Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan SİYERİ NEBİ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  SİYERİ NEBİ

  Reklam
  Peygamberimizin Katılıp Katılmadığı Savaşlar


  Paylaş
  SİYERİ NEBİ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberimizin Savaşları Peygamberimizin katıldığı savaşlara gazve katılmadığı savaşlara seriye denir.

  1. Bedir Savaşı (624)
  Nedenleri
  ·· Müslümanların Mekkeyi ekonomik bakımdan zayıflatmak istemeleri. Bu amaçla, Mekkenin ticaret kervanlarını durdurup mallarına el koyarak Mekke ticaretene darbe vurmak istemişlerdir.
  ·· Muhacirlerin Mekke’de kalan mallarını almak istemeler
  ·· Mekkelilerin müslümanları yok etmek istemeleri
  Sonuçları
  ·· Bedir Savaşı; Müslümanların kazandığı ilk zaferdir.
  ·· Müslümanların kendine olan güveni arttı.
  ·· Şam ticaret yolunun denetimi müslümanların eline geçti.
  ·· İslam savaş hukukunun temeli atıldı.
  ·· Savaş sonucunda elde edilen ganemetler paylaşıldı.
  ·· Medine şehir devletinin prestiji arttı.
  ·· İslamiyet hızla yayılmaya başladı.
  ·· Mekkeli esirlerin on müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri koşuluyla serbest bırakıldı.
  ·· Esir ve kölelerin durumu ortaya çıktı.
  ·· Uhut savaşının başlamasına neden oldu.
  2.Uhut Savaşı (625)
  Nedenleri
  ·· Müşriklerin Bedir savaşında aldıkları yenilginin öcünü almak istemelir
  ·· Zengin bir Mekke kervanının müslümanların eline geçmesi
  Sonuçları
  ·· Müslümanların elde ettikleri ilk yenilgidir
  ·· Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit oldu.
  ·· Peygamberimiz yaralandı.
  ·· Mekkeliler, savaşta galip gelmelerine rağmen, kesin bir sonuca ulaşamadılar.
  ·· Bu olay, en çok Yahudileri sevindirdiğinden ve Müsriklere yardırm ettiklerineden peygamberimiz bazı Yahudileri Medine’den sürdü.
  3. Hendek Savaşı (627)
  Nedenleri
  ·· Medine’den sürülen bazı Yahudilerin Mekkeliler’i kışkırtmaları
  ·· Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurmak istemeleri
  UYARI: Selman-ı Farisi adlı İranlı bir müslümanın önerisi üzerine Medine’nin etrafında hendekler (çukurlar) kazıldı.

  Sonuçları
  ·· Mekkeliler, şimdiye kadar alışkın olmadıkları bu savaş taktiği nedeniyle başarsız oldular.
  ·· Mekkelilerin müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırıdır.
  ·· Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçtiler.
  ·· Mekkelilere yardım ettiklerinedn dolayı bütün Yahudiler, Medine’den sürüldüler.
  UYARI: Uhut ve Hendek savaşları nedeniyle Şam ticaret yolunun denetimi Hayber Yahudilerin eline geçti.

  4. Hudeybiye Barışı (628)
  Nedenleri
  ·· Peygamberimiz ve arkadaşlarının Mekkeye, hac yapmak amacıyla gitmek istemesi
  ·· Mekkelilerin, Müslümanlara hac iznini vermek istememeliri
  ·· Mekkelilerin barış teklifinde bulunmaları
  Antlaşmanın Maddeleri
  ·· Her iki taraf istidikleri kabileyle ittifak yapabilecekler
  ·· Hac ziyareti bir yıl sonra yapılacak
  ·· Müslüman olan Mekkeliler, Medineye kabul edilmeyecek
  ·· Her iki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacak
  Sonuçları
  ·· Mekkeliler, bu antlaşma ile Medine İslam devletini hukuken tanımış oldular
  ·· Antlaşma maddeleri, önceleri müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha sonra müslümanların yararına dönüşmüşlerdir.
  ·· Antlaşma sonucunda Mekke ile Medine arasında yakınlaşma doğdu.
  ·· Mekkeliler arasında islamiyet hızla yayıldı.
  ·· İslamiyet arabistan yarımadasında hızla yayıldı.
  ·· Peygamberimiz civar krallara ve valilere islama devet mektupları gönderdi.
  5. Hayberin Fethi (629)
  Nedenleri
  ·· Şam ticaret yolunun Yahudilerin denetimine girmesi
  ·· Hendek savaşında, Hayber Yahudilerinin Mekkelilileri kışkıtmalarından dolayı cezalandırılmasının gerekliliği
  Sonuçları
  ·· Hayber kalesi feth edildi
  ·· Şam ticaret yolunun denetimi kesin olarak müslümanların eline geçti.
  Mute Savaşı (629)
  Nedenleri
  ·· İslama davet için Bizans’ın Basra valisine gönderilen elçinin öldürülmesi
  ·· Bir müslüman keşif kolunun Gassanilerce pusuya düşürülerek öldürülmesi
  Sonuçları
  ·· Bizans ordusu sayıca çok olmasına rağmen, iki ordu birbirini kesin olarak yenemediler.
  ·· Müslümanlar çok kayıp verdiğinden, müslümanlar açısından sonuç bakımından olumsuz oldu.
  ·· Bizansla müslümanların yaptığı ilk savaştır.
  ·· Bu savaşa peygamberimiz katılmadı
  7. Mekke’nin Fethi (630)
  Nedenleri
  ·· Mekkelilerin Hudeybiye antlaşmasını bazmaları
  ·· Mekkenin alınarak yarımadanın birliğinin sağlanmasının gerekliliği
  Sonuçları
  ·· Mekke, kan dökülmeden alındı
  ·· Mekke’nin fethi bütün arabistan yarımadasının fethini kolaylaştırdı
  ·· İslamiyet, hızla yarımadaya yayılmaya başladı.
  ·· Putperestler, son bir saldırı için hazırlanmaya başladılar.
  8. Hüneyin ve Taif Seferi (630)
  Nedenleri
  ·· Mekkenin alınmasından sonra sıranın kendilerine geleceğini anlayan diğer putperestelerin hazırlanmaları
  ·· Mekkeyi müslümanlardan almak istemeleri
  Savaşın Gelişimi
  Putperestler, önce Hüneyin vadisinde toplandılar. Burada yapılan savaşı kaybedince Taif şehrine çekildiler. Şehir kuşatma sonucu teslim oldu.
  Sonuçları
  ·· Arabistan yarımadasındaki son Putperest muhalefetide yokedildi.
  ·· Putperestler müslüman oldukalarını bilirerek teslim oldular
  ·· Hicazın siyasal birliği sağlandı.
  9. Tebük Seferi (631)
  Nedenleri
  Bizansın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberini gelmesi
  Sonuçları
  ·· Tebük bölgesine gelindiğinde habirin asılsız olduğu anlaşıldı
  ·· Tebük çevresindeki Araplarla anlaşma yapıldı.
  ·· Gassani arapları müslüman oldularını açıkladılar.
  ·· Bu sefer, Arabistan yarımadasında siyasal birliğin sağlandığını göstermektedir.
  ·· Peygamberimizin düzenlediği son seferdir.
siyeri nebi soruları,  siyeri nebi soruları ve cevapları