Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan boncuktan yapılan nazarlık Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  yeni

  Reklam

  boncuktan yapılan nazarlık

  Reklam
  boncuktan yapılan nazarlık


  Paylaş
  boncuktan yapılan nazarlık Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  boncuktan yapılan nazarlığın
  nazar değmesinde koruyucu
  yada etkili olduğuna inanan
  batılın içindedir


  ---------------------------

  İmam Ahmed, Ukbe b. Nâfi'den merfû' olarak şu hadisi nakleder:

  "Kim temîme (mavi boncuk) takarsa Allah onun işini tamamlamasın.

  Kim bir ved'a (katır boncuğu) takarsa Allah onu korumasın"
  (Ahmed İbn Hanbel, IV, 154, 156)

  Bu iş yapıldıktan sonra nazar eden kimse bereket duasında bulunarak, “Mâşallah, Lâ kuvvete illâ billah” derse, meydana gelebilecek zararı Allah’ın gidereceği bildirilmektedir. Zaten bu yıkama işinin yapılması bir nevi fiilî duadır. Tesir ve şifa ise Allah’tan beklenmelidir.

  Nazardan ve ondan gelebilecek şerden Allah’a sığınmalıdır. Hz. Âişe’den öğrendiğimize göre, Peygamberimiz ona göz değmesine karşı rukye yapmasını (dua okumasını) emretmiştir.5

  Başka bir hadiste “Nazardan Allah’a sığınınız”6 buyurularak, şifayı Allah’tan istememiz tavsiye edilmektedir.
  Peygamberimizin göz değmesi karşısında ondan korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını
  Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

  “Resulullah (a.s.m.) (Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım, gibi dualarla)
  cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi.
  Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Diğer duaları terk etti.”7

  5. İbni Mâce, Tıb: 34.
  6. A.g.e., Tıb: 32.
  7. A.g.e., Tıb: 34.
boncuktan nazarlık yapımı,  kum boncuktan nazarlık,  boncuktan nazarlık,  bebek nazarlıkları,  kum boncuktan bebek nazarlıkları,  bebekler için kum boncuktan nazarlık