Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tutarlı olmak nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tutarlı olmak nedir

  Reklam
  tutarlı olmak ne demektir


  Paylaş
  Tutarlı olmak nedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ölçülü ve Tutarlı Olmak

  Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizlerden, önce kendisini tanıyıp bilmemizi, sonra da ölçülü ve tutarlı hareket etmemizi istemektedir.İslam ahlakının özünü ve temelini oluşturan ölçülü ve tutarlı olmak, insanı şahsiyetli, inandırıcı ve başarılı kılan hasletlerin başında yer almaktadır.

  Ölçülü ve tutarlı olmak, kişinin inandığı gibi yaşaması, sözüyle özünün bir olması, yüce dinimizin getirmiş olduğu ölçülere uymasını gerektirir.Yüce Allah Rahman Suresinin ilk ayetlerinde kainattaki her şeyi ölçü ve denge içerisinde yarattığını bildirmekte ve belirlenen bu ölçülerin çiğnenmemesini emretmektedir.

  Muhterem Müslümanlar!

  İnsan bildikleri ve söyledikleri kadar bildiklerini ve söylediklerini hayata geçirmekle yitirir ve güven duygularını sarsarlar.Nitekim Cenab-ı Allah, "Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir öfke sebebidir"[1] buyurarak inananları ölçülü ve tutarlı olmaya davet etmektedir.Ölçülü ve tutarlı olmak, şüphesiz aklı kullanmanın ve mantıklı düşünmenin bir neticesidir.Bu hususta Yüce Allah şöyle buyurmaktadır.

  "Sizler Kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?"[2]

  Değerli Mü'minler!

  Günlük hayatımızda fert ve toplum olarak yapmakta olduğumuz ölçüsüz ve tutarsız hareketlerimizin nelere mal olduğuna, bizleri ne büyük acı ve sıkıntılarla karşı karşıya getirdiğine şahit olmaktayız.Mesela hemen her gün kurallara uyulmaması sebebiyle meydana gelen çeşitli kazalar sonucu onlarca insanımızın hayatını kaybettiği, trilyonlarca liraya varan milli servetin de yok olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir.

  Muhterem Müslümanlar!

  Allah katında sevimli, insanlar nazarında da itibarlı bir mevkiye yükselmek ve takdir edilmek isteyen herkes, dinin ve toplumun koyduğu kurallara saygılı, davranışlarında da ölçülü ve tutarlı olmak zorundadır.

  İslam hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen bir sahabeye "Allah'a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol"[3] diye buyuran Peygamberimizin, bu ölçüsünü çok iyi düşünmeli ve hayatımızın her safhasında ölçülü olmayı dikkate almalıyız.

  Sözümüzle, özümüzle her iş ve hareketimizde dosdoğru davranmalıyız.


  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Saf; 2-3
  [2] Bakara-44
  [3] Müslim, iman,62