan takipli hatim olurmu,  mukabele takip etmek istiyorum,  hatim takip etmek istiyorum,  internetten mukabele okunur mu,  bilgisayardan mukabele olur mu,  sesli kuran dinlemek hatim takip etmek istiyorum,  internetten mukabele yapılırmı