Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İmam nikahı bozuldu mu ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  GüLçiN

  Reklam

  İmam nikahı bozuldu mu ?

  Reklam
  kocam benim yüzüme bakarak 4 kere seni boşadım dedi geçerlimidir ? nikah bozuldu mu ?

  Teşekkürler.


  Paylaş
  İmam nikahı bozuldu mu ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Eğer eşiniz aşağıdakilerden biriyle sizi boşamışsa talak geçerli olmaz.Aksi halde olur.

  1- Zorlananın Talakı: Zorlanan kişinin kendi ihtiyari yoktur İrade ve ihtiyar ise teklifin esasıdır Bunlar yok olunca teklif de kalkar Zorlanan kişi yaptığı işten sorumlu tutulmaz Yüce Rabb'imiz Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyuruyor:


  "Gönlü imanla dolu olduğu halde, zor altında olan kimse müstesna:
  ' (16 NAHL, 106)

  Hadisi şerifte ise Rasulullah(as) şöyle buyurmuştur: "Hata, unutmak ve zorla yaptırılan suçların cezası ümmetimden kaldırılmıştır"

  Bir çok sahabe, Maliki, Şafi, Hambeli mezhepleri bu görüştedirler


  2- Sarhoşun Talakı: Sarhoş, aklından yoksun olduğu için deli ve çocuk hükmündedir Dolayısıyla sarhoşun talakı geçersizdir Yüce Allah(cc), sarhoşun ibadetini geçersiz saymaktadır

  "Ey iman edenler, sarhoşken ne söylediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın"
  (4 NİSA, 43)

  Birçok sahabe, sarhoşun talakının geçerli olmadığında birleşmiştir Hz Osman(ra) da sarhoşun boşanmasına itibar etmezdi Şevkani şöyle demiştir: "Aklı giden sarhoşun boşamasının bir hükmü yoktur Çünkü, teklifin muhatabı olan, akıldan mahrumdur Şari, sarhoşa verilecek cezayı tayin etmiş olup, kendi görüşümüzle bu sınırı aşarak ceza olsun diye talakının geçerli olduğunu söyleme ve neticede sarhoşa iki şekilde ceza verme hakkımız yoktur"

  3- Kızgın Kimsenin Talakı: Kızgın kimse, ne söylediğini düşünmeyip kendisinden çıkan sözü bilmez Bu bakımdan talakı geçerli olmaz Çünkü iradeden yoksundur
  Ahmed, Ebu Davut, İbn Mace ve Hakim'in Hz Aişe (ranha)'den rivayet ettikleri bir hadiste Rasulullah(as), "ığlak halinde boşama ve köle azad etme geçerli değildir' buyurmuştur
  "Iğlak" kelimesi kızgınlık, zorlama ve delilik hali olarak tefsir edilmiştir Zad-ül Mead'da İbn Teymiyye şöyle demiştir "ığlak kelimesinin hakikati, kişinin kalbinin kapanarak ne söylediğini bilmemesi ve konuştuğunu kasdetmemesidir Bu kimsenin kast ve iradesi kapanmıştır Zorlananın ve delinin talakı ile sarhoşluk ve kızgınlık sebebiyle aklını giderenin talakı bu kısma girer Hatta ne söylediğini bilmeyen söylediğinde kasıt bulunmayanın talakı da bunun gibi olup geçerli sayılmaz"
  Bu kızgınlık ne söylediğini bilmeyecek derecede aklı gidenin kızgınlığıdır Ne söyleyip ne kasdettiğini bilen kişinin kızgınlığında ise talak vaki olur


  4- Şaka Yapanla Hata Yapanın Talakı: Şaka
  ciddiyetten uzak olduğu için şaka ile yapılabilecek her akit fasittir Şakada azim söz konusu değildir Bu nedenle, şaka ile talak yapmak geçersizdir Çünkü, yüce Allah(cc) şöyle buyuruyor:

  "Şayet boşamaya kararlı (azimli) iseler, bilsinler ki Allah şüphesiz işitir ve bilir" (2 BAKARA, 227)

  Talak, niyete muhtaç bir iştir Şaka yapanın ise, boşamaya ne azmi ne de niyeti vardır
  Buhari'nin İbn Abbas tan rivayet ettiğine göre, 'Şüphesiz talak bir ihtiyaçtan dolayı yapılır buyrulmuştur
  Gerçi senedi hakkında ihtilaf olan ve Tirmizi'nin hasen, Hakim'in sahih kabul ettiği bir Hadisi Şerifte şöyle buyruluyor:
  "Üç şey vardır ki, bunların ciddisi ciddi şakası da ciddidir Bunların birincisi nikah, ikincisi boşanma, üçüncüsü de bir adamın boşamış olduğu karısına tekrar dönmesidir"
  Bu hadiste dikkat edilirse, fiil söz konusudur Yani bu sayılan durumlarda eylem yapılmıştır, şakayı aşmıştır Bizim kastettiğimiz sözle yapılan şaka ve bu şaka sonucunda kadının evi terk etmesidir
  Hata ile yapılan talaka gelince; bu kimse söylediği sözle talakı kastetmemiş, sadece ağzından hata ile bu kelime çıkmıştır
  Ancak şurası da bir gerçektir ki; talak konusu şaka ve eğlenceye alınamaz

  5- Dalgın ve Unutan Kimsenin Talakı: Dalgın ve unutanın talakı, hata ve şaka yapanın talakı gibidir

  6- Şaşkın Kimsenin Talakı: Şaşkın kimse, kendisine isabet eden ani bir olay karşısında ne söylediğini bilmeyen kimsedir ki, bu olay onun aklını giderir ve fikirlerini saptırır Deli, bunak ve baygın kimsenin talakı vaki olmadığı gibi bunun da talakı vaki olmaz Yine bunun gibi aklına yaşlılık, hastalık veya ani bir musibetten dolayı bir noksanlık gelen kimsenin talakı da vaki olmaz
 3. 3
  ALLAH c.c razı olsun bilmeyen o kadar kişi var kiimam nikahının bozulması,  nikah bozulması,  dini nikahın bozulma halleri,  imam nikahı bozulması,  imam nikahi bozulmasi,  eşim imam nikahını bozdu,  nikah bozulma halleri