Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kaza namazının kılınışı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kaza namazının kılınışı

  Reklam
  20 rekat yani bir günlükkaza namazını kılmak icin niyet nasıl olmalıdır. bir vaktin tesbih veduasından sanra ıkıncı vaktın kazasınamı nıyet edılır. teferruatlı acıklanırsa cok memnun kalırım


  Paylaş
  Kaza namazının kılınışı Mumine Forum

 2. 2

 3. 3
  kaza namazı diye bir şey yoktur !!! mümin kimse tüm namazlarını vaktinde kılmalıdır...
  uyku, unutma, koma, delilik müstesna 4. 4
  Alıntı selefi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kaza namazı diye bir şey yoktur !!! mümin kimse tüm namazlarını vaktinde kılmalıdır...
  uyku, unutma, koma, delilik müstesna

  Şimdi siz kaza namazı yok diyorsunuz. Neye göre yok diyorsunuz?Kesin bir hadisiniz ayeti bilginiz varmıdır?Neden katti ve kesin konuşuyorsunuz?Çok bilgili olduğunuzu mu ima ediyorsunuz?Alim misiniz?Hakikaten kardeşim uslubunu beğenmedim.


  Ben namaza yeni başladım. O zaman buyur bakalım kazalarımı kılmayacak mıyım?Delimiyim?Komadamıyım?İSLAM DAVET DİNİDİR DAYATMA ZORBA DİNİ DEĞİL. LÜTFEN KESİN BİLGİSİ OLMAYAN ALİM KESİLMESİN 5. 5
  Alıntı selefi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kaza namazı diye bir şey yoktur !!! mümin kimse tüm namazlarını vaktinde kılmalıdır...
  uyku, unutma, koma, delilik müstesna

  kafamıza göre fetva vermeyelim


  Kaza namazı var mı? Bazıları kılınmayan namazların kaza edilmeyeceğini ifade etmektedirler; doğru mu?

  Hendek Savaşı'nda Rasûlüllah (s.a.s)'i, müşrikler dört vakit namazdan alıkoymuşlar, hatta gecenin de bir bölümü geçmişti. Sonunda Allah elçisi, Bilâl-i Habeşi'ye ezan okumasını emir buyurdu. Bilâl ezan okudu, sonra kâmet getirdi ve öğleyi kıldılar. Sonra kâmet getirerek ikindiyi, sonra yine kâmet getirerek akşam namazını, sonra tekrar kâmet getirerek yatsıyı kıldılar. Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) bu sırada şu âyetin indiğini nakleder:
  "Allah kâfirleri öfkeleriyle geri çevirdi. Hiç bir şey elde edemediler. İman edenlere savaşta Allah'ın yardımı yetti. Allah mutlak kudret sahibidir her şeye galiptir." (Ahzab, 33/25).
  Ancak Hendek Savaşı sırasında, henüz korku namazı ile ilgili âyet inmemişti. Yüce Allah bu âyette şöyle buyurur:
  "Eğer korku içinde bulunursanız, yaya olarak veya binekli iken namazını kılın. Güven içinde bulunduğunuzda da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin." (Bakara, 2/239; bk. en-Nisâ. 4/101-103).
  Rasûlüllah (s.a.s), namazın ancak iki durumda kazaya kalması halinde mü'minin özürlü sayılacağını ifade etmek üzere şöyle buyurmuştur:
  "Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa, onu hatırlayınca kılsın." (Tirmizî, Salât, 16, Mevâkit, 53; İbn Mâce, Salât, 10).
  Burada yalnız uyku ve unutma halinde vaktinde kılınamayan namazın kazasından söz edildiği için, İbn Hazm gibi bazı bilginler, bir mazeret olmaksızın namazını kasten kılmayanların, daha sonra bunu kaza edemeyeceklerini, fakat bunun yerine Allah'a tövbe ve istiğfar etmenin daha uygun olacağını söylemişledir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, Terc. Ahmed Meylânî, İstanbul 1973, I, 268).
  Ancak İslâm fakihlerinin büyük çoğunluğuna göre, zamanında kılınamayan farz namazların kazası da farzdır. Çünkü uyku veya unutma gibi bir özür hâlinde bile kaza gerekince, bir özrü olmaksızın namazını vaktinde kılmayanlara da kaza etmeleri öncelikle gerekir. Ayrıca, namazı geciktirmekten dolayı Allah'a tövbe ve istiğfar edilir. Namazı kaza etmeden yapılacak tövbe geçerli olmaz. Çünkü tövbenin ön şartlarından birisi, önce ma'siyetten vazgeçmektir. (İbnü'l-Hümâm, a.g.e., I/485 vd.; İbn Âbidin, a.g.e., II/62-67).
  Ebû Bekir ibnü'l-Arabi'ye göre Rasûlüllah (s.a.s) yolculuklarında, üç defa uyuyarak, sabah namazını ashab-ı kiramla kaza etmiştir. Bunlardan birisi Hayber Gazası dönüşüdür. Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Allah'ın Rasûlü konaklama yerinde, uyku basınca istirahate çekilmiş ve Bilâl (r.a)'e kendilerini sabah namaz için uyandırmasını bildirmiştir. Bilâl, nâfile namaz kılmış, sabah yaklaşınca da, hayvanına dayalı olarak uyuya kalmış. Güneş yüzlerine vuruncaya kadar aşırı yorgunluktan ne Rasûlüllah (s.a.s) ve ne de sahabeden hiçbiri uyanmamışlardı. İlk uyanan Rasûlüllah olmuş ve Bilâl'ı uyarmıştır. Kafilenin ilerlemesinden bir müddet sonra Ashab'a abdest almaları emredilmiş, Hz. Peygamber iki rek'at namaz kılmış, sonra Bilâl kamet getirmiş ve sabah namazı cemaatle kaza edilmiştir. Sonra Allah elçisi şöyle buyurmuştur:
  "Her kim namazını unutursa, onu hatırladığı zaman hemen kılsın. Çünkü, Allah: "Beni anman için namaz kıl." (Tâhâ, 20/ 14) buyurdu." (Müslim, Mesâcid, 309; Ebu Dâvud, Salât, 11; Tirmizi, Tefsîru Sûre, 20; İbn Mâce, Salât, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 47).
  Ebu Katâde ve İmran b. Hüsayn'ın ayrı ayrı naklettiği başka bir yolculukta da uyku sebebiyle sabah namazı Rasûlüllah (s.a.s) tarafından güneş doğup beyazlaştıktan sonra kaza olarak kılınmıştır. Burada, olayı rivâyet edenler hangi yolculuk olduğunu belirtmedikleri için, hadisçiler, bunun Hayber, Tebük, Hudeybiye veya Ceyşü'l-Umerâ gazâsına ait olabileceğini ifade etmişlerdir (bk. Buhârî, Teyemmüm, 6; Menâkıb, 25; Müslim, Mesâcid, 311, 312; Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, IV, 1955-1963).
  Görüldüğü gibi Peygamberimiz (s.a.s) de kaza namazı kılmıştır. Farz namazların kazasını kılmak da farzdır. 6. 6
  selefi bacim kaza namazi yoktur diye kesip atarsaniz millet yalnis anlar..ayrica delilsiz kimse inanmazki..zuhal bacim kaza namazi ile ilgili ne guzel delil getirmis.. sen mutlaka delil ile bir yerde okumussundur veya duymussundur..ama insanlar nerden bilecek bunu.. neyse ben senin yazdiginin delilini getiriyorum..

  ama ilk önce suna aciklik getirelim..önce özurlu olarak istemeyerek kacan farz namazlari ve daha önceden isteyerek terk edilmis namazlari ikiye bölelim..cunki ikiside farkli durumlar..kaza namazi elbette var uykuda vs gibi özru olupta kaciran elbette hemen ilk o namazimizi kilmaliyiz..bazi insanlar bunu kaza namazi olarak kabul etmiyor hepsi bu..evet vaktini bilmeyerek istemeyerek gecirdiginiz namazlari tabiki hepimiz kilmaliyiz ama buna bazilari dedigim gibi kaza namazi diye adlandirmiyorlar bu yuzden kaza namazi yoktur olmus insanlarin dilinde..

  simdi gelelim zamaninda bilerek terk edilen farz namazlarina

  bunun la ilgili
  dört mezheb muctehid ve fakihleri olmak üzere İslam alimlerinin cumhuruna (çoğunluğuna) göre, edası farz olan namazların, mazeretsiz (kasden) terkedilmiş de olsa, kazası da farzdır..ancak su varki:

  Selefin büyük alimleri (sahabeden Hz. Ömer, oğlu Abdullah, Sa'd b. Ebî Vakkas, İbn Mes'ud, Selman Fârisî ve tâbiundan el-Kasım b. Muhammed, Muhammed b. Sîrin, Mutarraf b. Abdillah, Ömer b. Abdilaziz, Budeyl b. Meysere ve Sâlim b. Ebi'l-Ca'd ile Dâvud ez-Zâhîri, İbn Hazm ve İbn Ruşd gibi Zâhiri mezhebi muctehid ve fakihleri ) unutarak veya herhangi bir özür sebebiyle olmayıpta, kasden terkedilen (vakti geçen) namazın kazası olmaz demektedir.
  (Aynî, Umdetu'l-kari, 2/602, İst., 1308; ibn Hazm, el-Muhallâ, 1/238, Beyrut, 1352; Şevkânî, es-Seylu'l-cerrâr, 1/289, Beyrut, 1405/1985; Tecrid Tercemesi, 2/538-539.)

  Kasıtlı olarak bile bile vakti geçiren , ezanı duyduğu halde namazı (gün , ay, yıllarca ) kılmayan kimsenin namazı kaza etmesi gerekmez. Çünkü böyle bir uygulama ne Kur'an'da ne Sünnette mevcuttur.
  Böyle kimselere düşen Allah'tan (c.c.) avf dileyip tevbe istiğfarda bulunmaktır.

  Ayrıca şu hadis-i şerifte bildirildiği üzere kaza namazı olarak kılınıp "kaza namazı yoktur" diyenlerce bile nafile sayılacağı malumdur . Nafile namazda olsa eksik namazların yerine tamamlanacağı anlaşılmaktadır :

  Hadis-i şerif, kısmen değişik senet ve lafızlarla, Buhari ve Muslim dışında bütün Kutub-i Sitte' de, ayrıca Ahmed b. Hanbel'in Musned'i, Dârimî'nin Sünen'i ve Hâkim'in Mustedrek'inde rivâyet edilmektedir ki anlamı şöyledir :

  "Kıyamet günü, müslüman kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazdır. Eğer bunu tam kılmışsa, mesele yok. Aksi takdirde meleklere :
  -Bakınız onun nafile namazları var mı?, denilir.
  Eğer nafilesi varsa, farz namazları nafilelerinden ikmal edilir. Sonra diğer farz ameller için de bunun gibi yapılır."
  (Ebû Davud, es-Sünen, 1/200 (Salat, 145, No: 8(i4), Kahire, 1371/ 1952; Tirmizi el-Camiu's-sahih, 2/270 (Salat, 188, No: 413), Kahire, 1356/ 1937; Nesâî, es-Sünen, 1/232 (Salat, 9) Kahire 1312; İbn Mâce, es- Sünen, 1/458 (İkame, 202, No: 1425), Kahire, 1372/1952; Darimî, es- Sünen, 1/313, (Salat, 91) Mısır, 1349; Hâkim, el-Mustedrek, 1/394 (No:966), Beyrut, 1411/1990.)

  Hadis şarihleri, ikmal keyfiyetinin hadis-i şerifin zahiri manasına da uygun olarak, "kılınmamış farz namazların nafilelerle tamamlanacağı" şeklinde olmasını da "eda edilmiş olan farz namazlardaki âdâb, sünnet, huşu, dua ve zikirlerle ilgili noksanlarının ikmâli" şeklinde olmasını da ihtimal olarak zikrediyorlar.
  Ebu Bekr İbnu'l-Arabî, "Arîzatu'l-ahvezî" adlı Tirmizi şerhinde, "bana göre, edâ edilmeyen farzların nafilelerle tamamlanması ihtimali, daha açıktır; çünkü hadisin devamında diğer farz ameller için de, bunun gibi yapılır, ifadesi bunu göstermektedir..." demektedir.
  (2/207, Kahire (Matbaatu’1-Mısrıyye), 1350/1951; Azimabâdî, Avnu'l-mâbûd, 2/116, Delhi, 1322; Seharenfûri, Bezlul-mechûd, 5/136; Mahmud Muhammed es-Subkî, el-Menhelu'l-azbi'l-mevrûd, 5/311, Mısır, 1394; Suyûtî, Zehru'r-ruba ale'l-Mucteba, 1/233 (Sünen-i Nesâî ile birlikte); Haşiyetu's-Sindi ala Şerhi'n-Nesâî Lis's-Suyûtû, 1/232-233 (Sûnen-i Nesaî ile birlikte); Beğavî, Şerhu's-Sünne, 4/159, Dimaşk 1390-1400/1970-1980; Haydar Hatiboğlu, Sünen-i İbn Mâce Tercemesi ve Şerhi, 4/248. İst., 1983)

  "İslam dinine yeni girmiş kişi" veya "geçmişte namaz kılmayan" ya da "namaz kılan kimlik müslümanı (!) kişi"; tevhidi şuura vararak İslamı benimseyip namaza devam eder ve bunun sonucunda "ben daha önceden müslüman değilmişim (kafirmişim)" diyebiliyorsa geçmiş namazlarını kaza etmesi gerekmez!

 7. 7
  her ikinizede tşk.ALLAH kat ve kat razı gelsin.Bugün siteye girip bu yazıyı karşımda görünce çok moralim bozuldu,Çünkü ben geçmişi ile hesaplaşan,ALLAHÜTEALAnın binlerce nimetini düşünüp ona layık olamamaktan perişan ve pişman olmuş biriyim.Nasıl ameller işlesemde kendimi affettirsem diye düşünüyor araştırma yapıyorum.Kendimce şuanda yaşadığım duygu ya da his adı ne ise daha evvelinde yaşamadığım için şaşkınım,belkide bunun adını iman eksikliği koymalıyım bilemiyorum,Namazlarıma artık dikkatliyim özellikle sabah için...kazada yapıyorum.TÖVBEM ÇOK....Lütfen kırıcı kelimeler yazmayalım. 8. 8
  canim benim Allah tövbeni Kabul etsin..sende demistin uzgun baciya hatirliyormusun..tevbe eden biri daha yeniden arinmis su gibidir..önemli olan hatalari tekrarlamamak..Allah kalbindeki niyetine göre yönlendirsin seni yalnis dan ayirsin herzaman dogruyu göstersin bacim..anliyorum seni ama dert etme gecmiste yapilanlar tevbe ile ve yeni salih ameller ile silinir..Kurani kerimde Allahu teala bir hata islediginizde yerine iyi amel isleyinki gunahiniz silinsin diyor..Yani yukari dada belirttigim gibi nafile namazlarin olursa insaallah gecmisteki namazlarinda yerine gecer Allah isterse neler olmazki burce bacim biliyorsun sende bunu..herzaman duacinim canim bacim.. 9. 9
  dUA edeceğini biliyorum.TÖVBE kapıları şimdi açık.Ölene dekde açık olacak...ve biz inananla Onun izindeyiz inşallahda öyle kalacağız. 10. 10
  InshaAllah bacim..sukretki bacim cunki senin bunlari farkedip dogru yola gitmek istemen Allahtan sana bir nimettir.. 11. 11

  Cevap: kaza namazının kılınışı

  Alıntı Amira Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  InshaAllah bacim..sukretki bacim cunki senin bunlari farkedip dogru yola gitmek istemen Allahtan sana bir nimettir..
  Amira bazen düşünüyorum beni neden doğru yola sokmak istemiş olabilir diye?Yaptığım bir amel mi?Aldığım bir dua mı?Yoksa başka bişey mi?Ama ne olursa olsun . Kuranda ki ayet bir o kadar daha gerçek. Tam olarak yazamayabilirim ama anlayacağınızı biliyorum.
  -O dilediğini doğru yola getirir dilediğinide gazaba çevirir.

  Beni doğru iz üzerine çeken RABBİME ne kadar şükretsem azdır. Ona namazlarda duam şu oluyor
  -RABBİM ilim araştırıyorum. Beni iliminde kullan. Bildiklerimi öğreteyim bilmediklerimi öğreneyim.

  Çünkü ben çocukların içindeyim. O yavrulara ne kadar yardımcı olursam o kadar iyi.Kendi, evlatlarım zaten yaşama felsefem oldular. Onlara ne kadar çok şey öğretebilirsem o kadar mesut olacağım.

  Birde AMİRA...hayata bakış açım çok değişti. Daha bir pozitif bakıyorum şimdi. Daha bir mesutum. Çünkü bazı şeylerin ONDAN geldiğini beni sınadığını biliyorum. Bu beni mutlu ediyor. RABBİM gücümün yetiremeyeceği şeyle imtihan etmesin yeter.


  Muminem Cevap: kaza namazının kılınışı

 12. 12
  Allaha sukurler olsun hidayet verdigi icin..Öyledir Hayaitn degisir..Allahi cokca dusunursun..O nun icin yaparsin yapacagini..Ne biliyim bir suru sey..Burce bacim biliyormusun ben Allahin beni dogru ilim ile karsilastirmasini istiyorum cokca dualarimda ve sonumun hayirli olmasini diliyorum..sakin seni korkutmasin bu sözlerim ama inan sonrada sapitan okadar insan varki böyle birse benim yasadigim yerde bizzat oldugu icin daha cok tedirgin oldum ve dualarimda artik hep bununla ilgili seyler oluyor..Baci vardi birtane ben ilk evlendigimde ortama girdigimde onunla karsilasmistim bi yerde ilimli, cocuklarini islama göre egiten carsafli peceli bir kadin, sonra at sen herseyi ac kafayi bosan mumin kocadan git evlen kafir ile hatta kendiside cok fazla önem vermiyormus dine artik eskisi gibi ..peki bu nasil olmus..durup dururken degil tabi..birgun karar vermis felsefe okumaya iste cok arastirirkende iyi dikkat etmek lazim bacim felsefe okucam derken ona buna mantik araya arya herseyi irdeleye irdeleye sonunda sahabe diye birileri oldugunu biz nerden bilcez yok buhari varmiydi diyerek bir suru seyi inkar etmeye basliyor gerisini anlattim zaten..Allah korusun bu yuzden Allaha siginmaliyiz bacim dogru ilim ile karsilastirsin bizleri sapikliktan uzak tutsun 13. 13
  Benimde en çok korktuğum budur. Doğru ilim....Dilerim doğru iz üzereyimdir. Geçen gün internetten hacla ilgili kitap bakarken Hz fatmayı anlatan bir kitap buldum. Aldım. Okudum ki.....Fatma annemizden çok Hz. ALİ yi anlatıyor ama yanlı. Ebubekir ra ve ömer ra yerden yere vuruyor. Moralim bozuldu attım elimden. Sanırım çöpede atacağım.İyi araştırmam gerek. Dua et .Herkez için doğru ilim doğru yol 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Bak kardeŞİm kaza namazlari sadece sonradan mÜslÜman olanlara yoktur 60 yaŞindan sonra bİr baŞka dİne mensup olan kİŞİ İslami seÇmeden Öncekİ hayatinda mÜslÜman olmadigi İÇİn ona caİz degİldİrs kaza namazi olanlar namaz kilmadigi zamanlarda mÜslÜman degİlmİydİ elhamdÜlÜllah mÜslÜmandioniz Ölyleyse sİze kaza farzdir borÇdur. Aksİ taktİrde kaza namazi yoktur dİyen kİŞİnİ .bİlmeden gÜnaha gİrerkaza namazı kılınışı,  kaza namazının kılınışı,  kaza namazlarının kılınışı,  öğle namazının kazasının kılınışı,  öğlen namazının kazasının kılınışı,  akşam namazının kazasının kılınışı,  yatsı namazının kazasının kılınışı