Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kötülükten arınma duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kötülükten arınma duası

  Reklam
  hocam kötülüklerden korunma duasını verebilirmisiniz...


  Paylaş
  Kötülükten arınma duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kötülükten Korunmak İçin Okunacak Dualar

  9. Yahya b. Said şöyle rivayet eder: Halid b.Velid (r.a.), Resû lullah (s.a.v.)'e
  «— Rüyamda korkuyorum.» dedi.Resûlullah (s.a.v.)'de şunla rı oku buyurdu: «Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesvesesinden ve benimle beraber bulunup bana zarar vermelerinden Allah'ın nok sanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine sığınırım.»

  10. Yahya b. Said'den: Resûlulîah (s.a.v.) geceleyin götürüldü ğü bir yerde ateşten bir meşaleyle kendisini arayan bir cin gördü. Nereye dönse onu arıyordu. Cebrail kendisine:
  «— Sana, okuduğun zaman ateşini söndürecek ve onu yüz üs tü düşürecek bir kaç kelime öğreteyim mi?» dediğinde Resûlullah (s.a.v.):
  «— Evet, Öğret» deyince Cebrail: «Şunları oku» dedi:
  «Gökten inen azabından, yerden yükselen kötülüklerin şer rinden, Allah'ın, yerin altında ve üstünde yarattığı mahlûkların şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz mey dana gelen hayırlı şeylerin dışındaki felaketlerden Allah'a ve onun noksanlıktan uzak, hiç bir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı kelimelerine sığınırım.»

  11. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Eşlem kabilesinden bir adam: «— Ben bu gece uyumadım.» dedi. Resûlullah (s.a.v.): «— Neden?» diye sorunca:
  «— Beni bir akrep soktu.»diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
  «— Eğer akşamleyin: Yarattığı şeylerin şerrinden, Al lah'ın noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine sığını nın, deseydin sana zarar veremezdi.» buyurdu.[8]

  12. Ka'kâ b. Hakîm'den: Ka'bül-Ahbar «Eğer söylediğim bir kaç kelime olmasaydı, yahudiler beni merkep yapacaklardı.»[9] de di. Kendisine:
  «— O kelimeler nedir?» diye sorulduğunda, şöyle dedi:
  «— Yaratıp çoğalttığı şeylerin şerrinden, kendisinden daha büyük bir şey olmayan Allah'a, hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamı-yacağı noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine, Allah'ın bil diğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerine sığınırım.»[10]
kötülüklerden arınma duası,  euzü bi kelimatillahi et-tammeti min şerri ma halak,  arınma duası,  içindeki kötülüklerden arınmak,  kötülüklerden arınma duaları,  kötülüklerden arınmak,  arinma duasi