Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Islam'da Kadının Hak Ve Görevleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Islam'da Kadının Hak Ve Görevleri

  Reklam
  Islam'da Kadının Hak Ve Görevleri kadın nın hak görevleri nasıl olmalı


  Paylaş
  Islam'da Kadının Hak Ve Görevleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hak denilince toplum içerisinde bir grubun ya da ferdin, o toplumda geçerli olan kıstas ve değerlere uygun olarak elde ettiği haklar akla gelir. İslam’da genel olarak her fert, özel olarak da kadın yaratılış hikmetine ve hürriyetine uygun olarak bir takım haklara sahiptir. İçinde haksızlık ve batıl bulunmayan Allah’ın düzeni bunu koruma altına almıştır. O düzen ki, O’nun dünya ahiret maslahatını korumuş ve tüm hürriyetlerini fikir, inanç, görüş belirtmek ve İslam’ın hayat düzeni içerisinde çalışma hürriyetini vermiştir.


  Hak ve görevler arasında hakkı elde etme ve görevi yerine getirmekle insan hayatı dünya ve ahiret saadetini gerçekleştirir. Kadın da tıpkı erkek gibi bu insanlık yaşamının temel bir taşıdır. Bu kadın için bir şereftir. Kadın olsun erkek olsun eğer görevleri yoksa onların hayattaki konumu tam manasıyla anlaşılmaz ve Rabbin ikramına erişemezler. Ancak onlara ait haklar ve görevler olursa o görevlere tutunma oranlarına göre değerleri anlaşılır. Görevleri ihmal edip, yerine getirmemek en büyük kötülüktür. İslam sistemi erkek için neyse, kadın için de odur. İslam’ın kadına verdiği haklar ve kadının en çok faydalandığı önemli hususlara şöyle sıralayabiliriz:  1- İslam, bütün kadınlar arasında hak ve görevde eşitliği esas tutmuştur. Bir kadını yüksek tabakadan diye ayırt etmediği gibi, diğer bir kadını aşağı tabakadan diye zayıf görmez. İslam’ın kadınlara değil bütün insanlara verdiği haklar aynıdır. Hak ve görevde eşittirler. En faziletlisi de Allah’tan en çok sakınandır.  2-İslam, kadınla erkek arasında eşitlik gerektiren yerde eşitliği gerçekleştirdi. Hak ve vazifelerde bütün müminler Allah önünde mükelleftir. Her ikisi de mükellef oldukları şeyi yerine getirme hususunda hesaba çekilecektir. İslam kendilerine kız evlat verilen anne- babanın sıkılmamalarını emretti. Eğer bundan sıkıntı duyarlarsa günahları haddi aşan ve Allah’ın katında cahillerden olmuş olurlar.  3- Gelişmeye başladığında İslam ebeveynlere çocukları sevgi ve şefkatle terbiye etmelerini emretti. Kız çocuklarına özel önem verilmesini teşvik etti. Cenneti de hayırlı kız çocukları yetiştirenin mükâfatı kıldı.  4- Büyüyüp öğrenme yaşına geldiğinde babasına ona gerekli bilgileri öğretmesini vacip kıldı. Evlilik çağına geldiğinde evlilik konusunda izin alınmasını vacip kıldı. Velisi babası olsun veya başka biri olsun istemediği biriyle evliliğe zorlanmasına müsaade etmedi.  5- Hayatını devam ettirme hakkı noksansız verildi. Kadın mülk edinebilir, miras bırakabilir ve mirasçı olur. Satar, satın alır, vekil olur ve İslam şeriatının meşru kıldığı tüm anlaşmaları yapabilir. Bu işleri yerine getirirken hiçbir helaka uğramaz.  6- Evlendiği zaman İslam ona “mehir” hakkı verdi. O alınana mihri de kadına has kıldı. İstediği gibi tasarruf eder. Erkek onu yedirir, içirir, giydirir ve barındırır. Allah’ın erkeğe verdiği maldan israf yapmaksızın istediği gibi kullanır. Kocaya kadına karşı sert olmamasını, onu sıkıntıya sokacak kötü söze yönelmemesini öğütledi. Hatta İslam, kocadan karısının bazı hatalarına karşı sabırlı olmasını istedi. Kadın anne olunca çocukları üzerinde hak sahibi olur. İslam anneye iyiliği babaya iyiliğin önüne aldı. Cenneti annenin ayakları altında kıldı. Kadına erkeğe vacip kıldığı gibi ebeveyne iyiliği vacip kıldı. Kadına kocasına itaati ve evini gözetmeyi, erkeğe de ona saygı göstermesini vacip kıldı. Babaya çocukları korumayı vacip kıldığı gibi anneye de vacip kıldı.
  alıntıislamda hak ve görev