Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kul hakkı (yeni evliyken kayınpederim 4 bileziğimi araba alırken aldı) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  TOPRAK

  Reklam

  Kul hakkı (yeni evliyken kayınpederim 4 bileziğimi araba alırken aldı)

  Reklam
  selam yeni evliyken kayınpederim 4 bileziğimi araba alırken aldı şimdi 25 senelik evliyim ben hiçbirzaman konusunu açmadım istemediğim halde eltim gelip bana kayınpederimin bileziklerimi babasının evindenmi getirdi almıcam dediğini söyledi şok oldum ne yapayım


  Paylaş
  Kul hakkı (yeni evliyken kayınpederim 4 bileziğimi araba alırken aldı) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı yörelerimizde düğünlerde altın alınmaktadır. Nikâh kıyılırken de belli bir miktar mehir konuşmaktadır. Bu durumda alınan altınlardan tesbit edilen mehir kadarı mı mehire sayılacaktır. Yoksa bu altınlar zaten kadının değil midir, onları onun kullanma hakkı yok mudur?

  Mehir nikâhın gereği olarak kadının bir hakkıdır ve gayesi hem kadına değer vermek, onu hiçbir karşılık almadan kendisini erkeğe teslim eden basit bir varlık olma durumundan kurtarmak, hem de erkeğe göre zayıf olan kadın için ânî durumlarda bir kuvvet ve bir garanti olmak üzere farz kılınmıştır. Onun için mehir sembolik bir anlam ifâde etmez ve Hanefî mezhebine göre alt sınırı (tabani) vardır, ondan az olamaz. Mehir daha söz kesildiğinde, nişanda (muaccel) olabileceği gibi, nikâhtan sonraya da bırakabilir (müccel).

  Nişanda ya da sözce kız tarafındân istenen, şart koşulan altın cinsinden her şey örfen mehirdir ve kadının hakkıdır, istediği zaman istediği gibi kullanır. Babası veya velisi ne onları, ne de bir başka para (başlık) alabilir. Bu haramdır ve insanı bir mal gibi satmak anlamına gelir. Nikâhta mehir olarak sadece önceden yapılan altınlar sözkonusu edîlebilir. Ama kadın isterse ayrıca, ilâve mehir de alabilir. Evlendikten sonra da koca, mehir olarak verdiği bir şeye, karısının rızası olmadan karışamaz. Kadın mehrini istediği zaman meşru ölçülerle istediği gibi kullanır. Ancak isterse kocasına bağışlayabilir: Ama koca, kadının istediği mehir dışında ona bir takım hediyeler vermişse, onların kadının elinde verildikleri gibi duruyor olmaları halinde cayıp, hediyelerini isteyebilir. Ama bunu Rasûllullah Efendimiz "kustuğunu yalamaya" (Bu ve benzeri hadîsler için bk. el-Hindî XVI/638 vd.) benzetmiş ve çirkin olduğuna işaret etmiştir. Hediye konusunda kadın da aynı haklara sahiptir. Bu nedenle kadına verilen hediyeleri almak hoş karşılanmamıştır.

  Nişan ve düğünlerde geline gelen hediyeler gelinin, damada gelen hediyeler de damadındır.  İslam Fıkhı Ansiklopedisi