Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Peygamberimizin eşleri nasıl sadaka verirlerdi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Peygamberimizin eşleri nasıl sadaka verirlerdi

  Reklam
  peygamber efendimizin eşleri nasıl sadaka verirlerdi


  Paylaş
  Peygamberimizin eşleri nasıl sadaka verirlerdi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zeyneb Bint Huzeyme (r.anhâ}


  «Hüzeyme'nin Kızı Zeyneb (R.Anhâ)»

  «Ona yoksulların annesi [ÜmmüM-Mesâkîn) denmesi, onlara karşı çok merhametli ve iyiliksever olmasından dolayıdır.»
  Hz. Hafsa'nın, Rasûlüllah (S.A.V)'in evine gelmesinden kısa bir süre sonra, ilk Kureyş'fi muhacirlerden bir şehidin hanımı olan

  Zeyneb Binti Huzeyme, mü'minlerin dördüncü annesi olarak oraya girdi.
  Merhametli ve yufka yürekli olduğundan kendisine «yoksulların annesi» diye isim verilmişti.
  Yoksullara yemek yedirir ve onlara sadaka verirdi. Amcasının oğlu Cehm İbnu'I-Harîs el-Hilâlî'nin hanımıy...
  Daha sonra onunla Ubeyde İbnu'I-Harîs İbn Abdi'l-Muttâlib evlendi. Kan koca Muhammed İbn Abdiliah'i Allah Tetâlâ'nm peygamber olarak gönderdiğini öğrenince ona gittiler ve kelime-i şehâdeti getirdiler.

  Böylece onlar İslâm'a ilk girenlerden oldular. Kureyş müşriklerinin işkencelerinden onlar da paylarını aldılar.
  Yesrib'e onlar da hicret ettiler. Ubeyde Îbnu'l-Harıs Bedîr savaşında şehit olunca,
  Rasûi-üllah (S.A.V) ona evlenme teklif etti. Zeyneb amcası Kabîsa İbn Amr el-Hilâ.lî'yi vekil tayin etti.
  Amcası onu Rasûlüllah'a verdi. Peygamber (S.A.V) ona dörtyüz dirhem mehir verdi. Bu hicretten otuzbir ay sonra olmuştu.

  Zeyneb Bint Huzeyme'nin odası Hafsa Bint Ömer İbni'l-Hattab'ın odasına bitişikti. Fakat Zeyneb orada ancak sekiz ay kalabildi. Hicret'ten otuzdokuz ay sonra Rabîulahir ayının sonunda vefat etti.
  Cenaze namazını Rasûlüllah (S.A.V) .kıldırdı ve onu Saki'ya defnetti. Otuz yaşındaydı. Mü'minlerin annelerinden ilk defnedilen odur.

  Rasûlüllah'ın (S.A.V} evindeki hanımlık hayatı kısa sürmüştür.
  Fakat Peygamber'e (S.A.V] eş ve mü'minlerin annesi olma şerefini el etmesi onun için yeterlidir.

  Hem de ortaklarla uğraşmaktan çekinip yoksulların derdiyle dertlenerek, aşın isteğin bozmadığı,
  kıskançlığın kırmadığı bir kanaatle Rasûlüliah [S.A.VJ'in ve mü'minlerin takdirine nail olarak... [1]
  alıntı