Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hangi hallerde kadına mehir verilmez Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  yiğit

  Reklam

  Hangi hallerde kadına mehir verilmez

  Reklam
  eğer kadın kocasına son kararım budur artık seni istemiyorum gereğini yap derse ve kocada karısının isteği üzere karısını boşarsa mihir verilmesi gerekirmi


  Paylaş
  Hangi hallerde kadına mehir verilmez Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  1- Cinsel temas kurulmuşsa: Nikâh akdinden sonra cinsel birleşme meydana gelmişse hemen ardından boşanma olsa bile mehrin tamamını vermek kocanın borcudur. Eğer mehrin tamamı daha önce verilmişse cinsel birleşmeden sonra meydana gelen boşanmada koca geriye hiçbir şey almaz.


  Bu hakkı Kur?ân şöyle bildiriyor: ?Hanımınızı boşayıp başka biriyle evlenmek isterseniz evvelki hanımınıza yükler dolusu mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şeyi geri almayın.?6

  2- Halvet-i sahîha meydana gelmişse: Nikâh akdi yaptıran kadın ile erkek cinsel birleşmelerine dinî veya tabiî bir engel yokken tenha bir yerde baş başa kalırlarsa halvet-i sahiha meydana gelmiş olur.
  Dinî engel: Eşlerden birinin veya ikisinin Ramazan orucu tutuyor olması ihramlı olması kadının hayızlı veya lohusa olması cinsel birleşmeye dinî birer engel olduğu için halvet-i sahihanın meydana gelmesine de engeldir.

  Tabiî engel: Eşlerden birinin veya her ikisinin küçük olması cinsel birleşmeye güç yetiremeyecek kadar hasta olması eşlerin yanında üçüncü bir şahsın bulunması cinsel birleşmeye tabiî birer engel olduğu için halvet-i sahihanın meydana gelmesine de engeldir.
  Mehir konusunda halvet-i sahiha cinsel birleşme hükmündedir. Eşler eğer halvet-i sahihadan sonra boşanmışsa koca mehrin tamamını vermek zorundadır. Eğer mehir vermişse verdiği mehirden hiçbir şey geri almaz.
  Kur?ân buyurur ki: ?Verdiğiniz mehri hanımlarınızdan nasıl geri alırsınız ki siz birbirinize o kadar yakın oldunuz karı koca olarak o kadar hukukunuz geçti ve onlar nikâh sırasında sizden haklarını koruyup gözetmeniz hususunda kuvvetli bir ahit almıştı.?7

  3- Erkek ölmüşse: Nikâhtan sonra eğer erkek ölürse kadın mehrin tamamını almaya hak kazanır. Burada cinsel birleşmenin veya halvet-i sahihanın meydana gelip gelmediğine bakılmaz. Eğer mehir belirlenmemişse kadın mehr-i misil alır.

  Mehrin yarısı şu durumda verilmelidir:
  kadın belirlenen mehrin yarısını almaya hak kazanır. Bu durumda eşler boşanma sebebine göre hareket edebilirler. Eğer boşanmaya sebep erkekseMehrin belirlenmesi şartıyla nikâhtan sonra cinsel birleşme veya halvet-i sahiha olmadan evlilik sona ererse erkek mehrin hiç olmazsa yarısını vermeden kadını serbest bırakamaz.
  Eğer boşanmayı kadın istiyor ve boşanma karşılığında mehrinden vazgeçeceğini de bildiriyorsa ancak bu durumda kadına mehir verilmez.

  Delili şu âyettir:
  Eğer onları daha temas etmeden boşar da onlar için bir mehir takdir etmiş olursanız o halde mehrin yarısını vermek gerekir. Eğer kadın kendi hakkından vazgeçer ve mehri bağışlarsa veya nikâhı elinde bulunduran erkek tamamını verirse o başkadır. Sizin mehrin tamamını vermeniz ise takvaya daha yakındır. Aranızda fazileti ihmal etmeyin. Muhakkak ki yaptıklarınızı hakkıyla görür.?8

  Şu durumda mehir yerine hediye verilir:
  Mehrin miktarı belirlenmeden nikâh kıyılmış ancak cinsel birleşme veya halvet-i sahiha öncesinde ayrılık (boşama) olmuşsa bu durumda kadına uygun bir hediye verilir.

  Delil şu âyettir:

  Kadınlarınızı daha kendilerine temas etmeden ve bir mehir takdir etmeden boşamanızda bir günah yoktur. Ancak onları gönüllerini alacak bir şeyle faydalandırın. Zengin olanın gücü yettiğince fakir olanın da haline göre iyilikle bir şeyler vermesi gerekir. Bu başkalarının hukukuna riayet edip iyilik yapmak isteyenler üzerine bir haktır.?9

  Şu durumlarda mehir verilmez:
  1- Sahih olmayan bir nikâh akdi yapılır ve cinsel birleşme olmadan ayrılık meydana gelirse mehir vermek gerekmez. Meselâ nikâhı kıyılan eşlerin birisinin bulunmadığı bulunmayan eşin şahitlerden birisine ya da nikâhta hazır bulunan birisine vekâlet verip vermediği bilinmediği şahidin bulunmadığı veya şahitlik şartlarına haiz olmayan birisinin şahitliğini yaptığı eşlerden birisinin açık ve anlaşılır biçimde ?evet? demediği veya ?hayır? dediği nikâhlar sahih nikâh değildir. Böyle sahih olmayan nikâhlar erkeğe mehir mesuliyeti getirmez. (Sözlülük ve nişanlılık da mehir mesuliyeti getirmez.)

  2- Sahih bir nikâh akdi yapılmış olsa da cinsel birleşme veya halvet-i sahihadan önce kadının fiiliyle veya isteğiyle ayrılık meydana gelirse mehir verilmez.
  HAŞİYE:

  6- Nisâ Sûresi: 20.
  7- Nisâ Sûresi: 21.
  8- Bakara Sûresi: 237
  9- Bakara Sûresi: 236 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Eşimle 6 yıllık evliyiz bu sure içinde cinsel birleşme olmadi bosanicaz mehir vermek zorunda miyim ? 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Esim miletin icinde beni bosa. Diye zorla istekde bulundu bu istek uzerine istemiyerek bosamak zorunda kaldim mihir vermek zorundamiyim 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Benim eşim de çalışan biri biz ayrıldık ona mehir vermem gerekiyormu mehir olarak takıları vermiştim onları da sattık yine de mehir vermem gerekiyormu 6. 6
  Mehir kadının hakkıdır, çalışması durumu değiştirmez 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Kadın erkeğini aldattıysa ve mehirde verilmemişse erkek mehiri vermek zorundamı.Çünkü erkek ikinci kez evlenmek zorunda kalacak .Yine eşya alacak.yine altın vs alacak 2.ci eşinede mehir vermek zorunda kalacak.Cevap yazarsanız sevinirim. (Mehiri boşandıktan sonra kadının boşandıktan sonra geçimini sağlayabilmesi için verilen para zannediyordum.) 8. 8
  Dinimizde Mehir kadının hakkıdır verilmelidir. Zina etmişse boşamadan sonraki 4 aylık nafakası verilmez 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Benim eşim evlendikten 20 gün sonra eski sevgilisinlen öğrendim.. ona rağmen ayrilmak istediğimde polisi Sardi başima. Sizce mehir hakı kaldi mi kalamadı mi? 10. 10
  Evlendikten sonra İffetsizlik yapılmamışsa dinimizce mehir verilmelidir.mehir hangi durumlarda verilmez,  mehir hangi durumda verilmez,  hangi durumlarda mehir verilmez,  mehir hangi hallerde verilmez,  mehir ne zaman verilir,  mehir ne zaman verilmez,  mehir hangi hallerde ödenmez