Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan pompei helakı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  pompei helakı

  Reklam
  pompei helakı hakkında bilgi istiyorum nasıl helak oldular


  Paylaş
  pompei helakı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Pompei, Roma İmparatorluğu'nun dejenerasyonunun sembolü olan İtalya'dadır. Pompei şehri de, aynı Lût kavmi gibi cinsel sapıklıktan batmıştır.

  Târihî kayıtlar, şehrin yok olmadan evvelki hâlini, tam bir sapıklık, edepsiz*lik, son noktaya gelmiş bir ahlâksızlık olarak bildiriyor. Îsâ -aleyhisselâm-'dan yetmiş sene sonra Vezüv Yanardağı'nın ânî bir infilâki ile lavlar, bir anda kenti haritadan silmiş, ilâhî azaptan hiç kimse kaçıp kurtulamamıştır. Ahmak bed*bahtlar, alenî bir sapıklık hâlinde iken taşlaşıp kalmışlardır.


  Bu hâdise, bir anda olmuştur. Bütün ahlâksızlar, bu ilâhî azâba bir anda yaka*lanmışlardır. Kalıntıları, hiç bozulmadan günümüze kadar gelerek büyük bir ibret sergilemektedir.


  Kur'ân-ı Kerîm'de buna benzer ânî yok olma hâdiselerinden şöyle bahsedilir:


  “ (Onlara) yalnızca bir tek çığlık (yetti); ânında sönüverdiler.” (Yâsîn, 29)


  Pompei halkı da, bu şekilde ânında yok olmuştur. Yaklaşık bin dokuzyüz sene öncesinden günümüze kadar gelen o taşlaşmış bedbaht insanların çirkin manzaraları, târihin ibret tablola*rından biridir.


  Allâh Teâlâ şöyle buyurur:


  “Biz onlardan önce nice insan nesillerini helâk ettik. Sen, onlardan herhangi bir kimseyi görüyor veya onların cılız bir sesini olsun işitiyor musun?” (Meryem, 98)


  Târihin ibret dolu sahîfeleri, âdeta bir milletler mezarlığıdır. Îmansızlık, ahlâksızlık ve zulüm, milletlerin en belli başlı helâk ve yok oluş sebepleridir. Îmansız ve zâlim kavimlerin “sekerât-ı mevt”i ne müthiş bir ilâhî intikam tecellîsidir. Aradan geçen uzun asırlara rağmen bugün Pompei, sanki ahlâksız insanların taşlaşmış ibret levhalarını sergilemektedir. Sanki mânen hayvanlaşan insan siluetleri!..


  Bu ibret tecellîleri, onların hakîkatini göremeyen, hâdiseleri nefsânî bir du*yuşla seyreden idrâk mahrûmu alıklar için de basit heykellerden ibârettir.


  Yerin dibine geçen azgın, iffetsiz ve hayâsız bedbahtların mekânı Sodom-Gomore'yi ve dünyâyı kendilerine dâimâ saâdet bahşeden bir taht zanneden, nefslerini putlaş*tıran Âd ve Semûd'un o taştan oymalı ihtişamlı mâlikânelerini de bugün ancak baykuşlar şenlendiriyor!..

  alıntı