Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan düşük yaptım 2,5 aylıktı lohusa mıyım. kanamam kesilmişti şimdi yine başladı. kırk günümde dolmadı ne yapmalıyım. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  düşük yaptım 2,5 aylıktı lohusa mıyım. kanamam kesilmişti şimdi yine başladı. kırk günümde dolmadı ne yapmalıyım.

  Reklam
  düşük yaptım 2,5 aylıktı lohusa mıyım. kanamam kesilmişti şimdi yine başladı. kırk günümde dolmadı ne yapmalıyım.


  Paylaş
  düşük yaptım 2,5 aylıktı lohusa mıyım. kanamam kesilmişti şimdi yine başladı. kırk günümde dolmadı ne yapmalıyım. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  önce düşük nedir ve komlikasyonlarını aktarayım ayrıca loğsalık ile ilişkisini anlatayım=),

  gebeliğin 20. hftadan önce sonlanmasına abortus yani düşük denir. abortus desudua bazalis dedğimiz dokuda lokal nekroz ve kanamayla başlar. kısmen veya tamamen ayrılmış plaasenta ve ekleri yabancı cisim gibi davranır ve uterus kontraksiyonlarını başlatır. uterus kontraksiyonlarıyla serviks açılmaya başlar plasenta ve ekleri dışarı atılır. desidua ise ileriki birkaç gün içinde LOŞİ AKINTISI içerisinde atılarak abortus tamamlanmış olur..sizinki erken abortus dediğimiz gebeliğin 12. hftsaından önce olan abortustur..ve genellikle bu abortuslarda fetüs ve plasenta tam olarak atılır..eğer sizinki kriminal abortus değilse yani kendi kendinize düşük yapmadıysanız size spontan abortustur.. abortus incompletus : 20 tamamlanmış gebelik HAftasından önce gebelik ürünün bir kısmının atıldığı bir kısmının uterusta kaldığı düşüktür.. Tedavisi uterin kürtaj yapılır..
  HASTALIĞINIZ HAKKINDA TAHMİNİ BİR BİLGİ OLARAK BUNLAR SÖYLENEBİLİR::HAKKINIZDA TIBBİ BİR TANI, BİLGİYİ ANCAK DOKTOR KARAR VERİR:: EN KISA ZAMANDA BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN =))
 3. 3
  Fıkıh kaynaklarında bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verilmektedir: Nifasın / Loğusanın itibar edilmesi için, çocuğun büyük kısmının çıkması gerekir. Bu tamamen parçalar halinde de olsa loğusalık için yeterlidir. Hatta parmaklar veya tırnaklar gibi insanın yapısından bazı şeyler açıkça belli olan bir düşük ardından da loğusalık süreci başlamış olur. (bk. V. Zuhaylî, 1/466)

  Bu tespit herkes için daha kolay ve daha kesin bir yoldur. Düşük için de belli bir zaman dilimi hesabından çok, bir insan şeklini hatırlatan bir uzvun gözle görülmesi metodu daha uygun olsa gerektir.

  Eğer düşen çocuğu görme durumu olmamışsa, doktora veya ebeye sorarak karar verilebilir.

  2. Şayet düşüğün organları belirlenmiş ise, anne lohusa sayıldığından kanı kesilmedikçe cinsi ilişkide bulunmak caiz değildir. Namazları kılmaz, oruçları da tutmaz. Farz oruçları sonra kaza eder.

  Ama organlar teşekkül etmemiş ise cinsel ilişki yasak olmamakla beraber, kan devam ettiği takdirde cinsel yaklaşım sağlıklı olmaz. Bu durumda oruçlarını tutması ve namazlarını da kılması gerekir.

  Lohusalık müddeti kadından kadına değişir. Bazı kadınlarda bu süre, bir gün dahi olabilir. Lohusalık süresi, kanın kesilmesiyle son bulur. Lohusalığın asgarî süresi yoktur. Azamî süre ise kırk gündür. Doğumdan sonra kırk gün geçtiği halde kan devam ediyorsa, artık bu kan nifas kanı değil, özür kanıdır. (bk. Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, 2/331)

  3. Kürtaj da düşük çocuk hükmündedir. Çocuğun azası belli ise kadın lohusa olur.

  Düşük: İslâm Hukukunda "sakt" kelimesiyle anlatılan düşük sadece organları belirmiş olan düşüktür. Ama bütün organların belirmiş olması şart değildir. Saç ve tırnak gibi bazı organlarının belirmesi, çocuk sayılması için yeterlidir.

  Böylece bir kısım organları belirmiş çocuğu düşen kadın, bununla lohusa olur ve normal doğumla ilgili bütün hükümler onun için de geçerli olur. Meselâ iddeti sona erer, çocuk düşmeden önce gördüğü kan âdet kanı olmaz.

  Organları Belirsiz Düşük

  Hiçbir organı belli olmayan düşük, çocuk sayılmaz ve bununla çocuğa ait hükümler geçerli olmaz.

  Böyle bir düşükle gelen kan; nisaba ulaşırsa, yani âdetin en az miktarı olan üç gün sürerse ve öncesinde de bir tam temizlik geçmişse âdet kanıdır. Bu iki şarttan biri, ya da her ikisi eksikse hastalık kanıdır.

  Organları Belirgin Olup Olmadığı Bilinmeyen Düşük

  Kadın, meselâ tuvalette düşük yaptığı için, organlarının belirgin olup olmadığını bilmemesi halinde; bu düşürme olayı âdet günlerinin başlangıcına rastlamış ve bununla kan devam etmişse: âdet günleri sayısınca namaz ve orucunu kesinkes terkeder. Çünkü bu günlerinde ya âdetlidir ya da lohusadır. Sonra yıkanır ve temizlik âdeti kadar süre namazlarını şüpheli bir şekilde kılar. Çünkü lohusa olma ihtimali de vardır. Sonra âdeti kadar süre namazlarını yine kesinlik ifade eder tarzda kılmaz. Çünkü yine ya lohusadır veya adetlidir. Sonra yıkanır ve temizlik âdeti kadar süre -kırk günü doldurmuşsa- kesin tarzda kılar, doldurmamışsa dolduracak kadar sürede şüpheli bir şekilde, doldurduktan sonrakileri de kesin olarak kılar. Sonra bu minval üzere devam eder.

  Eğer âdet günlerinden sonra böyle bir düşük yapmışsa; bu düşük, temizlik günlerine rastladığı için, temizlik âdeti kadar gün namazını şüpheyle kılar. Sonra âdetine rastlayan günlerde kesin olarak bırakır. Çünkü ya lohusadır ya da âdetlidir.

  Bu son iki maddede anlatılan meselede göz önünde bulundurulan şey, şüpheye yer vermemek ve ihtiyatli olanla amel etmektir.

  Hamile kadınla cinsel ilişki, tıbbî bir sakınca tespit edilinceye kadar serbesttir.

  Özet Olarak Lohusalık

  1. Lohusalık, ağacın meyve vermesi gibi, kadının olgunluğunu, en şerefli görev olan anneliğini ve sağlıklılığını anlatan doğal bir haldir.

  2. Lohusalığın en azına sınır yoktur, en çoğu ise kırk gündür. Buna göre doğumundan bir iki saat sonra kanı kesilen ve kırk gün içerisinde bir daha akmayan kadın temizdir. İbadetini yapar, cinsel ilişkide bulunabilir. Kırk günden sonra kan aksa da temiz sayılır.

  3. Doğum yapan kadın birinci doğumunda kaç gün kan görmüşse o, onun lohusalık âdeti olur. Ondan sonraki doğumda kırk günü aşacak şekilde kan görürse, hesabını birinci âdetine göre yapar. Ancak ikinci doğumda kırk günü aşmamak üzere, birinciden farklı gün kadar kan görürse, bu âdet haline gelmiş ve âdeti değişmiş sayılır.

  4. Lohusa namaz kılmaz, oruç tutmaz, Kur`ân okumaz, Mushafa dokunmaz, mescide girmez, Kâbe`yi tavaf etmez, cima şeklinde cinsel ilişkide bulunmaz. Kılmadığı namazı kaza etmez, ama tutmadığı orucu sonra kaza eder.

  5. Organları belli düşük de çocuk sayılır ve anne onunla da lohusa olur.

  6. Organları belli olmayan düşük, âdet ya da hastalık sayılır, lohusa sayılmaz.

  7. Bir batından birden çok doğumlarda, lohusalık birinci doğumdan itibaren başlar.

  Modern Tip ve Lohusalık

  a) Gebelik ve Lohusalık:

  Gebelik yaşı, âdet yaşıyla paralellik gösterir. Bir hanımın âdet gördüğü her yaş içerisinde gebe kalma şansı vardır. Hattâ âdetten kesildiği halde bir yıl içerisinde yine gebe kalan hanımlara rastlanmaktadır.

  Gebelik süresi 280 +/-10 gündür. Ya da normal âdet gören hanımın son âdet tarihine yedi gün eklenilip, üç ay geriye gidilerek hesap edilir. Çıkan tarihten ondört gün önce, ya da sonra olabilir.

  Örnek:

  Son âdet tarihi: Yaklaşık doğum tarihi:

  5.4.1986 12.1.1987 +/-14 gün

  26.12.1986 3.10.1987 +/-14 gün

  Daha geç olabileceğini iddia edenler de vardır ama bu geçersizdir. Bu hanımlarda geç yumurtlama olmuş ve bunlar geç gebe kalmışlardır.

  Gebeliğin yedinci aydan önce sonuçlanması düşük olarak değerlendirilir.

  Doğacak çocuğun cinsiyeti, gebelik süresini etkilemez.

  (Dr.Cemal Z.Ö.)


  Sorularla İslamiyet

düşük yapıldığında lohusa ayılır mıyım,  dusuk yaptim lohusa miyim,  2 aylık düşük yaptım lohusamıyım,  lohusa kad