Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan bir kadının en az bilmesi gereken dini konular Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  bir kadının en az bilmesi gereken dini konular

  Reklam
  bir kadının en az bilmesi gereken dini konular


  Paylaş
  bir kadının en az bilmesi gereken dini konular Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Allah (kendilerini) erkeklere benzeten kadınları ve kadınlara (kendilerini) benzeten erkekleri lanetlemiştir."
  Müslüman Kadının Bilmesi Gereken Hususlar Resul-i Ekrem (s.a.a) kızı Hz. Fatıma'ya (s.a) hitaben şöyle buyurmuştur: "Ey Fatıma her hangi bir kadın güzel bir şekilde süslenir ve güzel bir elbiseyle evinden çıkarak insanların dikkatini üzerinde toplar ve kendisine bakmalarını sağlarsa yedi göğün ve yerlerin melekleri ona lanet eder ve ölüp de cehenneme girinceye kadar Allah'ın gazabına mazhar olur. (Elbette tevbe edip dönüş yapar ve bir daha tekrarlamazsa o başka.)"
  İmam Sadık (a.s): "Bir insanın alçalıp rezil olması için onu meşhur edecek (yani başkalarının dikkatini üzerinde yoğunlaştırıp parmakla gösterilecek duruma getirecek) bir elbise giymesi yeterlidir."

  Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: "Kalın olan (vücudu göstermeyen) elbiseler giyin; zira elbisesi ince olanın dini de ince (gevşek) olur."

  Hz. Ali (a.s) Resul-i Ekrem (s.a.a)'den şöyle duyduğunu naklediyor: "Zamanların en kötüsü olan ve kıyametin yaklaştığı bir zaman olan ahırüz-zamanda bir çok kadınlar olacak ki örtülü oldukları halde çıplaktırlar; süslerini gösterirler; dinden çıkıp fitnelere girerler; şehvetlere yönelirler; nefsani lezzetlere koşarlar ve haramları mubah kılarlar. Onlar cehenneme girip orada ebedi olarak kalacaklardır. (Bütün bunlar tevbe edilmediği takdirdedir tabi.)"

  Bir hadiste şöyle geçmektedir: "Allah Resulü (s.a.a) kadınları dışarıya çıkarken başkalarının dikkatini üzerinde toplayacak elbiseler giymekten ve ses çıkaracak takılar takmaktan nehyetmiştir."

  Resul-i Ekrem (s.a.a)'den yine şöyle rivayet edilmiştir: "Kadın zarar görmeye müsait bir varlıktır; şeytan onun yanı başını kesiverir. (Onun için ya dışarıya çıkmamalı yada çıktığında çok dikkatli olmalıdır.)"

  Hz. Emir-ül Mû'minin (a.s): "Güzelliğin zekatı iffetli ve hayalı olmaktır."
  Yine şöyle buyurmuştur: "Haya ve iffet iman adabındandır; hür insanların özelliği ve iyi insanların sıfatıdır.
  Evet haya ve iffet kadın-erkek bütün insanlar için önemlidir ve iman ve hürriyetin bir simgesi durumundadır; ancak kadınların taşıdığı tabii ve fiziksel yapılarından ve insanları etkileyecek özelliklerinden dolayı haya ve iffet onlarda daha bir önem taşımaktadır. Bu yüzden de Allah Resulü (s.a.a)'den şöyle rivayet edilmiştir: "Haya on kısma ayrılmıştır; bunların dokuz kısmı kadınlara bir kısmı ise erkeklere verilmiştir."
  Evet kadının iffetli ve hayalı olması toplumun iffetli ve selametli olması demektir; ama Allah korusun kadının iffetsizliği toplumun kötülüklere ve fesada sürüklenmesi ve selametini kaybetmesi demektir. İşte bu hakikat dikkate alınarak bazı hadislerde "Kadın şeytanın bir tuzağıdır"[34] tabiri kullanılmıştır. Bu sözden maksat kadının yerilmesi ve kötülenmesi değil onun çok dikkatli olması ve şeytanın bir tuzağı haline gelmekten kendisini koruyup kollaması gerektiğidir. Aksi halde hem kendisi hem de toplumu fesada sürüklemesi kaçınılmaz olur. Nasıl ki maalesef günümüzde büyük ölçüde öğle olmuştur. Allah kadın-erkek cümlemizi şeytanın ve nefsimizin şerrinden korusun. Amin!

  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kim namahrem bir kadınla tokalaşırsa Allah-u Teala'yı gazaplandırır."

  Şimdi bir bu hadisi şerifi dikkate alın; birde bazılarının getirdiği bahaneleri. Eğer tokalaşmazsak ne derler? Aman kırılırlar küser öfkelenirler gerici derler. Hadi bakalım Allah'ın gazabını almak azabını hak etmek mi daha önemlidir yoksa neye kızıp neye öfkeleneceklerini bilmeyen bir gün dost bir gün düşman olan zayıf ve zavallı mahlukatın rıza ve gazabını kazanmak mı?! Karar sizin!

  İmam Cafer-i Sadık (a.s): "Hiç bir kadının evinden dışarı çıkarken elbisesine güzel koku sürmemesi gerekir."
  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Bir kadın kocasından başkası için güzel koku sürünürse; cenabetinden yıkandığı gibi yıkanıp o kokuyu vücudundan temizlemediği müddetçe namazı kabul olmaz." (Yani o namaz boynundaki vazifeyi kaldırsa da o namazdan sevap almaz.)

  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kadının kocasından başkası için güzel koku sürünmesi ateş ve zilleti satın alması demektir."
  Evet bu hadislerin ne demek istediği ve neden bu kadar bu meselelere dinimizde önem verildiği açıktır. Zira kadın ve erkek Allah'ın belirlediği ölçüler dahilinde hareket ederlerse bir taraftan toplum her türlü fesad ve şaibeden uzak kalırlar; diğer taraftan aile ortamında karı-kocalar birbirlerine daha çok ısınır ve bağlanırlar ve tabii ihtiyaçlarını Allah-u Teala'nın helal kıldığı sınırlar dahilinde bertaraf ederler. Bugün ailelerdeki huzursuzlukların büyük bir kısmı işte bu İlahi ikazların dikkate alınmamasından kaynaklanmıyor mu?!

  İmam Bakır (a.s): "Kadının (aile ortamında) kendini bakımsız tutması yakışmaz; boynuna asacağı bir kolyeyle eline süreceği birazcık kınayla da olsa kendisini süssüz ve ziynetsiz bırakmasın."

  İmam Cafer-i Sadık (a.s): "Sizin en iyi kadınlarınız kokusu güzel ve yemeği (yemek yapması) güzel olan kimsedir..."
  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Üç (ses) perdeleri yırtarak Allah-u Teala'nın huzuruna varır; (Allah'ı hoşnut eder). -Âlimlerin kalemlerinin sesi mücahidlerin ayak sesleri iffetli kadınların iplik dokuma elbise dikme sesleri."

  İşte zahirde önemsiz gözüken ama kadınların yapı ve tabiatına uygun şeylerle uğraşmasının Allah katındaki önemi. Elbette hadiste söylenen şey bir örnek olarak verilmiştir.

  Biz bu bölümü yine uyarı niteliğini taşıyan birkaç hadisle noktalıyoruz;

  Resul-i Ekrem (s.a.a): "En kötü kadınlarınız hayadan yoksun (kocasına karşı) dili uzun ve ağzı bozuk olan kimsedir."
  Bir başka hadisinde şöyle buyurmaktadır Efendimiz (s.a.a): "Kadınlarınızın en kötüsü temizliğine dikkat etmeyen inatçı ve (kocasına karşı) asi olan kimsedir.
  Yine şöyle buyurmaktadır: "Kadınlarınızın en kötülerinden birisi kötülükten kaçınmayan kinci olan kimsedir."