Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan abese süresi türkçe okunuşu ve anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  abese süresi türkçe okunuşu ve anlamı

  Reklam
  türkçe okunuşu ve anlamı


  Paylaş
  abese süresi türkçe okunuşu ve anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  80 - ABESE

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Abese ve tevella.

  2. En caihul'a'ma.

  3. Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.

  4. Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.

  5. Emma menistağna.

  6. Feente lehu tesadda.

  7. Ve ma 'aleyke ella yezzekka.

  8. Ve emma mencaeke yes'a.

  9. Ve huve yahşa.

  10. Feente 'anhu telehha.

  11. Kella inneha tezkiretun.

  12. Femen şae zekerehu.

  13. Fiy suhufin mukerremetin.

  14. Merfu'atin mutahheretin.

  15. Bieydin seferetin.

  16. Kiramin bereretin.

  17. Kutilel'insanu ma ekferehu.

  18. Min eyyi şey'in halekahu.

  19. Min nutfetinhalekahu fekadderehu.

  20. Summessebiyle yesserehu.

  21. Summe ematehu feakberehu.

  22. Summe iza şea enşerehu.

  23. Kella lemma yakdı ma emerehu.

  24. Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.

  25. Enna sabebnelmae sabben.

  26. Summe şakaknel'arda şakkan.

  27. Feenbetna fiyha habben.

  28. Ve 'inebenve kadben.

  29. Ve zeytunen ve nahlen.

  30. Ve hadaika ğulben.

  31. Ve fakiheten ve ebben.

  32. Meta'an lekum ve lien'amikum.

  33. Feiza caetissahhatu.

  34. Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.

  35. Ve ummihi ve ebiyhi.

  36. Ve sahıbetihi ve beniyhi.

  37. Likullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğniyhi.

  38. Vucuhun yevmeizin musfiretun.

  39. Dahıketun mustebşiretun.

  40. Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun.

  41. Terhekuha kateretun.

  42. Ulaike humulkeferetulfeceretu.

  Abese Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )

  1 - (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.

  2 - Kendisine âmâ geldi, diye.

  3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek?

  4 - Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.

  5 - Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

  6 - Sen ona yöneliyorsun.

  7 - Onun temizlenmemesinden sana ne?

  8 - Ama sana can atarak gelen,

  9 - Allah'tan korkarak gelmişken,

  10 - Sen onunla ilgilenmiyorsun.

  11 - Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur'ân bir öğüttür.

  12 - Artık dileyen onu düşünür.

  13 - O, değerli sahifelerdedir.

  14 - Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.

  15 - Yazıcıların ellerindedir,

  16 - Değerli, iyi yazıcıların.

  17 - O kahrolası insan, ne nankör şey.

  18 - O yaratan onu hangi şeyden yarattı?

  19 - Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.

  20 - Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.

  21 - Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.

  22 - Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.

  23 - Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi,

  24 - Bir de o insan yiyeceğine baksın.

  25 - Biz o suyu bol bol döktük.

  26 - Sonra toprağı nasıl da yardık.

  27 - Bu suretle orada ekinler bitirdik.

  28 - Üzümler, yoncalar,

  29 - Zeytinlikler, hurmalıklar,

  30 - İri ve sık ağaçlı bahçeler,

  31 - Meyveler, çayırlar bitirdik.

  32 - Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.

  33 - Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,

  34 - O gün kişi kaçar, kardeşinden...

  35 - Anasından , babasından..

  36 - Eşinden ve oğullarından.

  37 - Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.

  38 - Yüzler var ki, o gün parıl parıl,

  39 - Güler, sevinir.

  40 - Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,

  41 - Onları karanlık bürümüş,

  42 - İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.
abese suresi okunuşu,  Summessebiyle yesserehu anlamı