Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Şeytanın bu sıfatı hangisidir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Şeytanın bu sıfatı hangisidir?

  Reklam
  Allah Teâlâ şeytanı bu sıfatla tanıtmıştır. Kalbi boş bulunca ona saldıran, vesvese veren, kalp zikre geçince hemen sinip kaçan demektir. Şeytanın bu sıfatı hangisidir?


  Paylaş
  Şeytanın bu sıfatı hangisidir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hannas ve Vesvas sıfatlarıdır.

  Vesvâs vesvese veren anlamında isimdir masdarı visvâs'tır. İşi gücü vesvese vermek olduğundan şeytâna vesvâs denmiştir.

  Hannâs geri kalmak sıkılmak daralmak anlamındaki hunûs kökünden mübalağa sıfatıdır. Geri kalan kötülüğe sürüklemek için insanı arkasından izleyip döne döne vesvese veren anıldığı zaman sıkılan şeytân ve şeytân ruhlu insandır. Vesvese verecek şeytân veya insan hep insanın ardında gezer fırsat bulup onu kandırmağa çalışır. Saîd ibn Cübeyr de: "İnsan Rabbini anınca şeytân geri kalır çekilir; Rabbinden gaflet edince ona vesvese verir." demiştir.

  Ebû Hayyân'a göre: Vesvâs'ın şeytânın adı olduğu söylenmiştir ama vesvese fısıldayan şehvetlere de vesvâs denilir. Yasaklanan nefsin hevâsıdır. el-Hannâs vesveseci sinsi şeytândır. Her insanın kendisini kötülüklere sürüklemeğe kötü işleri gözünde süslü göstermeğe çalışan bir şeytânı vardır. Peygamber (s.a.v.): "Sizden hiç kimse yoktur ki kendisine bir karîn (cin arkadaş) görevlendirilmiş olmasın." buyurmuş.

  - Yâ Resûlallah ya sen (senin de karînin var mı).? demişler.

  - Evet var ancak beni ona galip getirdi. Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor demiş." (Dârimî Rikak: 25; İbn Hanbel Müsned: 1/385397401460) 3. 3
  Kayıtsız Üye
  şeytanın en büyük sıfatı nedir 4. 4
  Allahın şeytanı tanıttığı en büyük sıfatı kibirdirşeytanın sıfatı,  allahın şeytanı tanıttığı sıfat,  seytanin sifati,  ŞEYTANIN SIFATI NASIL,  esselatu hayrun minen nevm,  allah teâlâ şeytanı hangi sıfatla tanıtmıştır,  şeytanin sifati