Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kurban kesimi esnasında yapılacaklar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  araştırmacı

  Reklam

  Kurban kesimi esnasında yapılacaklar

  Reklam
  peygamberimizin kurban kesimi dağıtılması başında durulması ve daha fazla sevabına nail olmak içi neler yapılması gerektiğine dair tavsiyeleri


  Paylaş
  Kurban kesimi esnasında yapılacaklar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurbanı yatırmadan önce hazırlığı tam yapmak

  Hz. Peygamber (asm) ayağını koyunun yüzüne koymuş, koyun kendisine gözünün ucuyla bakarken, onu kesmek üzere bıçağını bileyen birine uğradı ve:

  “Bundan önce bıçağını bileyemez miydin, yoksa koyunu iki defa mı öldürmek istiyorsun buyurdu.” (Taberanî)

  Kurbanı kıbleye doğru yatırıp kesmek

  “Kurban kesiniz; kurbanınızı da süsleyiniz. Bir kimse kurbanını tuttuktan sonra, kıbleye doğru yatırır ise onun kanı ve tüyleri, kendisi için ta kıyamete kadar bir kale olur.
  Kurban kesilip de, kanı yere damladığı zaman, onu kesen Yüce Allah’ın korumasına girer.
  Az veriniz; çok ecir alınız.” (Gunyet’üt Talibin)

  Kurban keserken besmele çekip tekbir getirmek

  Ebû Musa'dan (ra):

  "O (Peygamber Efendimiz), kızlarına kurbanlarını bizzat kendi el¬leri ile kesmelerini, ayaklarını kurbanın böğrüne koymalarını ve besmele çekip tekbir getirmelerini emretti." (Rezîn)

  Enes (ra) anlatmıştır:

  Resulullah (asm) aklı karalı alaca ve boynuzlu iki koç kurban etti. Hazret-i Peygamber’i (asm) onları kendi eliyle kurban ederken gördüm. Ayağını yanlarına basıp;

  “Bismillahi Allahü Ekber.”(Allah’ın adıyla. Allah en büyüktür) dediğini de gördüm.(Sünen-i Ebu Davud)

  Kurbanı keserken acele etmek

  Hz. Peygamber (asm) bıçağı keskinleştirmeyi ve hayvandan gizlemeyi emredip:

  “Sizden biri hayvan kestiğinde çabuk kessin” buyurdu. (İbn-i Mace)

  Kurbana eziyet etmemek

  Kurbanlık hayvana yumuşak, nazik, kibar, sevecen, şefkatli, merhametli ve incitmemeye azamî özen gösteren bir duyarlılıkla yaklaşılmalıdır.

  “Şüphesiz ki Allah her şeye karşı iyiliği yazmıştır (emretmiştir). Bu nedenle öldürürseniz iyi şekilde öldürün ve hayvan kestiğinizde kesimi iyi yapınız. Sizden hayvan kesecek kimse bıçağını iyice keskinleştirsin ve keseceği hayvana eziyet vermesin.” (Müslim)

  “Kurbanlarınıza iyi davranınız; zira onlar kıyamet günü sizin binekleriniz olacaktır.” (Gunyet’üt Talibin)

  İbn Sirin anlatıyor:

  Ömer (ra) kesmek için koyunu ayaklarından çekip sürükleyen bir adam görünce ona:

  “Yazıklar olsun sana! Koyunu ölüme güzel götür.” dedi. (Nesâi, Hâkim)

  Kurban kesilirken başında hazır bulunmak

  “Ey Fatıma! Kurbanlığının başında durup hazır ol. Çünkü onun kanının ilk damlasıyla geçmiş günahların bağışlanır.” Hz. Fatıma:

  “Ya Resulallah! Bu biz ehl-i beyte mi hastır yoksa hem bize hem de diğer müslümanlara mı? dedi. Resulullah (asm):

  “Bilakis hem bize ve hem de diğer müslümanlara” buyurdu. (Bezzar Ebu’ş Şeyh İbn Hıbban)

  Kurbanı namazdan önce kesmemek

  Uveymir İbnu Eşkar’ın (ra) anlattığına göre; kurbanını bayram namazından önce kesmiş, sonra da durumu Resulullah’a (asm) açmıştır. Peygamber Efendimiz (asm) de kendisine:

  “Kurbanını iade et (yeniden kes, o kurban yerine geçmez)” cevabında bulunmuştur.” (Kütüb-i Sitte)

  “ Namazdan önce kurban kesmiş olan (bilsin ki kestiği kurban değildir, ailesine et takdim etmiştir), yeniden kessin!” (Buhari, Müslim)


  Kurban eti napılır?


  Kesilen hayvanın eti, yaklaşık olarak 3`e ayrılır. 3`te bir kısmı ev halkı için ayrılır, üçte biri akraba ve komşulara dağıtılır. Kalan üçte biri de fakir ve muhtaçlara yollanır. Bu taksim şekli mendubtur. Fakat kesen şahıs zenginse, tamamını veya çoğunu fakirlere dağıtabileceği gibi, orta halli veya kalabalık ise, çoğunu veya hepsini evinde kendi için de bırakabilir. Kurbanda esas olan kan akıtmaktır. Bu yapılmadan kurban vecibesi yerine getirilmiş olmaz. Bu sebeble kurbanlık koyunu alıp kesmeden canlı olarak tasadduk etmekle kurban borcu ifa edilmiş sayılmaz. Kurban etinden Müslümanlara yedirmek lâzımdır. Kâfire yedirmek ise mekruhtur. Fakat kesilirken veya yenirken üzerine gelmişse yedirilmesinde kerahet yoktur. Kurbanın etini ve derisini satıp parasını almak da mekruhtur.Yapıldığı takdirde alınan para tasadduk edilmelidir. Kurban derisi çeşitli hayır yerlerine verileceği gibi, evde bırakılıp seccade de yapılabilir. sorularlaislam
 3. 3
  Kurban bayramı yaklaşınca tv deki o görüntüler a gözümün önüne geliyor Kurban mı kesiliyor hayvanlara işkencemi çektiriliyor anlaşılmıyor bazı görüntülerde.İnşallah bu Kurban bayramında o tarz görüntüler görmeyiz.
esselatu hayrun minen nevm,  kurban kesilirken yapilacaklar,  kurban keserken yapilacaklar,  hz muhammedin zamanında kurban ke,  kurbankesilirken yapicaklar,  kurban kesiminden sonra yapılacaklar