Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan mukabele okurken her gün kısa bir dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  mukabele okurken her gün kısa bir dua

  Reklam
  mukabele okurken her gün yapabileceğim kısa bir ua önerirmisiniz


  Paylaş
  mukabele okurken her gün kısa bir dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Örnek Dua Metni


  الحمد لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ*

  وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَع۪ينَ*  Hamd sana şükür sana. İman ettik buyruklarına. Ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Ulaştır bizi mutlu yoluna, ulaştır bizi nimet verdiklerinin yoluna. [2]

  Allah’ım!

  Biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bîkarar ettin. İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruya ilet. Neşe’ni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz.[3]

  Allah’ım!

  Felekleri nura, melekleri sürura, âlemleri huzura kavuşturan Muhammed aşkına, dergâh-ı izzetine[4] uzanan günahkâr ellerimizi boş çevirme ya Rabbi! Sen affedicisin, affı seversin bizi de affeyle! [5]Âmin diyen dillerimizi nar-ı cahîm’inden[6] âzâd eyle Allah’ım!

  Biz nefsimize zulmettik, sana isyan ettik. Eğer bize acımaz, bizi bağışlamazsan, biz bu dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz.[7]

  Kabul olmayan duadan, faydası olmayan ilimden, Müslümana hiç yakışmayan tavır ve hareketlerden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, sana sığınıyoruz[8], muhafaza eyle ya Rabbi!

  Allah’ım!

  Bizleri kendisini bilen, habibini seven, rızana eren kullarından eyle.

  Seni zikretmeyi, sana şükretmeyi, sana güzelce ibadet etmeyi cümlemize nasip eyle![9]

  İmanımızı zengin, işimizi düzgün eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi!

  Kalplerimizi imanınla birleştirdin, sevgin ile zinetlendirdin, gönüllerimizde inananlara karşı hiçbir kin ve nefret, kırgınlık ve dargınlık bırakma.[10]

  Allah’ım!

  İmanımıza güç ve kuvvet, vücudumuza sağlık ve afiyet, gönlümüze sevgi ve şefkat, kazançlarımıza bol bereket nasip eyle!

  Geçmişlerimize rahmet eyle, hayatta olanlarımıza huzur ve mutluluk bahş eyle ya Rabbi!

  Günahlarımızı affeyle, seyyiatımızı mahfeyle, bizleri razı ve hoşnut olduğun kullarından eyle ya Rabbi!

  Allah’ım!

  Bizleri yoktan var ettin, gönlümüzü imanınla, ufkumuzu Kur’an’ınla, aydınlattın. İşte bu Nur-u Kur’an[11] ile huzuruna geldik. Bizi, anne ve babamızı, üzerimizde hakkı olanları, bizden dua bekleyenleri bağışla, mahzun eyleme Allah’ım!

  Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek rahmetine, ruhumuzu coşturacak sevgine muhtacız,

  Ey İstediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretine sahip olan, ulu Allah’ım!

  Dilediğini aziz kılar (yüceltir), dilediğini de zelil kılar (alçaltırsın). Mülk senindir, söz senin… Sen her şeye kadirsin Allah’ım![12]

  Okunan hatm-i şerifi[13] ..… استعيذ بالله فتقبلها ربها بقبول حسن ayet-i kerimesinin[14] sırrına mazhar eyle, kabul eyle ya Rabbi!

  Hâsıl olan sevabı, iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, hülasa-i mevcudat[15], seyyidü’l- beşer[16], Resullerin incisi, peygamberlik zincirinin son halkası, rasulü’s-sekaleyn[17], imamü’l-harameyn[18], hatemü’l-enbiya[19], Muhammed Mustafa (sav) efendimizin, mübarek, muazzez ruh-u tayyibelerine[20] hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi!

  Hâsıl olan sevabı, Hz Âdem’den Hz Muhammed (sav)’e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, tabiînin, tebe-i tabiînin, evliyanın, asfiyanın, dini Mübin-i İslam’a hizmet etmiş ulemanın[21], sulehanın[22], şühedanın[23] aziz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi!

  Hâsıl olan sevabı, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, arkalarından bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, kalmışsa bile kendi dünyasına dalmış, ehl-i imanın[24] da ruhlarına hediye eyledik, hissedar eyle ya Rabbi!

  Ya ze’l-Celal-i ve’l-İkram![25]

  Özellikle bu hatm-i şerifi okuyan kardeşlerimizin ve şu anda el açıp; (Amin!) diyen cemaat-i Müslimîn’in ahirete göçen anne, baba, kardeş ve akrabalarının da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

  Allah’ım!

  Bize dünyada dirlik ve düzenlik, ahirette de iyilik ve güzellik bahş eyle.[26]

  Evlatlarımızı hayırlı eyle, bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizi ve soyumuzdan gelenleri namaz kılanlardan,[27] sana hakkıyla kul olanlardan eyle.

  Bizi, anne ve babamızı ve bütün inananları hesabın görüleceği o günde rahmetinle karşıla. [28]Ey rahmeti bol olan Allah’ım!

  Bizi sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle, Kur’an’a hadim millet eyle, Müslüman olarak yaşamayı, iman ile huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi!

  Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle.[29] Göz açıp kapayana kadar bile olsa, bizi bize ve bir başkasının eline bırakma, [30]hıfz-ı emanına al ya Rabbi!

  Evlatlarımızı İslam’a, Kur’an’a, hakka, hakikate, dine, diyanete, memleket ve milletimize hizmet edenlerden eyle.

  Hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi!

  Allah’ım!

  İslam’a ve Müslümanlara yardım eyle. Güvenlik güçlerimizi ve Ordularımızı karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde daima muzaffer eyle. Birlik ve beraberliğimizi bozdurtma. Birlik ve beraberliğimize kastetmek isteyenlere fırsatlar verme ya Rabbi!

  Görünür görünmez kazalardan, takat yetmez, akla hayale gelmez belalardan, memleketimizi, milletimizi ve bütün İslam âlemini lütfunla esirge ve muhafaza eyle ya Rabbi!

  Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’in sevgi ve muhabbetini gönüllerimize rızık olarak bahşeyle. Bu sevgi ile yaşat, bu sevgi ile huzuruna al, bu sevgi ile peygamber (sav)’e vereceğin livaü’l-Hamd[31] adlı sancağı altında böylece toplanmayı, arşın altında gölgelenmeyi, Kevser’inden[32] içmeyi, hesabın kolaylıkla görülüp sıratı geçmeyi, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi, Efendimiz (sav)’e yakınlık ve komşuluğu da cümlemize nasip eyle ya Rabbi!

  Sana açılan eller hürmetine, seni anan diller hürmetine, arş-ı a’la[33] hürmetine, ism-i a’zam[34] hürmetine, Kâbe, zemzem ve ravza-i mutahhara[35] hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz Muhammed (sav) hürmetine dualarımızı kabul eyle, hallerimizi ıslah eyle, işlerimizi asan eyle. Rahmetini ve bereketini esirgeme üstümüzden ya İlâhe’l-Alemîn!

  Şu mübarek saatte af olmadık hiçbir günahımızı bırakma. Kabul olmadık hiçbir duamızı bırakma, kabul eyle ya Rabbi!

  Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize hep erdirdiklerini. Sevdin de habibini kainata sevdirdin, sevdin de risâlet tacını[36] giydirdin, makam-ı İbrahim’den[37], makam-ı mahmud’a[38] erdirdin, server-i asfiya[39] kıldın, hatem-i enbiya[40] kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salat-ü selam, tahıyyat-ı ikram, her türlü ihtiram, onun al-i ashabına ya Rab![41]

  الصلاة والسلا م عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفا تحة

  Derleyen: Mevlüt ŞAHİNER

  --------------------------------------------------------------------------------


  [1] Bu dua, bir buket misali ayet, hadis ve farklı dua metinlerinden derlenerek oluşturulmuştur. İstenilen kısımlar ilgili yerlerde okunabilir.

  [2] Fatiha 1/ 4, 5.

  [3] Elmalılı, Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Mukaddime, I/1.

  [4] Yüce katına

  [5] Tirmizi, Deavat, 85.

  [6] Cehennem ateşi

  [7] Araf 7/23.

  [8] Müslim, Dua, 73(2722).

  [9] Ebu Davud, Salat, 8; Nesei, Sehv, 60.

  [10] Haşr 59/10.

  [11] Kur’an’ın ışığı.

  [12] Al-i İmran 3/26.

  [13] Bu kısma okunan Mevlid-i şerif, Salavat-ı şerifeler, Yasin-i şerifler ve yapılan hayr- u hasenat zikredilerek duaya devam edilebilir.

  [14] Al-i İmran 3/37. Meali: “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu…”

  [15] Varlık aleminin özü.

  [16] İnsanların efendisi.

  [17] İnsan ve cinlere gönderilen peygamber.

  [18] Mekke ve Medine’nin önderi.

  [19] Peygamberlerin sonuncusu.

  [20] Temiz, pak ruhlarına.

  [21] Alimlerin.

  [22] Allah’ın Salih kullarının.

  [23] Şehitlerin.


  [24] İnananların.

  [25] Ey Celal ve İkram sahibi

  .[26] Bakara 2/201.


  [27] İbrahim, 14/40.

  [28] İbrahim, 14/41.

  [29] Bu cümlenin üç defa tekrarlanması tavsiye olunur.

  [30] Bezzar, Müsned, XIII,49, (6368).

  [31] Ahiret günü Hz Peygambere verilecek olan hamd sancağı.

  [32] Ahiret günü Hz Peygambere verilecek olan bir havuzdur. Onda pek çok hayır vardır. Ondan içen bir daha susuzluk duymaz.

  [33] Yüce Allah’ın mülk-ü saltanat ve kudreti.

  [34] Allah Teala’nın en büyük ismi. Allah onunla kendisine dua edilince yapılan duayı kabul eder, bir şey istenince verir.

  [35] Hz Peygamberin (sav) “Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir”(Buhari, Fadlü’s-salat fi mescid-i

  medine,5.) buyurduğu mescid-i nebi’nin Peygamber (sav) tarafından inşa edilen kısmı.

  [36] Peygamberlik görevi (tacı).

  [37] Hz İbrahim makamı.

  [38] Hz Peygambere (sav) kıyamet günü verilecek olan şefaat makamı.

  [39] Samini dostların en önde geleni (başı)


  [40] Peygamberlerin sonuncusu. Ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir.

  [41] Elmalılı, Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Mukaddime, I/1.mukabele duası nasıl yapılır,  mukabele duaları,  kısa mukabele duası,  mukabelede okunacak kısa bir dua,  mukabeleden sonra okunacak dua,  mukabele dualari,  mukabelede kısa ve güzel bir dua