Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadınlar ay halindeyken mezar ziyareti yapabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadınlar ay halindeyken mezar ziyareti yapabilir mi?

  Reklam
  kadınlar ay halindeyken mezar ziyareti yapabilirmi


  Paylaş
  Kadınlar ay halindeyken mezar ziyareti yapabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  .kabir ziyareti konusunda rivayet edilen ve muteber kaynaklara girmiş bulunan başlıca hadisleri aktaralım:
  a) Size kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım, Muhammed'e anasının kabrini ziyaret izni verildi, artık siz de kabirleri ziyaret edin; çünkü bu size âhireti hatırlatır. (Tirmizî)
  b) İbn Ebî Müleyke anlatıyor: Bir gün Hz. Âişe kabristan tarafından çıkageldi, kendisine sordum:
  - Ey müminlerin anası! Nereden geliyorsun?
  - Kardeşim Abdurrahman'ın kabrinden geliyorum.
  - Resûlullah (s.a.) kabir ziyaretini yasaklamadı mı?
  - Evet, kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştı, fakat sonra izin verdi. (Sünenü'l-Esram).
  c) Resûlullah durmadan kabirleri ziyaret eden (işleri güçleri kabirleri ziyaret etmek olan) kadınları lanetlemiştir. (İbn Mâce, Tirmizî).
  d) Hz. Âişe sevgili eşi Efendimize soruyor:
  - Kabirleri ziyaret ettiğimde ne diyeyim yâ Resûlallah?
  - Şöyle de: "Bu yerlerin mümin sakinlerine selam olsun! Biz de Allah dilerse size katılacağız. Size de bize de Allah'tan âfiyet (af ve iyilik) diliyorum! (Buhârî, Müslim).
  e) Hz. Fâtıma her Cuma günü amcası Hamza'nın kabrini ziyaret eder, orada namaz kılarak Rabbine ibadet ve amcası için dua eder, ağlardı. (Hâkim)

  Konu ile ilgili olup yukarıdakileri bir şekilde tekrarlayan, destekleyen başka rivayetler de vardır. Bu hadislerin bazları, rivayetleri sağlam olmamakla tenkit edilmiştir. Sağlam olanlar arasındaki çelişki de "önce şu sebeple yasaklandı sonra şu sebeple izin verildi" denilerek giderilmiştir. Kadınların kabir ziyaretleri konusunda lânet hadisi bulunmakla beraber Hz. Fâtıma, Hz. Âişe gibi büyüklerimizin kabir ziyaretlerine dair sağlam rivayetler de vardır. Bunların karşısında lanet hadisi, "ziyaret konusunda aşırı gidenler, diğer vazifeleri aksatanlarla ilgilidir, genel değildir" şeklinde yorumlanmıştır.
  Sonuç olarak kadınların ve erkeklerin normal ölçülerde kabir ziyaretleri meşrudur; buna İbn Hazm gibi, "Hayatta bir kere olsun ziyaret vacibdir" diyenler bile olmuştur (Şevkânî, Neylü'l-evtâr, V, 117-120).
  Kabir ziyaretinin asıl amacı ibret almak, ölümü ve âhireti hatırlamak olmalıdır. Ölüler için selam vermek, dua etmek, sevab onların olsun diye çeşitli ibadetler yapmak da meşrudur. Kabristan'da, özellikle mezara karşı namaz kılmak, ölü kim olursa olsun ondan bir şey istemek caiz değildir.


  Kadın-erkek herkes kabir ziyareti yapmalı.
  Kabir ziyaretinde taşkınlık yapmaktan bağırıp çağırmaktan kaçınmalı.
  Selam vermeli.
  Ölümü dünyayı ahireti düşünmeli. İç muhasebesini yapmalı.


  Kadınların kabir ziyaretinde yukarıda yazanların dışında başka bir kural yoktur. Ölüme dolayısıyla Allah'a isyan edercesine ağlamak taşkınlık yapmak yanlıştır. Bunun dışında ister adetli olsun, ister hamile olsun, isterse başı açık olsun kadın kabir ziyareti yapabilir.
  Tövbe tövbe ölülere sapık muamelesi yapan bazı uydurma hadisler var lütfen hem beyninizi hem dinimizi böyle şeylere inanarak zedelemeyin. 3. 3
  Kadının hayız olması kabir ziyareti yapmasına engel değildir .Kadın mezarlık ziyaretinde taşkınlıktan kacınmalı bağırmamalı,öncelik ile mezarlıga girişte selam vermeli,ölümü hatırlamalı ve dünyalık konuşmamalıdır.
adetliyken kabir ziyareti yapılır mı,  adetliyken mezar ziyareti yapılır mı,  adetliyken türbe ziyareti,  regl iken kabir ziyareti yapilir mi,  ay halinde mezar ziyareti,  adetli iken kabir ziyareti yapılır mı,  adetliyken türbe ziyaret edilir mi