Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ev işi yaparken kuran dinlesek herhangibir mahzuru varmı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ev işi yaparken kuran dinlesek herhangibir mahzuru varmı

  Reklam
  ev işi yaparken kuran dinlesek herhangibir mahzuru varmı


  Paylaş
  Ev işi yaparken kuran dinlesek herhangibir mahzuru varmı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kur'an'ı Kerim Okumanın ve Dinlemenin Faziletleri


  Kur'an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalıdır!

  Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır

  Bu husustaki hadis-i şerifler:

  (Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır) [Buhari]

  (Kur'an okuyan kimse, bunamaz) [Tirmizi]

  (Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar) [Buhari]

  (Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır,
  şeytanlar oradan uzaklaşır Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir,
  sıkıntı verir, bereketsiz olur Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar) [Darimi]

  (Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz) [Hakim]

  (Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder) [Müslim]

  (Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur) [Darimi]

  (Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir) [İ Mace]

  Kur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır

  (Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur) [Buhari]

  (Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur) [İAhmed]

  (Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir) [Müslim]

  (Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır) [Deylemi]

  (İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır) [Deylemi]

  (Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen,
  Cennete girer Ayrıca [Müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan
  on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır) [Tirmizi]

  (Kur'an okuyun, fakat geçim vasıtası yapmayın) [İAhmed]

  (Bir zaman gelir, Kur'an, Allah rızası için değil, dünyalık için okunur) [Ebu Davud]

  (Kur'an okuyup da, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkanlar olacaktır) [İbni Mace]

  (Kur’an-ı kerim, okuyanlarına ya şefaat eder veya düşman olur) [Müslim]

  ****************************************

  Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun
  Umulur ki esirgenmiş olursunuz
  (Araf Suresi, 204)

  Kur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farz-ı kifayedir

  1- Kur’an-ı kerimi dinlemek farz-ı kifayedir
  İş gören, uyuyan ve camide namaz kılan veya vaaz veren yanında,
  yüksek sesle, Kur’an kerim okumaya başlamak günahtır
  (Redd-ül-muhtar)

  2- Camiye girince tehıyyet-ül-mescid olarak,
  iki rekât namaz kılmak, sünnettir Kur'an-ı kerim okunuyorsa,
  sünnet olan bu namaz kılınmaz
  Çünkü Kur’an-ı kerimi dinlemek farzdır
  Farz-ı kifaye için dahi, sünneti terk etmek evladır (Eşbah şerhi)

  3- Kitap okuyan veya iş yapan yanında
  Kur'an-ı kerim okumaya başlamak, onlar dinlemezse günah olur
  Birinin okuyup, başkalarının sessizce dinlemeleri gerekir
  İşi olanların dinlemeden işlerine gitmeleri günah olmaz
  Kur’an-ı kerimi dinlemek, farz-ı kifayedir (Halebî-yi kebir)

  Farz-ı kifaye, bir kişi onu yapınca, diğerlerinden bu mesuliyet kalkar demektir
  Yani bir kişi okunan Kur’an-ı kerimi dinlerse, başkaları dinlemeyip işlerine gidebilir,
  onlara günah olmaz Ama orada dururlarsa dinlemeleri gerekir

  Kur’an-ı kerim okuyanı dinleyenler varsa,
  onların farz işlemelerine sebep olduğu için,
  Kur’an okuyan ayrıca sevaba kavuşur

  *****************************************
  Dinlemek daha sevap deyip okumak yerine
  okuyan birini bulup dinlemeye çalışmak olmaz

  Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farz-ı kifaye okumak ise sünnettir
  Genel kaide olarak her zaman farzların sünnetlere göre sevabı daha fazladır
  Ancak

  Dinleyen farz sevabı alırken okuyan hem sünnet sevabı alır
  hem de dinleyenlere vesile olduğu için dinleyenlerin aldığı sevabı da alır

  Allah'ın kime sevap verip vermeyeceği belli değildir
  Kişinin ihlası ve samimiyetine göre bu değişir

  Bazı insan Kur'an okumakla manevi bir atmosfere girer ve büyük bir günahtan sakınır
  bazı da dinlemekle manevi bir atmosfere girer ve büyük bir günahtan korunur

  Bu durumda sevap meselesi sabit bir oran değildir
  Kişinin samimiyetine ihlasına şartlara göre değişebilir

  En doğrusunu Rabbimiz bilir

  ****************************************

  Kur'an-ı kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir:

  1- Abdestli olarak, temiz bir yerde kıbleye karşı diz üstü oturmalıdır!
  Erkekler başı açık okumamalı, hiç değilse bir takke giymelidir!
  Takkesiz okumak tenzihen mekruhtur
  [Mushafa bakarak okumak, ezbere okumaktan daha sevaptır]

  2- Kur'an-ı kerim okumaya başlarken Euzü ve Besmele çekmelidir!

  3- Manasını bilen de, bilmeyen de ağır ağır okumalıdır!

  4- Mümkünse, ağlayarak okumalıdır!

  5- Her âyetin hakkını vermeli, yani azap âyetini okurken,
  korkarak, rahmet âyetlerini heveslenerek,
  tenzih âyetlerini tesbih ederek okumalıdır!

  6- Kur'an-ı kerim okurken, kendisinde riya, yani gösteriş uyanırsa
  veya namaz kılan kimseye mani olursa, yavaş sesle okumalıdır!

  7- Kur'an-ı kerimi tecvide uygun ve güzel sesle okumalı,
  fakat teganni etmemelidir!
  [Teganni, harfleri, kelimeleri bozarak ırlamak demektir
  Teganni yaparken harfler bozulursa haram, harfler bozulmazsa mekruh olur
  Halebi'de diyor ki:
  Kur'an-ı kerimi teganni ile okuyan imamın arkasında kılınan namazın
  iadesi gerekir]

  8- Kur'an-ı kerim, Allahü teâlânın kelamıdır, sıfatıdır, kadimdir
  Ağızdan çıkan harfler, ateş demeye benzer Ateş demek kolaydır
  Fakat ateşe kimse dayanamaz Bu harflerin manaları da böyledir
  Bu harfler, başka harflere benzemez
  Bu harflerin manaları meydana çıksa,
  yedi kat yer ve yedi kat gök dayanamaz

  9- Kur'an-ı kerimi okumadan önce, bu kelamı söyleyen
  Allahü teâlânın büyüklüğünü düşünmelidir!
  Kimin sözü söyleniyor, ne önemli iş yapılıyor iyi düşünmelidir!

  Kur'an-ı kerime dokunmak için, temiz el gerektiği gibi,
  onu okumak için de, temiz kalb gerekir
  Allahü teâlânın büyüklüğünü bilmeyen,
  Kur'an-ı kerimin büyüklüğünü anlayamaz
  Allahü teâlânın büyüklüğünü anlamak için de,
  Onun sıfatlarını ve yarattıklarını düşünmek gerekir
  Bütün mahlukatın sahibi, hakimi olan bir zatın kelamı
  olduğunu düşünerek okumalıdır!

  10- Gaflet içinde okumamalı, okurken başka şeyler düşünmemelidir!
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Kuran-ı Kerim bir insan tarafından sesli olarak okunuyorsa bunu dinlemek farzdır

  Ancak; çalışırken, televizyon, bilgisayar, radyo vb cihazlardan Kur’an-ı Kerim dinlemekte bir mahzur yoktur.
  Bu gibi sesler bir kıraat değil, bir kıraatin yankısı ve yansımasıdır, bunlara dinleme ve susma emrinin hükmü terettüp etmez. Yani dinlenilmesi ve susulması vacip olan Kur’ân, gramofonda çalınan Kur’ân değil, bir insan tarafından okunan Kur’ân'dır. 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Evde herhangi bir iş yaparken kuranı kerim dinlemek günah mı 5. 5
  Hem iş yapıyor hemde Kuranı anlıyorsanız sorun yok ama sadece güzel ses dinliyorsanız uygun değiliş yaparken kuran dinlenirmi,  iş yaparken kuran dinlenir mi,  ev işi yaparken okunacak dua,  temizlik yaparken kuran dinlenir mi,  temizlik yaparken okunacak dua,  ev işi yaparken kuran dinlenirmi,  iş yaparken kuran dinlemek