Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Çevremizde bulunan dini motifler ve tarihçesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Çevremizde bulunan dini motifler ve tarihçesi

  Reklam
  çevremizde bulunan dini motifler ve tarihçesi


  Paylaş
  Çevremizde bulunan dini motifler ve tarihçesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Açıklamalı çevremizde bulunan dini motifler ve tarihçesi

  Edebiyatımızda Dini Motifler
  Edebiyatımızda dini motifler önemli yer tutmaktadır. Çünkü Müslümanlığı biz en iyi şekilde anlamış ve anlatmış bir ulusuz. Dolayısıyla, kültürümüzün her öğesine dinimiz etkileri sinmiştir. Edebiyatımız da bundan nasibini almıştır.
  Edebiyatımızda dini motifleri iki açıdan ele almak mümkündür. Birincisi çok kısa olarak şöyle açıklanabilir: Dilimizde dini kelime ve kavramlar etkili bir şekilde yer aldığı için, hemen her edebi eserde bu kelime ve kavramlara rastlamak mümkündür. Ayrıca, değer hükümlerimiz açısından da durum farklı değildir. Helal haram, doğru, yanlış, günah, sevap, hayırlı, hayırsız gibi diğer hükümlerinin şekillenmesinde dinimizin etkisi vardır. Bu kelimeler ise edebi eserlerde sıkça kullanılmaktadır.
  Dinin edebiyatımıza ikinci etkisi ise özel bazı edebi türler ortaya çıkarmasıdır.
  Örf ve Adetlerimizde Dini Motifler
  Örf ve adetlerimiz kültürümüzün etkili öğeleri arasında yer alır. Onlar da milletimizin uzun yıllar yaşadıklarının birer ürünüdürler. Örf ve adetlerimizin oluşmasında dinin etkilerini de görmek mümkündür.
  Büyüklere saygı göstermek, küçüklere sevgi ile yaklaşmak. Darda olan yardım etmek. Komşular arasındaki yardımlaşmak, misafire ikramda bulunmak, hastaları ziyaret etmek. Bayramlaşmalar, kabir ziyaretleri. Allah’ın emriyle gelin alıp vermek, gelin evine Kuran hediye etmek, kurban kesmek, düğünlerde kutlamalar vb. bizim güzel örf ve adetlerimizdendir. Bunların hepsinde dinimizin öğütlerinin katkıları bulunmaktadır.
  Musikimizde Dini Motifler
  Türk kültüründe dini duygu ve düşünceleri anlatmak için de musiki kullanılmıştır. ilahiler, nefesler ve dini içerikli şarkılar bestelenmiştir. Sonuçta, Türk Tasavvuf Musikisi ortaya çıkmıştır. Dinin musikimiz üzerindeki etkilerine bir örnek olarak aşağıdaki ilahiyi inceleyebiliriz.
  MİMARİMİZDEKİ DİNİ MOTİFLER
  Mimari üzerinde dinin etkisi yadsınamayacak kadar büyüktür. Bunun en güzel örneklerini ibadethanelerde görürüz. Bütün dinler kendi ibadethanelerini özenle ve ulaşabildikleri en yüksek ustalıklarla yapmışlardır. Bu eserler, o kültürün simgesi haline gelmişlerdir. Örneğin, Türkiye ile ilgili tanıtım resimlerinde en çok
  yer alan görüntülerin arasında birer sanat harikası olan camiler ve minareleri gelmektedir.
çevremizde bulunan dini motifler içeren yapılar,  çevremizde bulunan dini motifler,  dini motifler içeren yapılar,  çevremizdeki dini motifler,  dini motifler tarihçesi,  dini motifler ve tarihçeleri,  mumine misafir soru cevaplari 27303 cevremizi bulunan dini motifler tarihcesi