Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Allah sevgisinin faydaları nelerdir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Allah sevgisinin faydaları nelerdir ?

  Reklam
  lütfen bana yardımcı olur musunuz ?


  Paylaş
  Allah sevgisinin faydaları nelerdir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah'a Iman Ne Demektir?

  Allah Teâlâ'nin varligina ve birligine inanmak ve O'nu sifat ve isimleriyle güzelce tanimaktir
  Allah'a iman bütün dinlerin temelidir Allah'a inanma O'na dayanma ve ibadette bulunma ihtiyacı insanda yaratılıştan vardır Bu duygu insanla beraber doğmuş ve her devirde de olagelmiştir
  Allah’ın varlığının delillerinden biri de budur Çünkü fıtrat yalan söylemez İnsan fıtratında madem bir yüce Yaratıcıya inanıp dayanma O'na ibadet etme yalvarıp dileklerine karşılık bulma ihtiyacı vardır; öyleyse o yüce Yaradanin var olmaması mümkün değildir Bu fıtratın inkârı demek olur Başka hiçbir delil olmasa bile bu fıtrat ve vicdan delili Allah’ın varlığını anlamamız için kâfi bir ışıktır
  Aslında Allah’ı inkâra yeltenenler bile başları dara geldiği zaman yine Allah'a yönelmek O'ndan yârdim dilemek zorunda kalırlar Fakat darlıktan kurtulur kurtulmaz yine eski hallerine dönerler Bunun misallerini pek çok görmüş ve duymuşuzdur Bu hususa Kur'ân-i Kerim su şekilde işaret buyurmaktadır:
  "İnsana bir zarar dokunduğu zaman yan üstü yatarak yahut oturarak veya ayakta iken bize yalvarır Fakat ondan (ilticasına sebebe olan o) zararı kaldırdığımız zaman sanki kendine dokunan bir zarardan dolayı bize yalvaran o değilmiş gibi hareket eder (Eski sapıklığına devam eder)" (Yunus 12)
  "Gemiye bindikleri zaman (batma korkusundan) ihlâs ile Allah'a yalvarırlar fakat kendilerini karaya çıkarıp kurtardığımızda hemen sirk koşarlar" (el-Ankebût 65)

  Allah'a İmanın İnsana Faydaları Nelerdir?

  Allah'a inanan ve O'na sevgiyle bağlanan insanin manevî ufku kâinat kadar geniş huzuru ve neş'esi Cennet bahçesi gibi daima taze ve ölümsüzdür
  Gözlerinde iman nuru parlar sözlerinde hakikat sevgi ve neş'e çağlar
  Is ve hareketlerinde ahlâk vakar ve isabet göze çarpar
  O insanları hilkat itibariyle kardeşi bilir onlara lütuf ve merhamet gözüyle bakar
  Şefkatlidir insanların dertlerine bir karşılık beklemeden koşar Boynu büküklerin gönlünü alır yetimleri bağrına basar
  Kâinatla ve içindeki varlıklarla ünsiyet içindedir Tanış gibidir Hiçbir hâdise onu korkutmaz gözünü yıldırmaz Kalbindeki iman kuvveti ile kâinata bile meydan okuyabilir
  Allah’ın kendisine bahsettiği nimetlerden O'nun iradesine uygun şekilde faydalanır ve tadar Ölümden korkmaz Zira ölümü bir hiçlik ve yokluk kuyusu değil hakikî hayatin ve ebedî saadetin başlangıç kapısı kabul eder
  Dünyada kendini misafir bilir Misafirhane sahibi olan Allah’ın rızası ve izni dairesinde yer içer ve rahatla yasar Misafirlik müddeti bitince de bu misafirhaneden huzurla ayrılıp ebedî mekânına gider
  Allah'a inanan ve sevgiyle bağlanan kimse inançsızlığın verdiği korkunç izdirap ve elemlerden kurtulur
  Allah'a inanan kimsenin kendine de baskalarina da hiçbir zarari dokunmaz Kanunun olmadigi yerlerde bile Allah'in onu her an gördügü inanci isledigi kötülüklerin cezasiz kalmayacagi korkusu onu kötülüklerden alikor Degil kötülük bil'akis elinden geldigince herkese iyilik yapmaya faydali olmaya çalisir
  Ruhunu iyi düsüncelerle doldurur yüksek ahlâka erer içinden kötü hisleri kovar
  Allah'a inanmak ve O'na baglanmak insani ayni zamanda gerçek hürriyetine kavusturur Zira her sey'in Allah tarafindan yaratildigini bilen insan yaratiklara degil yaratana kul olur Mahlûkattan degil Hâlikdan korkar Yalniz Allah'a güvenir dayanir O'ndan ister O'na siginir Kula kul olmaz Kimseye el açip dilencilik ve dalkavukluk yapmaz

  Allah Sevgisi ve Allah Korkusu
  Islâm'in insanlara ögrettigi ilâhî esaslardan biri de Allah'i sevmek ve O'ndan korkmaktir
  Mü'min; nimeti lütfu ve keremi sonsuz olan Rabbine karsi büyük bir sevgi ve hürmetle baglanacak O'nun rahmet ve merhametinin her sey'i kusattigini düsünecek ne kadar günahkâr olursa olsun O'nun afvindan ümidini kesmiyecektir Yüce Allah'in rahmet sevgi ve sefkati sonsuz ise de bunun yaninda kahr ve azâbinin siddetli oldugunu da unutmayarak O'ndan korkacak gazabindan emin olmayacaktir
  Korkunun ifratindan yeis yani ümidsizlik dogar Pek fazla ümidlenmek ise insani gaflete atar ve âkibeti umursamamaya götürür Bu bakimdan Allah'in azâbindan emîn olmak da rahmetinden ümîd kesmek de dînimizde yasaklanmistir
  Su halde mü'minin kalbi Rabbinin huzurunda korku ile ümid arasinda O'na lâyik bir kul olma heyecaniyle çarpmalidir
  Kur'ân-i Kerîm'de mü'minlerin bu vasfina su sekilde dikkat çekilmektedir:
  "Mü'minler Allah'in rahmetini umarlar ve azâbindan da korkarlar" (el-Isrâ 57)
  "Allah'a korku ve ümid içinde dua ediniz" (el-A'râf 56) buyurulmaktadir
  Imanin kemâline delâlet eden bu hâle beyne'l-havf ve'r-recâ yani korku ile ümid arasinda olma hâli adi verilir
  Gerçekten de Allah'a olan îmanin kemâli sadece Allah'i sevmek veya sadece O'ndan korkmakla gerçeklesemez Ikisinin bir arada bulunmasi gerekir Insan sevginin verecegi nazlanma ve simarikliktan ve rahmetine güven duygusunun sevkedecegi taskinlik ve itâatsizlikten ancak Allah korkusu ile kurtulabilir
  Sadece korkunun verecegi ye's ve ümidsizlik halinden insani kurtaracak da Allah sevgisi rahmetinin genisligine ve afvinin sonsuzluguna olan inançtir Bu sebeble "Hayrin basi Allah sevgisi; hikmetin basi da Allah korkusudur" denilmistir
  Aslinda Allah'a olan sevgi kadar O'ndan korkmak da son derece tatli ve zevkli bir haldir
  Allah korkusunda nasil bir lezzet ve ruhî haz oldugu su sekilde izah edilmistir:
  "Ârif-i billâh aczden mehafetullah'dan (Allah korkusundan) telezzüz eder Evet havf'da (Allah korkusunda) lezzet vardir Eger bir yasindaki bir çocugun akli bulunsa ve ondan suâl edilse "En leziz ve en tatli hâletin nedir?" Belki diyecek: "Aczimi ve za'fimi anlayip validemin sefkatli sinesine sigindigim hâlettir"
  Halbuki bütün vâlidelerin sefkatleri ancak bir lem'a-i tecellî-i rahmettir (Allah'in rahmetinin küçük bir tecellîsidir)
  Onun içindir ki kâmil insanlar aczde ve havfullah'da öyle bir lezzet bulmuslar ki kendi havl ve kuvvetlerinden siddetle teberrî edip Allah'a acz ile siginmislar aczi ve havfi (korkuyu) kendilerine sefaatçi yapmislar" (Sözler)
  Allah'i sevmek ve O'ndan korkmak hususunda Peygamberimiz de söyle buyurmuslardir:
  - "Mü'min kimse Allah'in azab ve ikabinin miktarini bilseydi hiçbir kimse Cenneti ümid etmezdi Kâfir de Allah'in rahmetinin ne kadar çok oldugunu bilseydi hiç kimse O'nun rahmetinden ümid kesmezdi"
  - "Cennet size ayakkabinizin bagindan daha yakindir Cehennem de böyle"
  - "Sagilan süt memeye girmedigi gibi Allah korkusundan aglayan kimse de Cehenneme girmez Allah yolunda çarpisirken husule gelen tozla Cehennemin dumani birlesmez"
  - "Allah katinda iki damla ve iki izden daha sevimli bir sey yoktur
  Iki damla:
  * Allah korkusundan dolayi gözden akan yas
  * Allah yolunda dökülen kan damlalaridir
  Iki iz'e gelince:
  * Allah yolunda alinan yara izleri ile
  * Allah'in farzlarinin birini îfa ederken husûle gelen eserlerdir"
  - "Herhangi biriniz ölürken Allah'a hüsn-i zan etmeksizin (afv ve magfiret edecegini ummaksizin)allah sevgisinin yararları,  allah sevgisinin insana kattıkları,  sevginin faydaları,  sevginin faydaları nelerdir,  allah sevgisinin faydaları