Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Eğitimin insan hayatındaki yeri ve önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Eğitimin insan hayatındaki yeri ve önemi

  Reklam
  eğitimin insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında bilgi alablirmiyim


  Paylaş
  Eğitimin insan hayatındaki yeri ve önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

  İnsan;tabiatta bulunan en kıymetli varlık olma vasfına “idrak” istidadı ile erişmiştir.İdrak,eşya ve hadiseleri kavramak,aralarındaki ilişkiyi keşfetmek,yeni bir eser oluşturmak,sebep-sonuç dairesi içerisinde olayları anlamlandırmak ve kainat çarkında kendi yerini bularak kendini gerçekleştirmek için insana verilmiş en güzel hediyedir.

  İnsan bildiğini sever,bilmediğine düşman olur.Bilmenin de birkaç türü vardır.Bizim değineceğimiz tür edimsel olanıdır.Yani insanlık tarihi boyunca yeryüzüne gelmiş ve bir süre yaşayıp varlık sahasını terketmiş insanların bizlere bıraktığı miras ve devam ettirilip,geliştirilip,düzenlenip önümüze sunulan,aktarılan insanlığın kültür mirası,duyuşsal kabiliyetleri,psikolojik arkaplanı olan bilgi topluluğu.Bu bilgi topluluğuna,bilgi öbeklerine ulaşmanın en kadim yolu eğitimdir.

  Eğitim insanı insan yapan değerler silsilesini nesilden nesile aktaran çok sağlam bir araçtır.Belki de insanların toplumsal varlık olması dolayısıyle bu kurum hiçbir zaman yıkılamamıştır.Ve eğitime olan ihtiyaç hiçbir zaman tükenmek bilmemiştir ve bitmeyecektir.İnsanın keşif yoluyla kendi içine doğru bir yolculuğa çıkarak kendi kendini keşfetmesi,cevherine ulaşması açısından eğitim çok önemli unsurlara sahiptir.Bu unsurlar insanın öğrenebilme kapasitesi,öğrenmeye duyduğu açlık,merak,sorgulama,anlamlandırma eğilimleri ile sıkı bir bağ içerisindedir.

  İnsan,sorgulama sürecine dahil olması gereken yegane varlıktır.Kainatın bütün mahlukatı emrine verilmiş şerefli bir varlıktan da beklenen budur.Gerek dini inançlar için olsun gerekse türlü ideolojiler için olsun eğitimin insan hayatında yeri kıyamete kadar yerini muhafaza edecektir.Biz de elbette müslümanlar olarak buna katkı sağlama yolunda gayret sarfetmeliyiz.Selametle.. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  güzel teşekkür ederimeğitimin insan hayatındaki önemi,  eğitimin insan hayatındaki önemi ile ilgili fıkra,  eğitimin insan hayatındaki önemi ile ilgili kompozisyon,  eğitimin insan yaşamındaki önemi,  eğitimin insan hayatındaki yeri,  eğitimin önemi ile ilgili kompozisyon,  eğitimin insan hayatındaki yeri ve önemi