Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namaz nedir Neden kılınır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Namaz nedir Neden kılınır?

  Reklam
  selamun aleykum ,namaz nedir, neden kılınır namaz hakkında bilgi edinmek istiyorum


  Paylaş
  Namaz nedir Neden kılınır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ve aleykumusselam

  namaz nedir ve niçin kılınır

  Aslında Allah’ın yarattığı bir kul olduğunun idrakine varmış bir insan için namazı anlamak o kadar zor olmasa gerek Zira herkesçe malumdur ki, kulluk; itaattirAllah’ın meâlen, “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım” (Zariyât, 50) buyurmasıyla ve daha bir çok âyetlerle açıkça anlaşılan, insanın ibâdetle emrolunmasıdır Âlemde Allah’ın hiç bir mahlûku gâyesiz, vazîfesiz ve başıboş yaratmadığı âşikardır Allah, ‘küçük bir kâinat’ denilecek kadar mükemmel yarattığı insana da küllî bir ibâdet vazifesi vermiştir İbadet; kulluk etmek, itaat etmek manasını taşır Yani aczini, kusurunu görüp yaratıcının Kudret, kemalat ve Rahmet’inin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir
  Kâinata baktığımızda, Allah’ın, her şeyi, vazifesine uygun bir şekilde yarattığını görmekteyiz Mesela, bal yapmak ile vazifelendirilmiş olan arı, azaları ve hisleri ile bu vazifeye gâyet münasip yaratılmıştır Dolayısı ile vazifesi ibâdet olan insanın yaratılışı da, vazifesine elbette münâsiptir ve ibâdeti ister Elemler ile müteellim, lezzetler ile mütelezziz olmakla korku ve ümit arasında devamlı med-cezir yaşayan insan rûhu, acziyete bürünerek Kudret sahibi yaratıcısına sığınma ihtiyacı hissetmektedir
  adem ibâdet yaratılışımızın gâyesidir Ve madem namaz ibâdetlerimizin temelidir; kulluğunu idrak eden insan, aklen, rûhen ve kalben yaratıcısına itaat etme ihtiyacını ve iştiyakını duyacak ve “Neden namaz kılıyorum?” sorusuna cevabı “Beni yaratan Allah emrettiği için” olacaktır