Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan kutsal kitap tevrat hakkında bilgi istiyorum Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  kutsal kitap tevrat hakkında bilgi istiyorum

  Reklam
  kutsal kitap tevrat hakkında bilgi istiyorum


  Paylaş
  kutsal kitap tevrat hakkında bilgi istiyorum Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tevrat - Tevrat Nedir - Tevrat Hakkında


  Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça :تورة tawrah, İbranice : תורה Torah, Yunanca: Pentateuch), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim Musa'nın Beş Kitabı olarak da bilinir Orijinal olarak İbranice yazılmıştır Tanrı tarafından Musa'ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur
  İslam öğretisinde Museviliğin kutsal kitabının Tevrat olduğu görüşü egemen olmuştur Oysa Tevrat, Musevi Kutsal Kitabını (Tanah) oluşturan 39 kutsal metnin sadece ilk beşinden ibarettir


  Kökenbilim

  Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçe'ye uyarlanışıdır İbranice "öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa" anlamına gelir
  Tevrat'ı oluşturan kitapların İngilizce ve bazı diğer Batı dillerinde kullanılan adları, Tevrat'ın 2 yüzyılda yapılmış Yunanca çevirisinden gelmiştir Yunanca ismi olan Pentateuch, penta (beş) ve teukhos (kitap) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur
  Hıristiyanlık, Tevrat'ı ve Tanah'ın diğer kitaplarını kutsal kabul eder, ancak Tanrı'nın İsa vasıtasıyla yeni bir ahit getirdiğini kabul eder Bu nedenle Musevi Kutsal Kitabını Eski Ahit olarak adlandırır Yahudilik İsa'yı ve Yeni Ahit'i kabul etmediği için Tanah'ın Eski Ahit olarak adlandırılmasını uygun bulmaz

  Musa'nın Beş Kitabı
  Tekvin, veya Yaratılış
  Dünyanın ve insanın yaratılışını, Cennetten kovuluşu, Nuh tufanını, İbrani halkının ataları olan İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf'u anlatır
  Çıkış, veya Mısır'dan Çıkış
  Yahudi halkının Musa önderliğinde Mısır'dan çıkışını ve yıllarca Sina çölünde yolunu kaybedişini, on emrin indirilişini, temel yasaların kabulünü anlatır
  Levililer
  Harun'un oğullarının kâhin atanmasını ve eski İsrail'in tapınma düzenini anlatır
  Sayılar, veya Çölde Sayım
  İsrail halkının Sina Dağı'ndan göçüp Kenan ülkesinin doğu sınırına varıncaya kadar başından geçenleri anlatır Ayrıca Kenan sınırında Tanrının Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir
  Tesniye, veya Yasanın Tekrarı
  Musa'nın ölümünden önce Moav Çölü'nde halkına verdiği öğütleri içerir

  İslam inancında Tevrat

  İslam dini Tevrat'ı kutsal kabul eder, ancak Tevrat'ın özgün metninin zamanla tahrif edildiğini ileri sürer
  Kur'an'da Tevrat'ın Allah tarafından Musa peygambere indirilmiş bir kitap olduğu belirtilir
  "Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler" (En'** Suresi, 154 ayet)
  "Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır" (Ahkaf Suresi, 12 ayet)tevrat hakkında bilgi,  tevrat istiyorum,  terathakında bilgi,  tevrat hakkında bilgi veriniz