Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan nusayrilikte bahailikte ve dürzilikte kadının yeri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  nusayrilikte bahailikte ve dürzilikte kadının yeri

  Reklam
  nuayrilikte dürzilikte bahailikte kadının yeri ve önemi


  Paylaş
  nusayrilikte bahailikte ve dürzilikte kadının yeri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nusayrilikte Kadın:

  Nusayriliğin kadın konusunda eleştirilen yönü, kadınlara dini yönden sadece zahiri bilgilerin öğretilmesi ve kadının cemaat namazlarına alınmamasıdır. Nusayrilere göre bunun nedeni dinin gizliliğinde bulunmakta olup, Nusayrilerin kadının diğer inanç gruplarından birine mensup kişiyle evlenmesi ya da inancını açıklama konusunda herhangi bir baskıya maruz kalması durumunda buna dayanamayarak sırrı açıklayacağı, dolayısıyla dinin varlığı ve sır özelliğinin zedeleneceği inancıdır. Bunun dışında kadının fizyolojisi ve ailedeki üst düzey sorumluluklarından dolayı kadın, dinin batini yorumundan muaf tutulmuştur. Onun için Nusayrilerde kadınlara sadece zahiri dualar ( arınma, şahadet, tevekkül gibi ) öğretilir. Kadınlar namazlarda bulunmamalarına karşın, dini bayramlarda ayinlerin her aşamasında yer alırlar. Buna rağmen, toplumsal baskının nispeten çözüldüğü günümüzde, inancın dinsel metinleri ve mantığı kadınlara artık daha açık bir şekilde anlatılabilir.Kaynak: Ergin Sertel (dini ve etnik kimlikleriyle Nusayriler;107,109)


  Bahailikte Kadın:


  Bahâîler; kadını toplum hayatının tüm aşamalarında yer alması için teşvik ederler. Ancak bu teşvik Umumi Adalet Evi Kanunları mucibinde erkekler tarafından sınırlandırılır . [10] . Kadınlar, Mahalli ve Milli Adalet Ev’ine üyelik hakkına tam olarak sahiptirler. Mahalli ve Merkezi Ruhani Mahfil’lerin her ikisine de üye olabilmeleri idari işlerde tam bir hakka sahip olmaları anlamı gelir. Bahâîler, Abdülbahâ’nın bu görüşünü kabul ederler. Bu görüşün arkasında ilahi bir yol göstericilik olduğunu ve bir hikmet bulunduğunu ifade ederler. Kadınların, Dünya Adalet Evi üyeliğinden muaf tutulmaları, kadın ile erkeğin işlevlerinde eşitlik olmaması gerçeği, taraftarlardan herhangi birisinin diğerinden, yaratılışça daha üstün veya daha aşağı olduğu veya haklara sahip olmadıkları anlamına gelmemektedir.[11] Bahâî dininde kadın yeryüzünde erkekle eşit haklara sahip, dinde ve toplumda önemli yeri olan bir varlıktır. Kadın erkek herkesin ödevi, Emri tebliğ etmek ve öğretmektir. Kadının kendisi için mümkün olan en yüce mertebeden menedildiği sürece erkeğin de mukadder mertebesine yükselebilmesi mümkün görülmez . Bahâî dininde beşeri faziletlerin kadın ve erkeğe eşit derecede ait olması sebebiyle, Tanrı huzurundaki saygınlık cinsiyete değil, yüreğin temiz ve aydın olmasına bağlıdır . [12] Bahâîler, kadının ilerleme ve becerilerindeki eksikliğini, onun fırsat ve eğitimindeki eşitlik ihtiyacına bağlı olduğunu belirtirken, bu eşitlik ona verilmiş olsaydı, kadının da kabiliyet ve kapasitede erkeğin muadili olacağını savunmuşlardır. Yine Bahâîler, insanların mutluluğunun ve esenliğinin kadın ve erkeğin eşit derecede gelişmesine bağlı olarak gerçekleşeceğini, zira onların her ikisinin de birbirlerinin yardımcısı ve tamamlayıcısı olduğunu savunur . [13] Bahâullah, tüm hanımların eğitilmesini emrederek, kadın-erkek herkesin eşit haklara sahip olduğunu ve her iki cinsiyetin eğitimlerinde farklılık olmaması gerektiğini bildirmiştir. Tanrı katında cinsiyetin bir özelliği yoktur. Düşüncesi temiz, eğitimi üstün, ilmi başarıları büyük, hayırseverliği fazla olanlar ister kadın, ister erkek olsun, ister siyah, ister beyaz olsun tüm meziyetleriyle mümtaz olurlar ve bundan başka bir fark da yoktur . [14] Kadınla erkeğin eşitliği Bahâî öğretileri tarafından garanti edilse de, toplumsal rollerinin kadına yüklediği bazı kaçınılmaz sorumlulukları vardır. İstedikleri mesleği seçme hakkına sahip olsalar da kendi doğurdukları çocukların ilk öğretmeni olmak durumundadırlar . [15]
  Bahâîler kadınların iştirak etmesinin uygun olmadığı bazı meselelerin varolduğunu söylerler. Örneğin bir düşman hücumu karşısında, toplumun hararetli bir savunma içinde bulunduğu zamanlarda hanımlar askeri hizmetlerden muaf tutulmuşlardır. [16]  1. ^ Abdu’l-Baha, Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, Baha’i Publishing Trust, y.y., 1978, s. 79-80
  2. ^ Abdu’l-Baha, Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, s. 86
  3. ^ Abdu’l-Baha, Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Baha in 1911, Baha'i Publishing, 2006, s.162.
  4. ^ Abdu’l-Baha, The Promulgation, s. 182
  5. ^ Abdu’l-Baha, The Promulgation, s. 166
  6. ^ Moojan Momen, A Short Introduction To The Baha’i Faith, One World, Finland, 1997, s.40
  7. ^ Moojan Momen, A Short Introduction To The Baha’i Faith, One World, Finland, 1997, s.55

  Dürzilikte kadın:
  Geniş bir bilgi yoktur ama baskı olduğu bilinmektedir.Doğrusunu ALLAH bilir.
dürzilikte kadın,  nusayrilikte kadın