Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan baskı günah olduğunu bildiğim halde, istemeyerek ve eşimin baskısıyla kapanıyorum.bunun bana sevabı varmıdır... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  baskı günah olduğunu bildiğim halde, istemeyerek ve eşimin baskısıyla kapanıyorum.bunun bana sevabı varmıdır...

  Reklam




  günah olduğunu bildiğim halde, istemeyerek ve eşimin baskısıyla kapanıyorum.bunun bana sevabı varmıdır...


  Paylaş
  baskı günah olduğunu bildiğim halde, istemeyerek ve eşimin baskısıyla kapanıyorum.bunun bana sevabı varmıdır... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  günah olduğunu biliyorsun nefsin istemiyor kapanmanı nefsin sana baskı yapıyor Allahın emridir örtünmek eşinde senden sorumlu örtünmeni istemesi normaldir Allah tesettürü hakıyla yaşayanlaradan eylesin kardeşim





  Nûr Sû­re­si’nin il­gi­li aye­ti mea­len şöy­le der: “Mü’min ka­dın­la­ra da söy­le, göz­le­ri­ni ha­ram­dan sa­kın­sın­lar, ırz­la­rı­nı ko­ru­sun­lar. (Yüz ve el gi­bi) gö­rü­nen kı­sım­lar müs­tes­na, zî­net (yer)le­ri­ni gös­ter­me­sin­ler. Ba­şör­tü­le­ri­ni ta ya­ka­la­rı­nın üze­ri­ne ka­dar sal­sın­lar. Zi­net­le­ri­ni, ko­ca­la­rın­dan, ya­hut ba­ba­la­rın­dan, ya­hut, ko­ca­la­rı­nın ba­ba­la­rın­dan ya­hut oğul­la­rın­dan, ya­hut üvey oğul­la­rın­dan, ya­hut er­kek kar­deş­le­rin­den, ya­hut er­kek kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut kız kar­deş­le­ri­nin oğul­la­rın­dan, ya­hut Müs­lü­man ka­dın­lar­dan, ya­hut sa­hip ol­duk­la­rı kö­le­ler­den, ya­hut er­kek­li­ği kal­ma­mış hiz­met­çi­ler­den, ya­hut da he­nüz ka­dın­la­rın mah­rem yer­le­ri­ne va­kıf ol­ma­yan er­kek ço­cuk­lar­dan baş­ka­la­rı­na gös­ter­me­sin­ler. Giz­le­dik­le­ri ziy­net­ler bi­lin­sin di­ye ayak­la­rı­nı ye­re vur­ma­sın­lar. Ey mü’min­ler, hep bir­lik­te töv­be edi­niz ki kur­tu­lu­şa ere­si­niz!’’ [24:31]


  http://www.muminem.org/kuranda-teset...iklamalar.html
  tıkla kardeş geniş bilgi için



 3. 3
  ne güzel kapanmışsın bunu zamanla alışacağın için bir daha tesettürsüz gezemiyeceksin inşALLAH sevabına gelince bunu RABBİM bilir şöyle düşün ben açık gezersem elime ne geçecek gezmezsem ne geçecek çünkü zamanımız çok az dünya geçici huzura ne zaman gideceğimiz belli değil sevgiyle duayla bacım