Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namazda Fatihadan önce besmele okumanın hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Namazda Fatihadan önce besmele okumanın hükmü nedir?

  Reklam
  Namazda Fatiha'dan önce besmele okumanın hükmü nedir? Cemaattekiler imamın arkasında sübhaneke okur mu? Başka okuyacağı şeyler de var mı?


  Paylaş
  Namazda Fatihadan önce besmele okumanın hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazda Fatiha'dan önce besmele okumanın hükmü nedir? Cemaattekiler imamın arkasında sübhaneke okur mu? Başka okuyacağı şeyler de var mı?


  1. İmamın Euzu besmeleyi gizli okuması sünnettir. Bu bakımdan aşikar okunmaz.

  Eller bağlandıktan sonra birinci rek'atta Sübhâneke'yi okumak, sonra da Fâtiha'ya başlamadan evvel Eûzü-Besmele çekmek. Diğer rek'atların başında da Besmele çekmek sünnettir.

  2. Zamm-ı sûreden evvel Besmele çekilmez. Yalnız İmam-ı Muhammed, hafî kırâetle kılınan namazlarda Fâtiha'dan sonra okunacak sûre başında Besmele çekilmesini caiz görür. Ancak fukahanın çoğu, okunmaması üzerinde durmuştur.

  3. İmama uyan bir kimse "Subhaneke" yi okur ve susar. Başka bir şey okumaz. Aynı şekilde diğer rekatlara kalktığında da besmeleyi okumaz. Fakat buna rağmen okursa namazı bozulmaz. Ama okumaması her halükarda en doğrusudur. (Ömer Nasuhi BİLMEN, İslam İlmihali)

  Eller bağlandıktan sonra birinci rek`atta Sübhâneke`yi okumak, sonra da Fâtiha`ya başlamadan evvel Eûzü-Besmele çekmek; diğer rek`atların başında da sadece Besmele çekmek sünnettir. Sünnete uygun olan bu şekildir.

  Malikilere göre, Fatiha ile sureden önce taavvüz (Euzubillah) ve besmele getirmek mekruhtur. Bunun delili daha önce geçmiş bulunan Enes (ra) in hadisidir. Hz. Peygamber (as) Ebu Bekir ve Ömer namaza "Elhamdulillahi rabbil alemin" ile başlarlardı.

  Hanefi mezhebine göre ise sadece birinci rekatta taavvüz (Euzubillah) okunur.

  Şafii ve Hanbelilere göre, kıraatten önce her rekatın başında "Euzubillahimineşşadanirracim" demek suretiyle gizlice taavvüzde bulunmak sünnettir.

  Hanefi ve Hanbelilere göre her rekatta gizli olarak besmele çekilir. Şafiilerce açıktan okunan namazlarda besmele açıktan söylenir.

  Buna göre Hanefiler ilk rekatta taavvüz ve besmeleyi diğer rekatlarda da sadece besmeleyi okumak sünnettir.

  Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise her rekatta taavvüz ve besmeleyi söylemek sünnettir.

  Maliki mezhebinde ise hiç bir rekatta taavvüz ve besmele çekilmez. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi- Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)
esselatu hayrun minen nevm