Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Sorumluluk hakkında yazı ve şiirler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Sorumluluk hakkında yazı ve şiirler

  Reklam
  Sorumluluk hakkında yazı ve şiirler

  sorumluluk şiirleri
  sorumluluk yazıları


  Paylaş
  Sorumluluk hakkında yazı ve şiirler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sorumluluk Duygusu

  Küçük dünyamızın büyük sorunları ile uğraşan biz insanların; doğduğu günden itibaren yardıma muhtaç olduğu, ilgi ve destek bularak büyümeye çalıştığı, bebeklik, çocukluk dönemlerini takiben ailede,okulda ve toplumda verilen eğitim-öğretim yolu ile yardım alan konumundan yardım eden konumuna yükseldiği, ilgi ve destek bekler durumdan başkalarına katkıda bulunan, düşerken kaldırmayı beklemekten düşen’i kaldıran,ihtiyacı olanlara yardım eden, sevgi beklerken sevgi sunan konumuna geldiği bir gerçektir

  Yaratılmış varlıkların içinde yaratılan (toprak, hayvanlar, bitkiler ve gökyüzü dahil tüm kainat) her şeyden en iyi şekilde yararlanmakta olan insanlar, aklı sayesinde kainata hükmetmekte, toprak altı ve toprak üstü değerler yanında kainattaki her türlü nimetten değişen şartlar ve gelişen teknoloji desteğiyle en iyi şekilde yararlanmaktadır

  İnsanların hizmetindeki canlı (bitkileri ve hayvanları) ve cansız (toprak, su hava ve ateş gibi) varlıkların kendilerine verilmiş özellikleri nedeniyle hep “verici” oldukları, insanların ise bu varlıklardan yararlandığı, hep “alıcı” oldukları, asırlardan beni kainattaki bu nimetlerden en iyi şekilde yararlandıkları halde; birbirleriyle paylaşım ve sahip olma duyguları içinde kavgalı oldukları, bir malın paylaşımı gibi elle tutulmayan gözle görülmeyen sevgi paylaşımının dahi insanları birbirine düşürdüğü, kıskançlık, ihtiras, iltimas, hilecilik gibi yaklaşımlarla bu cennet dünyanın cehenneme çevrildiği hepimiz izlemekteyiz

  İlk insanın dünyaya gelişinden itibaren dünyamızdaki iklim şartları paralelinde giyinme ihtiyacı, tabiattaki nimetlerden yararlanma yöntemleri, insanın tabiattaki diğer varlıklarla ilişkileri yanında insanın insanla ilişkilerinde de sürekli gelişim ve değişimler yaşanmakta,gelecekte bu ilişkilerin gelişerek daha düzenli olacağı ümit edilmektedir

  Her birey, önce kendisi ile barışık olmalıdır Kişi, başta kendi huzuru ve sıhhati için, yaşama aşkı çerçevesinde; ailesi, komşusu, köylüsü, mahallelisi, toplumu, milleti ve ülkesi ile barışık olmalıdır Kendi içinde ve çevresiyle barışık olan insanların oluşturduğu toplumlar hem kendilerini hem de mensup oldukları birimleri daha ileriye götürecektir

  Kalp ve gönül huzuru içinde, sevgi ve saygı anlayışına sahip insanlar; hem kendisine, hem de milletine yararlı olduğu gibi; ürettiği iş ve hizmetlerle, topluma verimli ve kalıcı kazanımlar sunar Kazanım, kişinin kendisine “bencillik” özelliği kazandıran mal ve mülk edinme sevdası, araba tutkusu, zevk, sefa ve eğlence ile ömrünü tüketecek “çıkarlar” değildir Kazanım, önce kişinin kendisini yücelten, bencillikten uzak, “ben” yaklaşımı yerine “biz” önceliğine önem verilen, başkalarına öncelik veren, komşusu, arkadaşı sıkıntıda iken, bu sıkıntıyı yüreğinde hisseden anlayışlardır

  Toplumların millet olmasını sağlayan en önemli öğe, “bencillikten” uzak, “ailem varsa ben varım” “Ülkem varsa ben varım ” Anlayışıdır Toplumda her kademede görev yapan insanlarımızın, birbirlerine kardeşlik, dostluk, birlik ve dayanışma içinde kaynaşmaları arttıkça toplum da aynı paralelde yükselecek, Kültür ve uygarlık alanında hem kendi milletinin, hem de başka milletlerle birlikte insanlık yücelecektir

  Bu yazımızda; insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde ki “sorumluluk” duygusu üzerinde durmak istiyordum Ancak; yazı girişine, kainattaki her şeyin emrine verildiği insanoğlunun, kendisine verilen bu nimetlere rağmen; birbirleriyle boğuşmaları, kavgaları, savaşları, anlaşmazlıkları, hatta dünyamızı “zindan”a çevirmeleri konusu ağırlık oluşturdu

  İnsanlarımızın önce bencillikten kurtulmaya, tamamen mümkün olmazsa bile; hiç olmazsa vahşi hayvanların yırtıcılığından kurtularak daha çok; koyun gibi verimli, aslan gibi mert, tilki gibi kurnaz olmadan arı gibi çalışkan, karınca gibi tutumlu olma özelliklerini kazanması insanlık için önemli kazanımlar sağlayacaktır

  Sorumluluk duygusu, çocukluğumuzdan itibaren hepimizin annesi tarafından aşılanmaya başlanır Annemizin, yeterli gıdamızı almamız endişesi içerisinde yalvaran gözlerine bakarak ağzımıza uzattığı her gıdayı önce nazlanarak almadığımız, ancak; uzatılan ve özenle sunulan gıdaların bizim için yararı olduğu kadar, verilen nimeti teşekkür ederek almak ve yapılan bu anneliğin babalığın veya korumalığın karşısında onları kırmadan cevap vermek “çocuk” da olsak bir sorumluluk olacağı açıktır

  İlköğretimde, lise’de öğretmenlerimizin bizlerin yetişmesi için verdikleri ödevlerin yerine getirilmesi, belli yaşlara gelinceye kadar “aile içi rollerde” verilen görevi en iyi biçimde yerine getirmek bir sorumluluktur, vatani görevimizi zamanında yerine getirmemiz de bir sorumluluktur İş hayatına atıldığımızda; işimizi en iyi şekilde yapmak, her gün mesaiye düzenli gitmek, verilen işi en iyi şekilde yerine getirmek “sorumluluktur”

  Komşularımız ve işyerimizdeki insanlarla iyi geçinmek, sıkıntılarına ortak olmak, hastaları ile ilgilenmek, cenazelerini kaldırmak, düğün ve derneklerine katılmak bir “sorumluluktur”
  Aslında; İnsanoğlu doğduğundan ölüme kadar geçen sürede hep “sorumluluk” duygusu içinde yaşamaktadır Sorumsuz davranıldığında, toplumda beklenmeyen huzursuzluklar, karşılıklı olumsuzluklar ve tutarsızlıklar yaşanmaktadır

  Hergün yaşanan asayiş ve trafik ihlalleri, hırsızlık, adam yaralama, dolandırıcılık, trafik kazaları, aile kavgaları ve buna bağlı meydana gelen toplumsal olumsuzlukların temelinde de “sorumluluk” duygusu içerisinde görevini yapmayan toplum bireylerinin “sorumsuzlukları” yatmaktadır
  Sorumluluk içinde davranan, yaşantısında; kendi sınırlarını aşmadan, başkalarının hukukunu gözeten, insan olarak kendi hakları kadar, diğer bireylerin haklarını da göz önünde tutan, vazifesini en iyi şekilde yerine getiren, kendi malını koruduğu kadar, devletin ve komşusunun malına da sahip çıkan, kendi çıkarları kadar devletin ve milletin çıkarlarını koruyan insanlardan oluşan toplumlar, daha huzurlu, müreffeh, sağlıklı ve düzenli hayat yaşayarak bu küçük dünyamızı cennet haline getirebilirler

  Zaten; insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar geçen dönemlere baktığımızda, insanlar, topluluklar ve milletlerin dünyayı cennet haline getirmenin mücadelesini verdikleri, ancak bütün uğraşlara rağmen bir türlü bunu başaramadıkları görülmektedir

  Dünyamıza ilk gönderilen insan’ın (Hz Adem) hayat arkadaşı (Hz Havva) ile birlikte yaşadıkları, kendilerinden yememeleri istenilen “meyve” yi yemeleri ile başlayan insan nefsine konulan daha sonra kutsal kitaplarla getirilen yasaklar, helaller ve haramlar, insanoğlu’nun ilk günden itibaren “sorumluluk” bilinci içinde yaşama zorunluluğu getirmiştir

  Yavuz Sultan Selim’in deyişiyle “ Bir kişiye çok, iki kişiye dar gelen” dünyamızda herkesin “sorumluluk” bilinci içinde davranması, yaşantısında, görevinde, hizmetlerinde devamlı iyiyi, güzeli, doğruyu hedeflemesi ve bu doğrultuda örnek olması, önce kendi evini, sonra mahallesini, yöresini, köyünü, kasabasını, kentini ve ülkesi ile birlikte tüm dünyayı aynı duygu ve yaklaşımla güzel görmesi; iyi ve doğru değerlerle sevgi ve saygı içerisinde herkesle iyi geçinmesi yaşama sevincini arttıracak, hayıtından lezzet alacaktır

  Kısacası, “Sorumluluk” “insanın sözle değil, eylemle hal ve davranışlarıyla, topluma maddi ve manevi katkılarıyla eşine, dostuna, komşusuna, ilçesine, kentlisine, ülkesine ve dünyaya zarar vermeden yaşaması, ömrünün her saniyesini yararlı ve olumlu çalışmalar yaparak insanlığın yücelmesi ve ilerlemesine katkı sağlamasıdır” denilebilir
  Ahmet Güzel

  Son söz milletimizin Sorumluluk hep sizin
  Güvenmeli millete
  Uğramayın illete
  Bundan sonra ne olur
  Bu canım cemiyete
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Halkı küçük görmeyin
  Düşünmeli her beyin
  İleriye gidilmez
  Yüzlerde olursa kin
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Türkiye söz konuysa
  İşletilmeli yasa
  Birlikte göreceğiz
  Boşalacak mı kasa
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Huzur vermeli halka
  Düzelsin onda yaka
  Ah edip inlerseler
  Gitmez bilinsin taka
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Dost ve düşmanı tanı
  Boş geçirme o anı
  Eller kollar kalkmazsa
  Üzersin tatlı canı
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Vatanımın çıkarı
  Daima olsun kârı
  Yağmur gibi yağarsa
  Ne yapar söyle darı
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Yola böyle bir devam
  İçimize sokar gam
  Ya birden devrilirse
  Yere düşer birçok çam
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Önle küresel gücü
  Dili uzatmış öcü
  Tekeri patlatırsa
  Ne olacak sürücü
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Hazırla beyanname
  Silik olmasın name
  Kalem ters yazar ise
  Ne olacak haneme
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Yoksullaştırma halkı
  Böyle olamaz hakkı
  Hep geçim zorlaşırsa
  Saçta görülür akı
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Yükseltin itibarı
  İşi bırakma yarı
  Borsa tersyüz olursa
  Işık verir mi farı
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin
  Düşün fakir kesimi
  Onları anla emi
  Hasan Sancak söylüyor
  Ne olacak bu gemi
  Son söz milletimizin
  Sorumluluk hep sizin

  Hasan Sancak

sorumluluk şiirleri,  sorumluluk hakkında yazı,  sorumluluk ile ilgili kompozisyon,  sorumluluk yazıları,  sorumluluk ile ilgili yazı,  sorumluluk yazı,  sorumluluk ilgili yazı